Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

CTS Carpaletunnelsyndroom
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

CTS Carpaletunnelsyndroom

Wat is het carpaletunnelsyndroom?
Het carpaletunnelsyndroom is een beknelling van de middelste zenuw (nervus medianus) in de pols. Deze zenuw verloopt van de onderarm naar de handpalm via een soort tunnel die wordt gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad (de dwarse polsband) aan de handpalmzijde van de pols. Door die tunnel lopen ook de buigpezen van de vingers. De beknelling van de zenuw kan optreden wanneer door zwelling van de weefsels in of rond de tunnel de druk in de tunnel toeneemt.

Diagnose en onderzoek
Op grond van het klachtenpatroon kan de diagnose vaak worden vermoed. Indien bij plaatselijke druk op de zenuw de klachten toenemen of zich voordoen, wordt het al waarschijnlijker. Om zeker te weten of er sprake is van het carpaletunnelsyndroom, is vaak een spieronderzoek nodig. Dit onderzoek noemt men een EMG (ElectroMyoGrafie) en vindt plaats op de functieafdeling.

Voor de operatie

  • De ingreep vindt onder plaatselijke verdoving in dagbehandeling plaats. Dit gebeurt in het Behandelcentrum plastische chirurgie. U mag dan na een paar uur al weer naar huis.        
  • Gebruik geen make-up, gezichtscrème of oogcrème op de dag van de behandeling.
  • Laat uw sieraden thuis.      
  • U kunt gewoon eten en drinken.
  • Stoppen met roken, i.v.m. wondgenezing.
  • Bij hand- en polsoperaties is het nodig dat de nagels kort, schoon en zonder lak-/kunstnagels zijn.
  • Tevens mag u geen wondjes op de hand hebben.
  • Wij vragen u geen bodylotion, crème of make-up te gebruiken op de plaats waar de ingreep uitgevoerd zal worden.
  • Draag kleding met wijde mouwen.  

Gebruikt u bloedverdunners?
Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/ zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.   

Trombose
Om de kans op trombose (ongewenst bloedstolsel in een bloedvat) te verlagen krijgt u in sommige gevallen gedurende en/of na de opname een spuitje met bloedverdunner toegediend die de stolling van het bloed vermindert of vertraagt. Indien dit voor u van toepassing is zal uw behandelend arts dit met u bespreken.

Tijdens de ingreep mag u geen sieraden dragen. U kunt waardevolle spullen, ringen, kettingen, armbanden en horloges het beste thuis laten.

De operatie
Dit is een kleine ingreep waarbij een snee wordt gemaakt in de pols aan de handpalmzijde. De dwarse polsband wordt doorgesneden. Hierdoor wordt de tunnel verwijd. De operatie duurt ongeveer vijftien minuten en wordt plaatselijk verdoofd. De operatie vindt plaats op het poliklinisch behandelcentrum.  

Na de operatie
U krijgt een controle afspraak mee voor over ongeveer 2 weken om de hechtingen te verwijderen.

Direct na de operatie kunt u niet zelf autorijden. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen.  

Het drukverband dat na de operatie is aangelegd kan na een of twee dagen worden verwijderd. Als het verband eraf is, mag u ook weer voorzichtig de handen wassen en douchen. Ook kunt u al snel beginnen met oefeningen van de vingers. In het begin gaat dit wat moeizaam, maar na enkele dagen gaat dat al veel beter.  

De hechtingen kunnen na 7 tot 14 dagen worden verwijderd. U moet erop rekenen dat u lange tijd veel minder kracht in uw duim zult hebben. Dit komt omdat de spieren van de duimmuis, doordat de dwarse polsband is gekliefd, aan één kant min of meer los zijn komen te zitten.  

Mochten uw vingers de dag van de operatie of de dag erna blauw en koud worden of krijgt u veel meer pijn, dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling Plastische Chirurgie of de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.  

Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties van een operatie aanwezig. Deze komen gelukkig zelden voor. Bloedingen en soms wondinfecties zijn de belangrijkste.  

Bij alle operaties of verwondingen aan een arm of been kan, hoewel gelukkig zeldzaam, een posttraumatische dystrofie ontstaan. Dit gaat gepaard met pijn, zwelling, stijfheid en vaak wisselende verkleuring van de huid. Het is niet mogelijk van tevoren in te schatten of iemand dit probleem zal krijgen.  

Resultaat
Het litteken aan de pols blijft vaak langer gevoelig, met name bij druk ter plaatse, zoals bij het steunen op de pols. De klachten die u tevoren had, zijn na de operatie vaak meteen verdwenen. Toch kan soms het dove gevoel nog een tijdje aanhouden.

Heeft u nog vragen, de polikliniek Plastische Chirurgie is bereikbaar op

Telefoonnummer: 076-5952459  

Onze polikliniek is te vinden op route 181 op de locatie Molengracht.

Label