Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Chirurgie: welkom op onze afdeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Chirurgie: welkom op onze afdeling

Welkomstwoord
U bent opgenomen op de afdeling Chirurgie. Deze folder geeft u en uw familieleden specifieke informatie over de afdeling.

Organisatie van de afdeling
De afdeling Chirurgie is opgesplitst over meerdere afdelingen. Op deze afdelingen verblijven patiënten voor dagbehandeling, kort- of langverblijf. Afhankelijk van uw opname indicatie zult u een afdeling toegewezen krijgen.

Op de afdeling werkt een team van verpleegkundigen, secretaresses en stagiaires. Het uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundigen geholpen wordt, zodat u en uw familie weten bij wie u met uw vragen terecht kunt. Daarnaast zijn er medewerkers die uw eten en drinken verzorgen en uw kamer en badkamer schoonmaken. De teams worden aangestuurd door teamleidinggevenden, dievan maandag tot en met vrijdag op de afdeling aanwezig zijn.

Arts-assistenten en chirurgen
Er zijn altijd meerdere chirurgen en arts-assistenten Chirurgie in het ziekenhuis aanwezig. De arts-assistent verzorgt de dagelijkse artsenvisite. De arts-assistent werkt onder supervisie van een chirurg.

Andere disciplines
Het kan zijn dat er gedurende de opname andere zorgverleners bij de behandeling betrokken worden. U kunt hierbij denken aan:

 • de diëtiste;
 • de fysiotherapeut;
 • de verpleegkundig consulent maag, darm, lever en stoma;
 • de wond- en decubitus consulent;
 • de transferverpleegkundige;
 • de maatschappelijk werker;
 • de geestelijk verzorger indien u dit wenst

Medicatie
Gedurende uw opname wordt uw medicatie verstrekt door de ziekenhuisapotheek. De apothekers assistente zal de thuismedicatie met u doornemen. Heeft u specifieke, weinig voorkomende medicatie, neem deze dan mee naar het ziekenhuis. Het kan voorkomen dat de medicatie die u in het ziekenhuis krijgt, een andere merknaam of kleur heeft dan u gewend bent. Heeft u twijfels over uw medicatie, vraag uw verpleegkundige om een toelichting. U krijgt de medicatie aangeboden op vaste tijden.

Waardevolle spullen
Laat waardevolle spullen en geld thuis. Op de afdeling is niet altijd toezicht op uw persoonlijke spullen. Er is in iedere kamer een kluisje aanwezig.

Informatievoorziening
Informatie betreffende uw gezondheidstoestand wordt uiteraard met u besproken. Het is mogelijk om een gesprek te voeren met de arts(assistent). Hierbij kan ook uw familie aanwezig zijn. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de verpleegkundige die voor u zorgt.

Alle informatie over uw gezondheidstoestand staat vermeld in uw persoonlijke digitale dossier, er worden dagelijks schriftelijke verslagen gemaakt. U hebt altijd het recht dit dossier in te zien. Dit geldt niet (automatisch) voor uw familie. U kunt ook gebruik maken van het digitale patiëntenportaal mijnAmphia; meer informatie daarover vindt u op de Amphia website.

Mocht uw familie contact op willen nemen met de verpleegkundigen van de afdeling, dan verzoeken wij u dit na 10.30 uur te doen.

Bezoektijden
De bezoektijden zijn van 11:00 uur tot 20:00 uur. Er mogen maximaal 2 bezoekers per patiënt op de kamer. U kunt ook gebruik maken van de lounge naast de afdeling of het restaurant beneden.

Soms moeten we u verzorgen terwijl u bezoek heeft. Of moeten verpleegkundigen bij de wisseling van hun diensten de informatie over u met elkaar bespreken. Dit doen ze het beste bij u aan het bed. In verband met de privacy en om zo min mogelijk gestoord te worden vragen ze dan of uw bezoek even wil wachten op de gang. We rekenen op uw begrip hiervoor.

Mantelzorg
Uiteraard is het voor uw mantelzorgers mogelijk om mee te helpen in de zorg. Denk dan bijvoorbeeld aan ondersteunen bij het mobiliseren, het eten of met het wassen. Bespreek dit tijdens het opname gesprek met de verpleegkundige.

Ontslag en nazorg

 • Voorafgaand aan uw opname is het verstandig dat de nazorg voor het ontslag al zoveel mogelijk is geregeld. Daarom vragen wij u goed na te denken wat u kan regelen voor de eerste periode nadat u met ontslag bent. Een aantal zaken zijn:
 • thuiszorg bij een thuiszorg organisatie bij u in de buurt;
 • hulpmiddelen zoals krukken of een rolstoel;
 • mantelzorg door familie;
 • huishoudelijke hulp (Stadskantoor, loket WMO);
 • taxipas (Stadskantoor, loket WMO);
 • vervoer naar huis of nazorginstelling.

Tijdens de opname zal er samen met u en uw familie een ontslagdatum worden gepland. Wanneer er een indicatie is voor professionele nazorg, zoals hulp bij wondzorg of een revalidatieplek, dan schakelt uw verpleegkundige de thuiszorg in of regelt een verwijzing naar de transferverpleegkundige.

Wij maken voor u indien nodig een controle afspraak op de polikliniek chirurgie. Deze vindt u in mijnAmphia of in uw mail.

Wij vragen u, om u op de dag van het ontslag, rond 10.30 uur op te laten halen. In de loop van de dag worden weer nieuwe patiënten verwacht.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met:
Polikliniek Chirurgie (076) 595 30 90

Meer lezen over chirurgie bij Amphia?

Ga naar afdeling Chirurgie

Label