Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

CT geleide ablatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

CT geleide ablatie

Waarom deze behandeling?
Bij een ablatie wordt een tumor in bijvoorbeeld de lever, nier of long kortdurend sterk verhit of bevroren, waardoor deze afsterft. Ablatie betekent letterlijk ‘verwijdering'. De tumor wordt alleen niet verwijderd, maar uitgeschakeld. Daarna ruimt het lichaam zelf de afgestorven cellen op en blijft er uiteindelijk een litteken over. Deze ablatie zullen we onder begeleiding van een CT-scanner en echoapparaat uitvoeren.

CT-onderzoek
Een CT-scan is een röntgenapparaat dat een serie foto’s maakt. Met een CT-scan kun je een lichaamsdeel plakje voor plakje weergeven. Er ontstaat een driedimensionaal beeld van de organen, botten en weefsels van het te scannen gebied/lichaamsdeel.

Voorbereiding
Uw behandelend arts heeft u verteld dat u voor dit onderzoek wordt opgenomen. Meestal is dit voor een of twee dagen. Op de verpleegafdeling wordt bij u een infuus geprikt en bloed afgenomen om de stollingswaarden en nierfunctie te bepalen en te controleren.

Tijdens de behandeling wordt u in slaap gebracht door de medewerker anesthesie. Dit zal plaatsvinden op de CT-kamer.

Voor meer informatie zie folder:  https://www.amphia.nl/folders/anesthesiologie-verdoving-en-pijnbestrijding-tijdens-en-na-uw-operatie

Het onderzoek
Wanneer u in röntgenkamer bent, wordt u op de rug op de tafel van de CT-scanner gelegd. De medewerker van de anesthesie brengt u eerst in slaap. Daarna wordt uw huid schoongemaakt met alcohol en wordt u toegedekt met steriele doeken.

De radioloog brengt vervolgens met behulp van een echoapparaat en/of de CT-scanner de naald in de tumor. Als de naald op de goede plaats zit wordt hij aangesloten op het RFA, MWA of CRYO apparaat en wordt er energie door de naald gestuurd om de kankercellen te verbranden of bevriezen.

Als de behandeling klaar is haalt de radioloog de naald uit de tumor en plaats hij of zij een pleister op het prikgaatje in uw huid. Soms wordt er na de behandeling gelijk nog een CT scan gemaakt om te controleren of alles goed weggebrand of bevroren is.

Hoe lang de behandeling duurt, is afhankelijk van het aantal tumoren. Meestal is dat ongeveer 1 tot 2 uur.

Met contrastvloeistof
Om bloedvaten en organen beter zichtbaar te maken wordt er bij een CT-scan meestal gebruikgemaakt van contrastvloeistof. Om u deze vloeistof toe te dienen, wordt er door de laborant een infuus geprikt. Tijdens het onderzoek krijgt u door dit infuus contrastvloeistof toegediend. De laborant vertelt u hier meer over, als dit voor u van toepassing is. Meer informatie over de toediening van een contrastmiddel?

Na afloop
Na de behandeling wordt u weer wakker gemaakt en wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hierna wordt u naar de verpleegafdeling gebracht waar u tot 3 uur na de behandeling bedrust moet houden.

U wordt aangeraden om de eerste paar dagen niet zwaar te tillen.

Bijwerkingen en complicaties
Een behandeling met RFA, MWA of CRYO verloopt meestal zonder problemen. Wel treden er soms bijwerkingen op waarbij het post-ablatie syndroom de meest voorkomende is. Dit betekent dat u last krijgt van een soort algehele malaise met pijn, verhoging van uw lichaamstemperatuur, misselijkheid en braken. Deze verschijnselen verdwijnen meestal vanzelf weer na ongeveer 1 week.

Enkele complicaties die op kunnen treden zijn:

  • Een bloeding. Na de procedure houden wij u goed in de gaten. Als er een bloeding optreedt, dan stopt dit meestal vanzelf. Een heel enkele keer moeten we het bloedende bloedvaatje dichtmaken.
  • Een ontsteking. Als u koorts krijgt moet u dit melden bij uw behandelend arts. Dan kan de arts bijvoorbeeld antibiotica voorschrijven.
  • Schade aan omliggende organen.

Belangrijk

  • ​In zeldzame gevallen kan het contrastmiddel een allergische reactie opwekken. Helaas is dit niet van tevoren te voorspellen. Vrijwel altijd is er dan sprake van een onschuldige reactie die weer snel voorbijgaat. In zéér zeldzame gevallen is een allergische reactie ernstiger en is behandeling noodzakelijk.
  • Toediening van contrastmiddel kan het functioneren van uw nieren beïnvloeden. Daarom is voorafgaand aan de CT-scan bloedonderzoek nodig om uw nierfunctie vast te stellen. Uw behandelend arts vraagt dit onderzoek aan.
  • Als u bloed verdunnende middelen gebruikt, kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Let op:

  • Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie. In overleg met uw behandelend arts wordt het onderzoek dan uitgesteld.
  • ​Bent u overgevoelig voor geneesmiddelen of jodium? Vertelt u dit dan vóór het onderzoek aan de laborant.

Wanneer contact opnemen?
Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar uw behandelend arts.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met onze afdeling via (076) 595 10 86. Bent u verhinderd? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de afdeling Radiologie? Wij kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt gebruiken.

Locaties
CT geleide ablatie vindt alleen plaats in Breda.

Label