Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Naar huis met een drain
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Naar huis met een drain

Inleiding
U heeft na uw borstoperatie een drain gekregen. Wanneer u het wil en de chirurg van oordeel is dat de medische en sociale omstandigheden zich daarvoor lenen, dan kunt u er voor kiezen om het ziekenhuis te verlaten en thuis verder te herstellen. De verzorging van de drain(s) kan dan door uzelf worden gedaan. Daarover gaat deze brochure.

Vervroegd ontslag uit het ziekenhuis
Na een borstoperatie zijn er één of meerdere drain(s) in de wond geplaatst voor de afvoer van weefselvocht, om zo de genezing te bevorderen. De drains blijven zitten tot de hoeveelheid vocht is afgenomen tot 20 à 50 ml per dag. Gewoonlijk is dat 1 à 2 weken na de operatie maar soms kan het langer duren.

Wanneer u thuis bent controleert u zelf regelmatig de wond en de drain. Voor vragen kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met de mammacareverpleegkundige. Met deze veilige en makkelijk te hanteren drain(s) kunt u zelf de dagelijkse verzorging uitvoeren.

Liever thuis
Een borstoperatie is vaak heel beangstigend. De steun en troost in de huiselijke omgeving zijn in deze periode extra belangrijk. Ook al stelt men in het ziekenhuis alles in het werk om het u naar de zin te maken en u op uw gemak te laten voelen, er gaat toch niets boven thuis…. Een vervroegd ontslag uit het ziekenhuis wordt uitsluitend voorgesteld wanneer de operatiewond zonder complicaties geneest en wanneer er weinig risico bestaat. Thuisgekomen mag u, als er problemen zijn, de mammacareverpleegkundige bellen.

Wat is een wonddrain?
De drain is een dun slangetje van zacht plastic waarvan een deel voorzien is van kleine gaatjes. Dit slangetje heet een katheter.
Tijdens de operatie wordt het uiteinde van dit slangetje in de operatiewond geplaatst voordat de wond wordt gehecht. Via de kleine gaatjes vloeien bloed en weefselvocht in de katheter. Via het slangetje wordt alles opgevangen in de drainpot. Het drainagesysteem is voorzien van een hangertje waarmee u het aan uw kleding kunt bevestigen. Zo bent u minder beperkt in uw bewegingsvrijheid. Over de wond en de katheter gaat een pleister. De verpleegkundige vertelt u wanneer u mag douchen (na 1-2 dagen). Na het douchen kunt u een schone pleister op de wond plakken.

Dagelijkse meting van de afgevoerde hoeveelheid vocht
Op de laatste bladzijden van deze brochure staat een drainagelogboek. Hierin kunt u de hoeveelheid vocht die per dag wordt afgevoerd bij benadering noteren. De pot van de drain(s) is voorzien van een maatverdeling. De verpleegkundige kan de hoeveelheid vocht aan de hand van deze maatverdeling aflezen.

Het verwijderen van de drain
Wanneer er minder dan 20 à 50 ml per dag wordt afgevoerd, kan de drain worden verwijderd. Bij ontslag bespreekt de chirurg of verpleegkundige met u wanneer de drain(s) bij u verwijderd worden. Bij het verwijderen van de drain(s) geeft u het drainagelogboek aan de mammacareverpleegkundige of de chirurg.

Het gebruik van de drain in het ziekenhuis
Een van de voorwaarden voor een ontslag uit het ziekenhuis, met de drain(s), is dat u die drain(s) veilig en makkelijk kunt gebruiken. Hier ziet u hoe u dat moet doen. De verpleegkundige op de afdeling neemt onderstaande stappen met u door, zodat u thuis zelfstandig met de drain(s) kunt omgaan.

Hoe noteert u thuis de productie per dag?
Aan één zijde van de pot ziet u een maatverdeling tot 150 ml aangegeven. Op diezelfde zijde ziet u ook een witte streep die van boven naar beneden loopt. Op dit witte stuk kunt u met pen schrijven. Als u de hoeveelheid vocht wilt aflezen houdt u de pot zo recht mogelijk en kijkt tot waar de inhoud reikt. Als dit bijvoorbeeld 70 ml is, dan zet u een horizontaal streepje op de witte balk ter hoogte van de 70 ml. Vul deze hoeveelheid met de datum in, het Drainagelogboek. Doe dit steeds op hetzelfde moment van de dag. De volgende dag doet u hetzelfde maar u noteert dan de hoeveelheid die na het vorige streepje erbij is gekomen.

Staat op de 2e dag het vocht tot 110 ml dan is er dus 40 ml bijgekomen:

dag 1                                     70 ml
dag 2                                     40 ml +
totaal                                    110 ml

Als u de pot halverwege de dag moet wisselen, kijk dan hoeveel er na het laatste streepje is bijgekomen. Als u de volgende keer op het vaste tijdstip de productie noteert, vergeet dan niet dat restje van die vorige pot mee te tellen. Neem deze folder – met daarin het ingevulde schema – mee, bij uw bezoek aan de mammacare-verpleegkundige of chirurg.

Wanneer moet de drainpot verwisseld worden?
Als de drainpot vol is (maximaal 150 ml.), moet deze verwisseld worden. Maar, ook als de zuigkracht eraf is moet er een nieuwe pot aan. U kunt zien of de pot nog vacuüm is door te kijken naar de groene 'harmonica'. Als deze dicht op elkaar zit dan heeft de pot nog zuigkracht. Is deze echter uitgerekt dan is het vacuüm eraf en zuigt hij niet meer.

