Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Verpleegkundig specialist vaatchirurgie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Verpleegkundig specialist vaatchirurgie

Inleiding
Deze folder geeft informatie over de verpleegkundig specialist vaatchirurgie en wat zij kan betekenen voor mensen met vaatziekten. Om zo goed mogelijk met uw aandoening en de behandeling om te kunnen gaan is voorlichting en begeleiding erg belangrijk. Deze folder geeft u informatie over de rol van de verpleegkundig specialist vaatchirurgie. Ook staat beschreven met welke vragen u bij de verpleegkundig specialist terecht kunt.

Wat is een verpleegkundig specialist?
De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die bevoegd is om bepaalde medische taken uit te voeren. Ze heeft hiervoor een tweejarige Masteropleiding gevolgd tot Verpleegkundig Specialist. Ze is gespecialiseerd in een bepaald gebied van de gezondheidszorg. De verpleegkundig specialist voert medische geprotocolleerde taken uit die samen met de medisch specialist zijn vastgesteld.

Wat doet de verpleegkundig specialist Vaatchirurgie?
De verpleegkundig specialist houdt spreekuur samen met de vaatchirurg, verricht lichamelijk onderzoek, vraagt aanvullend onderzoek aan en bespreekt hiervan de uitslag met u. Daarnaast schrijft ze medicijnen voor, geeft ze informatie en voorlichting over uw ziektebeeld en behandelmogelijkheden. Ze coördineert de zorg voor vaatpatiënten. Een belangrijke taak van de verpleegkundig specialist is het meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor houdt ze zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. De verpleegkundig specialist is expert in haar vakgebied. Ze geeft onderwijs aan collega’s en voorlichting aan patiëntenorganisaties.

Vaatchirurgisch spreekuur
Een bezoek aan de polikliniek Vaatchirurgie ziet er als volgt uit:
U wordt gezien door de vaatchirurg of de verpleegkundig specialist.

De verpleegkundig specialist vraagt welke klachten u heeft en voert het lichamelijk onderzoek uit. Indien nodig vraagt zij aanvullend onderzoek voor u aan, soms kan dit binnen hetzelfde spreekuur verricht worden, als dit niet mogelijk is wordt er een nieuwe afspraak voor u gemaakt voor de onderzoeken. U krijgt informatie over het moment waarop u deze onderzoeken moet laten uitvoeren. Wanneer alle onderzoeken zijn verricht wordt u terug verwacht op de polikliniek Vaatchirurgie. Hier bespreekt de vaatchirurg of de verpleegkundig specialist de uitkomsten van de onderzoeken met u door. Bijvoorbeeld de uitslagen van uw vaatonderzoek.
Indien nodig krijgt u een voorstel voor behandeling. De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de vaatchirurg, er is altijd overleg ten aanzien van uw behandeling. Na het bezoek aan het vaatchirurgisch spreekuur schrijft ze een brief aan de huisarts of verwijzend specialist met de laatste uitslagen en bevindingen.

Tips voor uw bezoek aan vaatchirurgisch spreekuur

  • Breng gerust iemand mee naar het vaatchirurgisch spreekuur, bijvoorbeeld uw partner of een goede vriend(in). Samen hoort u meer dan alleen!
  • Schrijf uw vragen op en neem ze mee naar het ziekenhuis.
  • Neem uw medicijnen of uw medicijnkaart mee naar het spreekuur.

Aanwezigheid
Binnen de afdeling Vaatchirurgie van Amphia zijn twee verpleegkundig specialisten werkzaam:

  • Rebecca van Gorkom
  • Fleur Toonders

Telefonisch spreekuur verpleegkundig specialisten elke woensdag van 13:00 tot 15:00 uur. Ze zijn te bereiken op telefoonnummer 076 595 1159.

U kunt ons ook mailen: vaatchirurgie@amphia.nl

Meer lezen over chirurgie bij Amphia?

Ga naar afdeling Chirurgie

Label