Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Controles en bevallen op medische indicatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Controles en bevallen op medische indicatie

Inhoudsopgave 

1. Inleiding
1 2. Controles tijdens uw zwangerschap 
2.1 Wat houdt een controle in? 
2.1.1 Gesprek 
2.1.2 Lichamelijk onderzoek 
2.2 Hoe vaak controles? 
2.3 Controles, bij wie? 
2.3.1 De verloskundige 
2.3.2 Voorbereiding controles verloskundige 
3. Verloskamers bellen 
4. Vragen 
5. Aan te raden websites 
6. Bevallen in Amphia 
6.1 Wanneer verloskamers bellen? 
6.2 Wat neemt u mee? 
6.3 Overige wetenswaardigheden
6.4 Digitale aangifte van geboorte bij de gemeente Breda 
7. Gesprekspuntenlijst verloskundige controles 
7.1 Controle 12-14 weken 
7.2 Controle ± 35 weken 

1. Inleiding
Als team Verloskunde vinden wij het belangrijk om u goed voor te lichten. We willen graag dat u zich goed voorbereid voelt op uw zwangerschap, uw bevalling en uw kraamtijd. Zo hopen we dat u deze intense periode met vertrouwen en plezier beleeft. U ontvangt de algemene folder 'Zwanger!' Deze folder is hierop een aanvulling. U leest hierin wat u kunt verwachten van de controles en bevallen in het Amphia Ziekenhuis.

2. Controles tijdens uw zwangerschap

2.1 Wat houdt een controle in?
2.1.1 Gesprek
Tijdens de controle vraagt de arts naar hoe u zich voelt, hoe u uw zwangerschap beleeft en u wordt lichamelijk onderzocht. U kunt uiteraard uw vragen stellen.

2.2.2 Lichamelijk onderzoek
De arts gaat bij elke controle de groei van de baarmoeder na. Via de buik tast de arts de baarmoeder met de handen af. Daarnaast maakt de arts een echoscopie. Zo stelt hij/zij vast of uw kind voldoende groeit. In de laatste maanden van de zwangerschap onderzoekt de arts ook de ligging van uw kind. In de laatste weken gaat de arts na of het hoofd of eventueel de stuit (bij een stuitligging) van het kind indaalt in het bekken. De assistente meet uw bloeddruk omdat u een verandering van uw bloeddruk meestal zelf niet merkt. Tegen het einde van de zwangerschap is het normaal dat de onderdruk wat hoger is. Een te hoge bloeddruk maakt vaak extra zorg voor moeder en kind noodzakelijk.

2.2 Hoe vaak controles?
Een gebruikelijk schema van controles is elke vier weken in de eerste helft van de zwangerschap, gevolgd door een periode van controles elke drie weken en later elke twee weken. In de laatste weken wordt u wekelijks gecontroleerd. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen er minder of meer controles worden afgesproken. Bij iedere controle krijgt u een vervolgafspraak mee.

2.3 Controles, bij wie?
De gynaecoloog en de verloskundige van het ziekenhuis controleren samen het verloop van uw zwangerschap. U bezoekt de verloskundige tussen de 12 - 14 weken en nog een keer bij circa 35 weken. Belangrijk hierbij is dat u weet dat de verloskundige werkt onder supervisie van de gynaecoloog. Zij kan altijd met de gynaecoloog overleggen als dit nodig is. Een arts-assistent neemt regelmatig de controles van de gynaecoloog over. Ook deze arts werkt altijd onder supervisie van de gynaecoloog.

2.3.1 De verloskundige
De controles van de verloskundige zijn bedoeld om u uitgebreid voor te lichten. Uiteraard kunt u al uw vragen stellen. Als de verloskundige uw vraag niet kan beantwoorden, dan overlegt zij met de gynaecoloog.
Een zwangerschap kan veel gevoelens bij u te weeg brengen. Meestal in positieve zin, maar negatieve gevoelens komen ook regelmatig voor. Twijfel niet om deze te bespreken. Van de verloskundige en de gynaecoloog kunt u ook ondersteuning verwachten op psychisch en sociaal gebied. Zij bieden u een luisterend oor en geven u adviezen. Zo nodig krijgt u een verwijzing naar een maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater of seksuoloog voor ondersteuning.

2.3.2 Voorbereiding controles verloskundige

 • Achter in deze folder staat een lijstje met gesprekspunten. U kunt uw vragen hierbij noteren en de onderwerpen die u zelf wilt bespreken.
 • We raden u aan om de folder 'Zwanger' aandachtig te lezen voor de controle bij circa 12-14 weken. Neem deze folder mee naar de verloskundige.
 • Breng uw partner mee naar de controles. Samen hoort u meer!

