Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Ingegroeide teennagel
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Ingegroeide teennagel

Inleiding
U heeft een afspraak gemaakt op de polikliniek Chirurgie van Amphia voor een operatie aan de ingegroeide teennagel. In deze brochure kunt u lezen wat u tijdens uw bezoek aan de polikliniek kunt verwachten.

Een ingegroeide teennagel
Een ingegroeide teennagel komt meestal voor bij de grote teen. De binnen- of buitenrand van de nagel is dan in de huid gegroeid en heeft aanleiding gegeven tot irritatie, pijn of een ontsteking. Waarom zo'n teennagel ingroeit, is niet met zekerheid bekend. Mogelijk ligt het aan de bouw van de teen zelf (licht gekanteld, waardoor bij het lopen een nagelrand te veel in de huid drukt) of aan het schoeisel (te nauw, te smal). Zeker is dat het te kort afknippen van de hoeken van de nagel een rol speelt.

Diagnose en onderzoek
Voor het stellen van de diagnose is meestal geen nader onderzoek nodig.

De behandelingsmogelijkheden
Als uw huisarts een poliklinische behandeling nodig acht dan is deze als volgt. De nagel wordt blijvend versmald door niet alleen de nagelrand weg te knippen, maar ook de wortel van de nagel te versmallen. Dat stukje wortel van de nagel moet dan worden weggesneden of weggekrabd, of door middel van een etsende vloeistof (phenol) worden vernietigd. Uw arts zal met u overleggen welke behandeling in uw situatie het beste lijkt. Afhankelijk van de bevindingen van de arts, kan het soms nodig zijn de nagel geheel of gedeeltelijk te verwijderden. Deze ingreep aan de teennagel wordt poliklinisch uitgevoerd onder plaatselijke verdoving door middel van twee verdovingsprikken aan de teenbasis.

Wat kunt u verwachten?
Het gaat om een ingreep waar u niet voor hoeft te worden opgenomen. Na de ingreep kunt u weer naar huis. Door de plaatselijke verdoving kunt u zich na afloop wat duizelig voelen. Daarom is het prettig als er iemand met u meekomt die u thuis kan brengen. Hij/zij kan op u wachten in de wachtruimte.

De ingreep
U wordt door een verpleegkundige naar een behandelkamer gebracht. In de kleedruimte kunt u uw jas en eventueel andere kleding uittrekken. Ook andere spullen kunt u hier veilig achterlaten. Daarna wordt aan u gevraagd plaats te nemen op een behandeltafel. Er wordt een felle lamp geplaatst boven uw voet.

Als de afspraak, voor deze ingreep, is gemaakt na telefonisch contact dan zal de chirurg of arts-assistent naar aanleiding van uw situatie eerst beoordelen of de ingreep daadwerkelijk kan gebeuen. Er bestaat altijd een kans dat de ingreep niet kan doorgaan bijvoorbeeld omdat locale verdoving niet geschikt is of omdat er eerst nog ander onderzoek moet worden verricht. In dat geval zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

De chirurg of arts-assistent maakt de plaats waar hij/zij gaat opereren goed schoon en bedekt deze met een groene doek. Daarna volgt de verdoving. Deze prikken zijn te vergelijken met een verdoving zoals de tandarts deze geeft. Dit zal even pijnlijk zijn. Daarna voelt u echter geen pijn meer. U merkt wel dat u behandeld wordt.

Hoe lang duurt de ingreep?
De ingreep duurt ongeveer 15 à 20 minuten.

Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie. Er kan een recidief optreden, de nagel groeit dan weer in en er zal een nieuwe ingreep nodig zijn.

Na de ingreep
Na de behandeling krijgt u een drukverband, u doet er verstandig aan daarom vervoer naar huis te regelen. U mag, ook om mogelijke verzekeringstechnische redenen, niet zelf naar huis rijden. Na een dag mag het drukverband eraf, kunt u de voeten baden en een pleister op de teen doen. Het hooghouden van de voet kan de pijn verlichten. Afhankelijk van de pijn kunt u meestal al na enkele (twee tot vijf) dagen weer normaal lopen. Na de poliklinische ingreep hoort u wanneer u terug kunt komen op de polikliek om de wond te controleren. Gedurende enkele weken zal het wondje wat vocht afscheiden. Dit kunt u eenvoudig met water afdouchen, waarna u een nieuwe pleister aanbrengt.

Last van pijn?
Ongeveer een half uur tot een uur na de ingreep is de verdoving uitgewerkt. Het is mogelijk dat u last krijgt van napijn. Als u hier veel last van heeft kunt u een pijnstiller innemen. Het beste kunt u een paracetamol nemen, het is raadzaam om deze pijnstillers voor de ingreep alvast in huis te hebben. Neem geen aspirine. Aspirine werkt bloedverdunnend en kan een nabloeding veroorzaken.

Gebruikt u bloedverdunners?
Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

Afmelden
Heeft u een afspraak gemaakt en bent u onverhoopt verhinderd, laat dat dan zo snel mogelijk weten. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

Vragen?
Op de dag van de ingreep kunt u uw vragen stellen aan de chirurg, arts-assistent of aan een verpleegkundige. Zijn er voorafgaande aan de ingreep of nadien nog vragen of problemen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie: (076) 595 30 90

Meer lezen over chirurgie bij Amphia?

Ga naar afdeling Chirurgie

Label