Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Wond en decubitusconsulent
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Wond en decubitusconsulent

Inleiding
In deze folder leest u meer over wond en decubitus en de verzorging ervan in Amphia. Wat is het, wat kunnen we voor u betekenen en hoe kunt u ons bereiken?

Wat is decubitus?
Decubitus, doorliggen, is het ontstaan van een wond ten gevolge van druk- en/of schuifkrachten op de huid en/of het onderliggende weefsel. Decubitus ontstaat bij mensen die niet of onvoldoende in staat zijn te bewegen. Meer informatie over decubitus kunt u vinden in de informatiefolder doorliggen voorkomen.

Hoe ontstaat een wond?
Uw wond kan kort of lang geleden zijn ontstaan. Een gesloten wond kan op den duur een open wond worden. Ook kan een medisch specialist de wond open laten voor het genezingsproces. Een wond kan bijvoorbeeld ontstaan door:

 • een ongeval;
 • een infectie;
 • een chirurgische ingreep;
 • verbranding (een brandwond);
 • een vorm van kanker (een oncologische wond).

Het hebben van een wond kan zeer ingrijpend zijn. Naast pijn, kan een wond voor ander ongemak zorgen. Dit kan lekkage van wondvocht zijn, geur, maar ook geestelijk lijden. Soms leidt het tot belemmeringen in uw sociale leven.

Wat is een wond- en decubitusconsulent?
De wond- en decubitusconsulent (WD consulent) is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg en begeleiding van mensen met een wond of decubitus. De mogelijkheden om wonden te behandelen en te verbinden met verbandmaterialen zijn de laatste jaren sterk verbeterd. De WD consulent kan de meest optimale behandeling voor uw wond inzetten. Uw behandelend specialist kan de WD consulent om advies en ondersteuning vragen. Binnen het team van medisch specialisten zijn er artsen die zich verder op het gebied van wond-/ decubituszorg hebben bekwaamd. Mogelijk neemt een van deze artsen de medische behandeling over.

De wond- en decubitusconsulenten zijn:

 • Véronique Oostendorp
 • Natasja Broeders
 • Maaike Hendriks
 • Karin van Loon

Voor wie kan de wond- en decubitusconsulent iets betekenen?
De WD consulent is voor de zorg en begeleiding van de patiënt én zijn of haar partner en andere naasten. De huisarts of een specialist kan u verwijzen naar de medisch specialist, die kan de WD consulent om advies vragen.

Hoe verloopt de kennismaking met de wond- en decubitusconsulent?
In het eerste gesprek stelt de WD consulent u een aantal vragen met betrekking tot de wond. Dit heet de anamnese. De wond zal nader worden bekeken en (met uw toestemming) wordt een digitale foto gemaakt van de wond. Daarna wordt samen met u en in overleg met uw behandelend specialist een behandelingsplan opgesteld. U hoort met welk doel, op welke manier en hoe vaak de wond verzorgd moet worden. We spreken door wie uw wond gaat verzorgen.

Als u thuis bent, kunt u dat zelf, iemand uit uw naaste omgeving of de wijkverpleegkundige zijn. U kunt een schriftelijke overdracht meekrijgen. Als u op een afdeling verblijft, verzorgt de verpleegkundige van de afdeling natuurlijk uw wond. Wonden kunnen het gevolg zijn van bepaalde aandoeningen. De WD consulent kan ondersteuning bieden aan de verpleegkundige.

Leefadviezen
Voeding
Wond- en decubituszorg en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De WD consulent geeft u voedingsadviezen en u ontvangt de folder 'Dieetadvies bij wondzorg'. Als het nodig is, stuurt de WD consulent u door naar een diëtiste voor een uitgebreider advies.

Bewegen
Bewegen kan op verschillende manieren het genezingsproces van wonden beïnvloeden. Veel factoren zijn hierbij bepalend . Daarom zijn de adviezen over algemene dagelijkse activiteiten, bewegen en sporten per persoon verschillend. De WD consulent spreekt dit met u door.