Hoe verwisselt u de drainpot? ​​

 • ​​Vergelijk uw drainpot met de tekening hieronder.
 • ​Was uw handen.
 • ​Haal de nieuwe drainpot uit de steriele verpakking en zorg daarbij dat u het doorzichtige tuutje (2) niet aanraakt. Dat is om hem steriel te houden.
 • Pak de volle drainpot.
 • Zet de doorzichtige schuifklem (3) en witte schuifklem (4) dicht. De volgorde daarvan maakt niet uit.
 • De pot kan nu van de slang worden los gedraaid. Zet de pot weg maar houdt de slang in uw hand vast. Dit om te voorkomen dat hij met (on)zichtbaar vuil in contact komt.
 • Plaats de slang direct op het doorzichtige tuutje (2) van de nieuwe pot en draai hem vast.
 • Zet de beide schuifklemmen weer open. Dit kan gepaard gaan met een pijnlijk gevoel in het okselgebied door het vernieuwde vacuüm.
 • U kunt de oude pot weggooien bij het gewone afval (niet in de GFT bak).

Veel gestelde vragen en antwoorden

 • Wat moet ik doen… …als de plek rondom de katheter opgezet en warm aanvoelt?
  Dit kan voorkomen tijdens het genezingsproces. Echter, het is altijd verstandig om contact op te nemen met de mammacareverpleegkundige om te laten controleren of de wond niet geïnfecteerd is.
   
 •  .....als het gebied rond de oksel en/of de bovenarm opgezet aanvoelt?
  ​​Vraag advies aan de mammacareverpleegkundige. Misschien is er sprake van een vochtophoping die niet via de drain kan worden afgevoerd. In dat geval kan het nodig zijn om het vocht op een andere manier te verwijderen.
   
 • ….als de katheter uit de wond is getrokken, zodat de gaatjes zichtbaar zijn?
  ​​​Vraag advies aan de mammacare-verpleegkundige. Als de katheter er helemaal uitgetrokken is, dient u de hele drain, met katheter in een plastic zak te doen en mee te nemen naar het ziekenhuis.
   
 • ..…als er vocht lekt langs de drain?
  ​Dat kan gebeuren als de slang ergens wordt afgeklemd en de afvoer dus wordt belemmerd. Controleer of dit het geval is Blijft de lekkage bestaan, neem dan contact op met de mammacare-verpleegkundige. Zij kan u vertellen of u naar het ziekenhuis moet komen om de drain(s) te laten controleren.
   
 • ….als er nu vrijwel doorzichtig vocht uit de wond komt, terwijl er de eerste paar dagen rood vocht uit kwam?
  Dat is heel normaal; het betekent dat uw wond goed geneest. Er komt geen bloed meer uit de wond, alleen nog maar weefselvocht.
   
 • ….als ik bang ben dat het thuis niet goed gaat?
  ​Neem contact op met de mammacareverpleegkundige.
   
 • ….als uit het Draingelogboek blijkt dat er steeds meer in plaats van minder vocht wordt afgevoerd?
  Raadpleeg de mammacareverpleegkundige. Zij kan u vertellen of u naar het ziekenhuis moet komen om de drain(s) te laten controleren.
   
 • ​…als er plotseling veel minder of helemaal geen vocht meer wordt afgevoerd? Raadpleeg de mammacare-verpleegkundige. Zij kan u vertellen of u naar het ziekenhuis moet komen om de drain(s) te laten controleren.

Nuttige tips
Door het uitzetten van de groene harmonica zuigt de drain het vocht zachtjes uit de wond. Het is dus belangrijk dat u de harmonica voldoende ruimte geeft om uit te zetten zonder dat dit wordt belemmerd door strakke kleding. U mag de drainpot ook niet in de voering van uw rok of tussen uw ceintuur stoppen.

Zorg ervoor dat er geen knik in de slangen kan komen. De slang mag zich eventueel wel hoger bevinden dan de wond.Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk begint met het bewegen van uw arm. Zo bevordert u de genezing van de wond.

Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk begint met het bewegen van uw arm. Zo bevordert u de genezing van de wond.

Belangrijk
Controleer af en toe of er geen knik in de slangen zit en of de schuif-klemmen open zijn.

Controleer af en toe of de groene harmonica nog niet helemaal uitgerekt is.

U dient dagelijks de hoeveelheid vocht in de drainpot af te lezen. Het is verstandig om hier vaste tijden voor te hanteren, bijvoorbeeld elke ochtend. U noteert de hoeveelheid wondvocht in het Drainagelogboek.

Als u vragen heeft of als u ergens ongerust over bent, neem dan tijdens kantooruren contact op met de mammacareverpleegkundige. Buiten kantoortijden kunt u bellen naar de spoedeisende hulp. 

Telefoonnummers

 • ​Mammacareverpleegkundige (076) 595 30 91
 • Polikliniek chirurgie (076) 595 30 90
 • Spoedeisende hulp (076) 595 40 47

 

Logboek

Hier onder vindt u de download link voor het Drainagelogboek.

Meer lezen over chirurgie bij Amphia?

Ga naar afdeling Chirurgie

Label