Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Behandeling met fumaarzuur
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Behandeling met fumaarzuur

Inleiding
De fumaarzuurtherapie werd eind jaren vijftig in de vorige eeuw in Duitsland ontwikkeld door de scheikundige dr. Schweckendiek. De Duitse huisarts Dr. Schäfer heeft de therapie overgenomen en verder ontwikkeld. Schweckendiek en Schäfer hadden beiden zelf psoriasis. Begin jaren tachtig werd de fumaarzuurtherapie in Nederland geïntroduceerd door de psoriasis patiënten-vereniging. Aanvankelijk was er vanuit de medische wereld veel weerstand tegen de behandeling omdat er te weinig onderzoek naar was gedaan. Inmiddels is vrij nauwkeurig bekend hoe het middel werkt, wat de resultaten kunnen zijn en eventuele risico’s van de behandeling.

Farmacologie
Er zijn verschillende vormen waarin Fumaraten beschikbaar zijn. Er zijn dimethyl fumaarzuuresters en mono-ethylfumaarzuuresters. Het meeste onderzoek is gedaan naar de combinatie van beiden. Omdat er weinig resultaten zijn van eventuele schadelijke effecten bij kinderen, is het raadzaam om bij kinderen onder de leeftijd van 16 jaar geen Fumaarzuurtherapie toe te passen.

Let op!
Niet gelijktijdig innemen met middelen tegen botontkalking zoals Alendroninezuur.

Zwangerschap en borstvoeding
Als u zwanger wilt worden of zwanger bent, mag u geen Fumaraten gebruiken, ook niet tijdens borstvoeding.

Dosering
Er wordt begonnen met een lage aanvangsdosis. De dosering wordt geleidelijk opgehoogd volgens een schema, wat u meegekregen heeft. Het is belangrijk dat u zich goed aan het schema houdt en zeker niet sneller stijgt dan in de dosering is aangegeven.

De werking van het middel
Fumaraten hebben invloed op de witte bloed-lichaampjes. Deze spelen een rol bij ontstekingsprocessen die een rol kunnen spelen bij psoriasis. Ook is aangetoond dat Fumaraten een remmend effect kunnen hebben op de bij psoriasis versterkte celdeling in de opperhuid.

Bijwerkingen
De behandeling met Fumaarzuur kan bijwerkingen tot gevolg hebben. De bijwerkingen die het meeste voorkomen zijn roodheid en warmtegevoel in het hoofd, de zogenaamde ‘flushing’.

Daarnaast komen maag,- en darmklachten voor zoals maagpijn, misselijkheid braken en diarree. De klachten kunnen worden verminderd door het innemen van de tabletten tijdens de maaltijd of met een glas melk. Ook komt verhoging van het cholesterolgehate in het bloed voor.

Bijwerkingen die minder vaak voorkomen zijn:

  • Moeheid, duizeligheid of hoofdpijn;
  • Nier,- en leverbeschadigingen, maar minder frequent dan bij andere psoriasis medicijnen. Bij het stoppen van het middel herstellen de lever,- en nierfunctie over het algemeen goed.
  • Ook kan een vermindering optreden van bepaalde witte bloedcellen. Daarom is het nodig om geregeld bloedonderzoek te doen. In het bijzonder bij het opstarten van de therapie. In het geval van een onderhouds- behandeling minstens twee per jaar.

Resultaten
Fumaarzuur kan goede resultaten opleveren, met name voor de huid maar ook op de gewrichten. Nadeel is dat mede door het langzaam stijgen van de dosering in het begin, het lang kan duren voordat deze resultaten zichtbaar worden. Vanwege de hiervoor beschreven bijwerkingen als opvliegers en maagdarmbezwaren is het vaak nodig om de dosering aan te passen. Het zijn deze bijwerkingen die vaak bij langdurig gebruik weer verminderen.

Tot slot
Er wordt momenteel gewerkt aan de registratie van de Fumaarzuurtherapie. Ondanks het feit dat het vooralsnog niet geregistreerd is, heeft het steeds meer een erkende status gekregen van regulier middel voor de behandeling van psoriasis. Daarom wordt het door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Wel wordt nogal eens naar een machtiging hiervoor gevraagd.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt uw vragen stellen aan uw behandelend arts. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de polikliniek dermatologie:

  • Locatie Molengracht: (076) 595 30 20
  • Locatie Pasteurlaan: (0162) 32 74 69

Aanbevolen websites over dit onderwerp:
www.nvdv.nl
www.huidinfo.nl

Bron: Behandelingsmethoden psoriasis: fumaarzuur, Psoriasis Vereniging Nederland