Roken
Het is wetenschappelijk bewezen dat roken een negatieve invloed heeft op het genezingsproces van de wond. Als u rookt zullen we dit onderwerp met u bespreken. Tip: op de website www.rokeninfo.nl (vaatonderzoek van uw vingers) is informatie te vinden of bezoek uw huisarts. Dit verhoogt uw kans op succes!

Begeleiding
In de periode van de behandeling van uw wond kunt u vele vragen hebben. Ook kunt u en uw naaste omgeving te maken krijgen met pijn, lichamelijk ongemak, onzekerheid en verdriet. Dit kan allerlei gevoelens te weeg brengen waar u misschien over wilt praten. De WD consulent kan u een luisterend oor bieden, begeleiden en uw vragen beantwoorden. De inhoud van de begeleiding sluit natuurlijk aan bij uw eigen behoefte. Soms is een doorverwijzing nodig via de medisch specialist naar een deskundige hulpverlener. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of psycholoog.

Hoe verlopen de vervolgafspraken?
Na de eerste kennismaking, maakt de WD consulent een vervolgafspraak voor u. Dit geldt ook als u vanuit het verblijf in het ziekenhuis weer naar huis gaat. Bij ieder volgend bezoek vraagt de WD consulent naar uw ervaringen met betrekking tot de wond. Bijvoorbeeld: Komt er veel vocht uit de wond? De behandeling wordt zonodig aangepast.

Wanneer u thuis verblijft, worden de ervaringen van degene die uw wond verzorgt besproken. In deze afspraken nemen we de leefadviezen met u door. Daarnaast kunt u vanzelfsprekend begeleiding van ons verwachten bij de emotionele en sociale gevolgen van de wond en behandeling.

Wanneer bezoekt u de medisch specialist?
Tijdens een bepaalde periode bezoekt u alleen de WD consulent . De medisch specialist zal aangeven wanneer u wordt verwacht op de polikliniek. We proberen uw bezoek bij de medisch specialist en bij de WD consulent te plannen op hetzelfde moment. Als u een afspraak heeft bij de WD consulent kan een medisch specialist erbij worden gevraagd voor overleg.

Het verbandmateriaal
De verbandmiddelen die de WD consulent aan u voorschrijft, wordt door MediReva bij u thuis bezorgd. De WD consulent informeert u hierover. MediReva: 043 3690829 Let op: Neem a.u.b. bij ieder polikliniekbezoek het verbandmateriaal mee.

Op welke locatie is er spreekuur?
Locatie Molengracht

 • Dagelijks alleen op afspraak Wond en decubitus polikliniek; route 65
 • Dinsdag ochtend Diabetische Voetpolikliniek; route 65.

Bereikbaarheid?
Als u ongerust bent of u heeft het gevoel dat er iets niet klopt met betrekking tot de wond of de behandeling kunt u de WD consulent bellen.

Telefonisch bereikbaarheid wond- en decubitusconsulent:
076- 5953066, maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur. U spreekt duidelijk uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en uw bericht in, na de piep van de voicemail. U wordt dezelfde dag op een later tijdstip teruggebeld. Buiten kantooruren neemt u voor wondproblemen contact op met de huisartsenpost.

Tips ter voorbereiding op uw polikliniekbezoek

 • Als u op controle bij de WD consulent komt, neemt u dan het verbandmateriaal mee.
 • Breng gerust iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner of een goede vriend(in). Samen hoort u meer dan alleen!
 • Schrijf uw vragen op en neem ze mee naar de polikliniek.

Meer informatie

 • www.dvn.nl. De Diabetesvereniging Nederland heeft een informatieve en interactieve website voor mensen die suikerziekte hebben.
 • www.npcf.nl In de rubriek Service vindt u de adressengids met alle patiëntenverenigingen.

Vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan de WD consulent die u spreekt.

Meer lezen over chirurgie bij Amphia?

Ga naar afdeling Chirurgie

Label