Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Chirurgie polikliniek
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Chirurgie polikliniek

Welkom op onze polikliniek

Uw bezoek aan de polikliniek Chirurgie

Inleiding
U heeft een afspraak gemaakt op de polikliniek Chirurgie van Amphia.

Het maken van een afspraak
U kunt persoonlijk, telefonisch of via de website een afspraak maken. De assistent van de planning vraagt u enkele persoonlijke gegevens:

 • uw achternaam en voorletters
 • uw geboortedatum
 • uw woonadres
 • de naam en het adres van de huisarts
 • de naam en het adres van de apotheek
 • uw emailadres
 • een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent
 • uw verzekeringsgegevens.

Afhankelijk van de reden van uw bezoek aan de polikliniek stelt de assistent u nog enkele aanvullende vragen over uw gezondheidssituatie.

Wanneer kan ik terecht op de polikliniek Chirurgie
Hoe lang het duurt voordat u op de polikliniek terecht kunt, verschilt per specialist of aandoening. Deze informatie kunt u vinden op de Amphia website. 

Welke locatie van het Amphia Ziekenhuis
Afhankelijk van de reden voor uw bezoek aan de polikliniek wordt er voor u een afspraak gemaakt bij Amphia Breda of Amphia Oosterhout. Voor zover medisch toelaatbaar wordt er rekening gehouden met uw woonplaats.

Uw bezoek aan de polikliniek Chirurgie
Wat neemt u mee?

 • een geldig legitimatiebewijs, een rijbewijs, paspoort of ID-kaart, dit geldt ook voor kinderen
 • een overzicht van de medicijnen die u op dit moment gebruikt
 • de afspraakbevestigingsbrief om u aan te melden bij de ontvangstbalie of digitale aanmeldzuil.

Kloppen uw gegevens nog?
Als uw gegevens niet meer kloppen, bijvoorbeeld omdat u bent verhuisd, dan verzoeken wij u dit door te geven bij de ontvangstbalie van de polikliniek Chirurgie of u veranderd zelf uw gegevens via Mijn Amphia.

Ontvangst
Op de polikliniek Chirurgie meldt u zich bij de digitale aanmeld zuil met uw barcode die vermeldt staat rechtsboven op de afspraakbevestigingsbrief. De bardcode staat tevens vermeld bij uw afspraak in Mijn Amphia en u kunt zich met uw mobiele telefoon aanmelden bij de digitale aanmeldzuil. Bij problemen kunt u zich wenden tot de assistente bij de ontvangstbalie.

Wachttijd
De medewerkers van de polikliniek proberen de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Helaas zijn wachttijden niet altijd te voorkomen. Loopt het spreekuur uit dan zal de assistente u vertellen hoe lang de wachttijd ongeveer is.

De chirurg
Van tevoren is niet altijd te zeggen hoe lang uw bezoek aan de chirurg duurt. De chirurg zal u vragen naar uw gezondheidsklachten en zonodig met u afspreken welke aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn. U krijgt informatie over de oorzaak van uw klachten en over een eventuele behandeling.

Als de informatie niet duidelijk is, zegt u het dan. Aarzelt u niet te vragen naar bijvoorbeeld het doel van een onderzoek en de gevolgen van een voorgestelde behandeling. De arts zal ook vragen of u het goed begrepen heeft en of u zich kunt vinden in de voorgestelde behandeling. Omdat Amphia ook een opleidingsziekenhuis is, kunt u te maken krijgen met artsen die zich specialiseren (assistenten) en met medisch studenten die hier hun praktijkervaring opdoen (coassistenten). Soms nemen zij taken van de specialist over. Als zij dat doen zullen zij u uitleggen wie zij zijn en vragen of u er bezwaar tegen heeft dat zij deze taken overnemen.

Aansluitend aan uw bezoek aan de arts
De arts kan in overleg met u besluiten tot:

 • Onderzoek
  Vaak schakelt een arts een andere hulpverlener in voor verder onderzoek. Dit wordt tijdens het polikliniekbezoek door de assistent voor u geregeld. 
 • Behandeling
  Tijdens uw afspraak op de polikliniek, kunnen uw arts en u besluit nemen tot een operatie of een andere medische behandeling. Als u hiervoor moet worden opgenomen, gaat u direct door naar het voorbereidingsplein. U bezoekt hier onder andere een anesthesiemedewerker.
   
