Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Verpleegkundig consulent MDL Stomazorg
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Verpleegkundig consulent MDL Stomazorg

Inleiding
In deze folder staat informatie over de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg.

Verpleegkundig consulent MDL Stomazorg
De verpleegkundig consulent MDL Stomazorg is een gespecialiseerd verpleegkundige in de begeleiding van patiënten, bij wie:

  • een stoma wordt aangelegd of die al een stoma hebben.
  • een darmoperatie noodzakelijk is, op basis van een goedaardige ziekte.
  • sprake is van een fecale problematiek.

Stoma
Het hebben of krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. duidelijke voorlichting, een goede voorbereiding op de operatie en begeleiding na afloop zijn van groot belang.

De verpleegkundig consulent MDL Stomazorg kan u hierbij ondersteunen. Zij werkt nauw samen met artsen bij het geven van voorlichting en het begeleiden van patiënten en hun naasten. De verpleegkundig consulent MDL Stomazorg is er voor stomadragers die de stomapolikliniek bezoeken of op een verpleegafdeling zijn opgenomen. Ook als u niet onder behandeling bent van een specialist kunt u, na verwijzing van de huisarts, bij de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg terecht.

De verpleegkundig consulent MDL Stomazorg geeft u uitleg over de volgende aspecten: Informatie over de operatie en stoma; stomamaterialen; voeding; de verzorging van het stoma; sport; werk; vakantie en seksualiteit. zij geeft begeleiding en instructie bij de stomazorg. Ook als er zich emotionele problemen voordoen, kunt u bij de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg terecht.

De verpleegkundig consulent MDL Stomazorg werkt zoveel mogelijk op afspraak.

Darmoperatie
Tijdens de fase van onderzoek, diagnose en behandeling en na een operatie wordt u mogelijk geconfronteerd met vele vragen. Ook lichamelijk en/of psychische klachten kunnen een gevolg zijn. De verpleegkundig consulent MDL Stomazorg kan u en uw naasten hierin begeleiden en uw vragen beantwoorden.

Voor u in het Amphia Ziekenhuis wordt geopereerd, krijgt u voor de opname een gesprek met de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg. Tijdens de opname wordt u begeleid door het verpleegkundig team van de verpleegafdeling en de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg komt bij u langs op de verpleegafdeling. Wanneer u het ziekenhuis verlaat, krijgt u een poliklinische afspraak bij de chirurg en de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg. Zij belt u, enkele dagen na het ontslag thuis op, om te informeren hoe het met u gaat.

Fecale problematiek
Uw medisch specialist kan u doorverwijzen naar de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg, voor begeleiding en behandeling van fecale problematiek. Eerst komt u op het spreekuur van de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg. Zij inventariseert uw problemen en bespreekt met u de diverse mogelijkheden. Afhankelijk van uw situatie zal er een vervolgafspraak ingepland worden.

Bezoek polikliniek

  • Neem altijd uw stomamaterialen mee bij een poliklinische afspraak.
  • Schrijf uw vragen vooraf op en neem ze mee naar het ziekenhuis.
  • Breng gerust iemand mee naar het gesprek. Samen hoort u meer dan alleen!

Locatie
De polikliniek van de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg bevindt zich op:
Locatie Molengracht Polikliniek Chirurgie

Contact
Als u vragen heeft, bespreek deze met de specialist of de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg.

Telefonisch spreekuur
Verpleegkundig consulent MDL Stomazorg:
T (076) 595 30 51. Bereikbaar op maandag tot en
met vrijdag van11:00 tot 12:00 uur.

Afspraak maken
De verpleegkundig consulent MDL Stomazorg is
bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 16.30 uur. Polikliniek Chirurgie
Telefoonnummer: (076) 595 30 90.

E-mail:
verpleegkundigconsulentmdlstomazorg@amphia.nl

Websites:

Meer lezen over chirurgie bij Amphia?

Ga naar afdeling Chirurgie

Label