3. Verloskamers bellen
Bel de verloskamers altijd bij:

 • bloedverlies;
 • pijnlijke harde buiken die met regelmaat optreden;
 • als u het gevoel heeft dat u veel minder ‘leven’ voelt in uw buik;
 • ongerustheid.

Telefoonnummers: (076) 595 11 70 of (076) 595 11 71.
U krijgt dan de dienstdoende verloskundige van de verloskamers aan de telefoon.

4. Vragen
Voor vragen kunt u bellen naar de poli
Gynaecologie: (076) 595 10 03.

5. Aan te raden websites
Daarnaast raden wij u de volgende websites aan. Deze zijn zeer zorgvuldig door ons geselecteerd. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud.

6. Bevallen in Amphia

6.1 Wanneer verloskamers bellen
De gynaecoloog geeft aan wanneer u moet bellen naar de afdeling verloskunde, met name:

 • als de vliezen breken (let op de kleur van het vruchtwater);
 • bij bloedverlies;
 • bij pijnlijke harde buiken die met regelmaat komen;
 • bij weinig ‘leven’ voelen;
 • in iedere andere situatie waarbij u zich zorgen maakt over de zwangerschap.

Belt u alstublieft naar de verloskamers om te laten weten dat u komt.
Telefoonnummers:
(076) 595 11 70 of (076) 595 11 71.

6.2 Wat neemt u mee?
Het is handig - als u 37 weken zwanger bent - om alvast een koffer klaar te zetten met de benodigde spullen. Deze bevat:

 • legitimatiebewijs;
 • t-shirt om te dragen tijdens de bevalling/ eventueel een paar dikke sokken;
 • genoeg schoon ondergoed;
 • ochtendjas;
 • pantoffels of slippers;
 • reserve nachthemd of t-shirt;
 • (voedings)BH;
 • toiletartikelen grote plastic tas voor de vuile was;
 • kleding voor uzelf;
 • babykleertjes: hemdje of rompertje, truitje en broekje of babypakje, sokjes, jasje, muts;
 • goedgekeurd babyzitje voor in de auto. (Tip: oefen alvast met vastzetten van het babyzitje in de auto);
 • evt. favoriete muziek op CD;
 • evt. boek of tijdschriften;
 • fototoestel / camera;
 • evt. massageolie;
 • evt. warmwaterzak.

6.3 Overige wetenswaardigheden

 • Als u voor uw bevalling komt, kunt u parkeren op speciaal hiervoor gereserveerde parkeerplaatsen bij de hoofdingang (zie de borden op het parkeerterrein). Voor deze parkeerplaatsen moet u wel betalen. Het is niet de bedoeling dat u op deze plaatsen uw auto neerzet als er sprake is van een verblijf op de afdeling ‘zwangeren’ of de ‘kraamafdeling’.
 • U vindt vlakbij deze parkeerplaatsen een rolstoel. Hiervoor hebt u een muntstuk van €1,- nodig.
 • De afdeling Verloskunde is op de begane grond. Zodra u het ziekenhuis binnen komt, gaat u rechtdoor. Voor de winkel van Albron gaat u, bij de leestafel, rechtsaf. Vervolgens gaat u rechtdoor en passeert u tweemaal klapdeuren, waarna u rechtsaf gaat. Als u hier aanbelt, komt iemand u ophalen.
 • U en uw partner krijgen koffie, thee, melk, frisdrank en een broodmaaltijd tijdens uw verblijf op de verloskamer. Tussen de middag kan uw partner in het personeelsrestaurant terecht voor een warme maaltijd tegen betaling. Aan het overige bezoek worden geen drankjes geserveerd.
 • Na de bevalling mag u soms binnen enige uren naar huis. Als dit medisch gezien kan, wordt met u besproken wat u wilt. Na de bevalling moet u zelf de instantie bellen waar u bent ingeschreven voor kraamhulp en hulp voor thuis regelen. Om verzekerd te zijn van deze thuiszorg in het kraambed moet u zich in de 3e of 4e maand bij een dergelijke organisatie aanmelden.
 • Thuis wordt u bezocht door een verloskundige. Dit is de reden dat u zich moet aanmelden bij een verloskundigenpraktijk, ondanks dat u uw hele zwangerschap onder controle van een gynaecoloog bent.
 • Als u op de kraamafdeling blijft, blijft uw baby dag en nacht bij u op de kamer (rooming-in) en wordt u gestimuleerd om de verzorging van uw baby zo snel mogelijk zelf te doen.
 • Als u voor de geboorte weet dat uw baby op de couveuseafdeling wordt opgenomen, kunt u daar vooraf een kijkje nemen. Bel voor een afspraak: (076) 595 27 14.
 • Tijdens de zwangerschap kunt u een borstvoedingscursus volgen bij Amphia Breda. De cursus wordt gegeven door een lactatiekundige (borstvoedingsspecialist) en een verpleegkundige. Aan deze cursus zijn kosten verbonden. Informatie en inschrijving lopen via de Kraamafdeling.
 • Elke woensdagochtend kunt u in het Borstvoedingcafé met andere borstvoedende moeders ervaringen uitwisselen. Uiteraard zijn broertjes en zusjes ook van harte welkom. Er is altijd een lactatiekundige van Amphia, Careyn Kraamzorg of een vrijwilliger van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen en persoonlijke begeleiding. Als u hierin interesse heeft, vraag dan de verloskundige waar de bijeenkomsten plaatsvinden.