 • Vervolgafspraak
  Na uw afspraak bij de arts maakt de assistent de vervolgafspraak voor u.
 • Gespecialiseerd verpleegkundige
  Uw arts kan u afhankelijk van de reden van uw bezoek aan de polikliniek doorverwijzen naar een verpleegkundig specialist, casemanager of gespecialiseerd verpleegkundige. Deze verpleegkundige kan u aanvullende informatie geven en u begeleiden tijdens uw behandeling.
   
 • Verslag naar de huisarts
  Zijn de onderzoeken en/of behandeling afgerond en hoeft u niet meer terug te komen op de polikliniek, dan stuurt de arts een verslag van de bevindingen naar uw huisarts. Bent u langer onder behandeling, dan doet de arts soms ook tussentijds verslag aan de huisarts.

Enkele praktische adviezen voor uw bezoek aan de polikliniek

 • Neem bij voorkeur een familielid of goede bekende mee die kan helpen met het verhelderen van uw vragen en met wie u kunt napraten. Twee horen meer dan één.
 • Schrijf belangrijke vragen voor uzelf op. Gebruik dit als geheugensteuntje bij het gesprek met de arts.
 • We hebben folders opgesteld, waarin u het een en ander over bijvoorbeeld uw ziektebeeld, onderzoek of behandeling kunt nalezen. Kijk hiervoor op de Amphia website.
 • Het ziekenhuis kan op uw verzoek een tolk inschakelen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak.

MRSA bacterie
Als u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis bent geweest óf als u beroepsmatig contact heeft met levende varkens of kalveren of woonachtig bent op een varkens/ vleeskalverenhouderij, is het belangrijk dat u dit vertelt vóór uw bezoek aan de polikliniek. U kunt dan namelijk een bepaalde bacterie, MRSA geheten, bij u dragen. U ondervindt daar meestal zelf geen hinder van, maar deze bacterie kan gevaarlijk zijn voor andere patiënten. Is bovenstaande situatie voor u van toepassing, neem dan telefonisch contact op met de polikliniek.

Handig om te weten

Parkeren
Bezoekers kunnen gebruikmaken van de parkeergarage van het ziekenhuis. De kosten zijn afhankelijk van de parkeertijd en komen voor eigen rekening.

Als u slecht ter been bent, kunt u voor de ingang inen uitstappen. Er zijn ook parkeerplaatsen voor vergunninghouders (invalidenparkeerplaatsen).

Rechten en plichten
Iedere patiënt heeft rechten die wettelijk geregeld zijn in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Zo heeft u recht op duidelijke informatie over uw ziekte, de diagnose en de behandelingsmogelijkheden. Ook moet u weten wat de gevolgen van een behandeling kunnen zijn en welke risico's eraan verbonden zijn. Op basis van deze gegevens kunt u zelf beslissen of u de behandeling wel of niet wilt ondergaan.

Pas als u toestemming heeft gegeven, mag de arts de behandeling uitvoeren. Een uitzondering hierop zijn acute situaties waarin geen tijd of mogelijkheid is om de patiënt om toestemming te vragen. Ook heeft u recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering van uw medische gegevens. Houdt rekening met een verwerkingstijd van vier weken.

Naast rechten heeft u als patiënt ook plichten. U moet meewerken aan de overeengekomen geneeskundige behandeling, door redelijke adviezen van de hulpverlener op te volgen en hem/haar duidelijk en volledig te informeren. U moet een goede gang van zaken in het ziekenhuis bevorderen door uw behandelafspraken na te komen of tijdig te annuleren wanneer u verhinderd bent. U moet respect en begrip tonen voor medepatiënten en medewerkers.

Klachten
Als u ontevreden bent over de gang van zaken in het ziekenhuis kunt u een klacht indienen. Een klacht of probleem kunt u het beste rechtstreeks bespreken met degene die de oorzaak is van uw onvrede. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar bemiddelt tussen u en de betrokken zorgverlener. Uw klacht wordt kenbaar gemaakt aan betrokkene en de mogelijkheden voor een oplossing worden verkend. Wanneer u niet tevreden bent na het bemiddelingstraject en u een expliciet oordeel over uw klacht wenst kunt u zich wenden tot de klachtencommissie in Amphia of tot de Geschilleninstantie Zorg.

Het klachtenformulier vindt u op de Amphia website. Ook kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie.

Afmelden
Heeft u een afspraak gemaakt en bent u onverhoopt verhinderd, laat dat dan zo snel mogelijk weten. U kunt indien gewenst een nieuwe afspraak maken.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend arts van de polikliniek Chirurgie. Telefoonnummer: (076) 595 30 90

Meer lezen over chirurgie bij Amphia?

Ga naar afdeling Chirurgie

Label