Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Duplex shunt
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Duplex shunt

Inleiding
Op het vaatlaboratorium worden onderzoeken verricht die informatie kunnen geven over het functioneren van de aders en de slagaders. Dus over de bloedvoorziening van en naar verschillende delen van het lichaam.

Wat is een duplex?
Een duplex is een onderzoek waarbij de bloedvaten worden onderzocht. In uw geval, de slagaders en de aders die zich in de arm bevinden of de shunt die zich al in de arm bevindt.

Met behulp van geluidsgolven wordt er een echo gemaakt. Zo kunnen de vorm, de ligging en eventuele onregelmatigheden in beeld worden gebracht. Ook wordt de snelheid waarmee het bloed stroomt gemeten met de dopplertechniek.

Voorbereiding
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant. Hij/zij zal u vragen het bovenlichaam bloot te maken en op een onderzoeksbed plaats te nemen. De arm komt op een kussen te liggen. Op de arm wordt een gel aangebracht om de geluidsgolven te geleiden. Soms brengt de laborant ook een stuwband aan om de bovenarm.

Onderzoek
Met een taster (een soort meetinstrument) wordt er over de huid bewogen. De registratie is zichtbaar op een beeldscherm. Af en toe hoort u gelijktijdig het geluid dat door het stromende bloed wordt teruggekaatst. Tijdens het onderzoek moet u uw hoofd de meeste tijd recht laten liggen en mag u niet praten om een zo optimaal mogelijke meting te verkrijgen. Het licht in de kamer is gedimd. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om een aantal minuten een vuist te maken om de reactie van de bloedtoevoer te bekijken. Het onderzoek is pijnloos en volstrekt ongevaarlijk.

Duur van het onderzoek
Uit ervaring blijkt dat de tijdsduur van het onderzoek sterk afhankelijk is van wat er precies gemeten moet worden. Meestal duurt dit onderzoek ongeveer 60 minuten.

Uitslag
De uitslag van de duplex shunt hoort u op de eerst volgende shuntpoli. Hiervoor is een afspraak gemaakt op de shuntpoli. Het is ook mogelijk dat u de uitslag hoort van de arts op de dialyseafdeling.

Belangrijk
In het belang van het onderzoek vragen wij u het volgende:

Probeer op tijd te komen, dan wordt u ook op tijd geholpen (anders loopt u het risico dat u een nieuwe afspraak moet maken).

Gebruik geen huidverzorgingsmiddelen op de te onderzoeken lichaamsdelen zoals huidcrème of bodylotion.

Kies voor gemakkelijk zittende kleding.

Privacy
​U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Bij een gesprek met de zorgverleners mogen geen anderen aanwezig zijn als u dat niet wil. Dit geldt ook voor een behandeling. Amphia heeft een privacyreglement en een privacy statement. Deze kunt u inzien op www.amphia.nl/disclaimer/privacy. Hierin is geregeld hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten en plichten daarbij horen. Soms geven wij gegevens over u door aan derden. Bijvoorbeeld aan uw huisarts of wanneer u ergens anders nog wordt behandeld of begeleid. Ook voor kwaliteitscontrole gebruiken we uw gegevens, bijvoorbeeld voor kwaliteitsregisters. Die registers kunnen niet zien dat die gegevens van u zijn. Het is dus anoniem. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor kwaliteitscontrole? Geef het aan”.

Vragen?
Heeft u nog vragen over dit onderzoek. Neemt u dan contact op met:

  • Polikliniek Chirurgie (076) 595 30 90
  • Dialyseafdeling (076) 595 36 18

Meer lezen over chirurgie bij Amphia?

Ga naar afdeling Chirurgie

Label