6.4 Digitale aangifte van geboorte bij de gemeente Breda
Binnen drie werkdagen na de bevalling moet u uw kindje aangeven bij de gemeente Breda. U kunt dat ook vanuit het ziekenhuis online doen als u als moeder beschikt over een DigiD. U gaat hiervoor naar de website van de gemeente. Daar doet u via DigiD online aangifte.

De geboorteakte wordt vervolgens - op werkdagen - in het ziekenhuis geprint waar u deze kunt tekenen. In dat geval hoeft u niet meer naar het stadskantoor om aangifte te doen. Voor een online aangifte is het belangrijk dat u de volgende zaken bij u heeft:

 • Het paspoort/ID bewijs van de moeder en eventuele partner.
 • Het trouwboekje als u gehuwd bent.
 • Een ‘akte van erkenning ongeboren vrucht’ indien van toepassing. Zorg ervoor dat u van dit document een goed leesbaar digitaal document bij u heeft.

U kunt de akte op werkdagen vanaf 3 uur na aangifte ondertekenen aan de balie op afdeling LD26. Dit kan tussen 11.00-11.30 uur en 15.00-15.30 uur. Het is raadzaam om de aangifte op de dag van ontslag digitaal voor 8 uur in de ochtend te doen, zodat deze op tijd is opgemaakt voor ontslag. Uiteraard is het ook mogelijk om de aangifte te doen op het stadskantoor van de gemeente Breda. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.breda.nl

7. Gesprekspuntenlijst verloskundige controles
Tijdens de controles van de verloskundige ontvangt u veel informatie. Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, zijn er twee gesprekspuntenlijsten. Neem de lijst voorafgaand aan de controle door. U kunt hierbij uw vragen noteren en de onderwerpen die u zelf wilt bespreken.

7.1 Controle 12- 14 weken
De verloskundige bespreekt met u:

 • het doel en het verloop van de controles in het traject;
 • afwegingen borst- of flesvoeding;
 • gezonde voeding;
 • alcoholgebruik, (mee)roken en drugs in de zwangerschap; ·
 • medicijngebruik;
 • kinderziekten en besmettelijke ziekten in uw omgeving;
 • schadelijke stoffen en straling; kattenbak en tuinieren;
 • sporten;
 • seks;
 • vakanties en verre reizen;
 • sauna en zonnebank;
 • zwangerschapscursussen;
 • werk;
 • zwangerschapsverlof;
 • kraamzorg regelen;
 • aanmelden opname;
 • bereikbaarheid verloskamer;
 • wanneer bellen naar verloskamers;
 • mogelijke klachten: - misselijkheid - bloedverlies - brandend maagzuur - harde buiken - verstopping - rug– of bekkenpijn - aambeien - spataderen - vaak plassen - pigment- vlekken - vaginale afscheiding

7.2 Controle ± 35 weken
De verloskundige bespreekt met u:

 • het doel en het verloop van deze controle;
 • afwegingen borst- of flesvoeding;
 • kraamzorg regelen;
 • aanmelden opname klachten: - rug- of bekkenklachten; - vocht vasthouden; - klachten verhoogde bloeddruk; - harde buiken; - contracties die overgaan in voorweeën.
 • wanneer verloskamers bellen?;
 • wie begeleiden u bij uw bevalling?;
 • wie neemt u mee?;
 • welke apparaten worden gebruikt bij uw bevalling?;
 • bent u eerder bevallen?
 • Welke invloed heeft dit op uw (komende) bevalling?;
 • welke verwachtingen heeft u van de bevalling?;
 • pijnstillingsmogelijkheden: Pethidine, epidurale pijnstilling, Remifentanil;
 • wanneer kunt u weer naar huis?;
 • kraamafdeling & Couveuse-afdeling & vergoedingen;
 • zorg voor uw baby: grote veranderingen in uw dagelijks leven;
 • uw baby aanmelden bij de zorgverzekeraar; consultatiebureau.

Vragen of aantekeningen bij ± 35 weken controle: Vragen of aantekeningen controle bij gynaecoloog/ arts-assistent:

 

 

Meer lezen over gynaecologie in Amphia?

Ga naar afdeling Gynaecologie

Label