Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Ingeleide bevalling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Ingeleide bevalling

De ingeleide bevalling
Binnenkort wordt uw bevalling ingeleid. Aan de hand van deze folder willen wij u daar meer informatie over geven

Hoe verloopt de inleiding?

 1. Je komt ’s middags naar de Verloskamers. Je hoort van jouw klinisch verloskundige of gynaecoloog het precieze tijdstip. Doorgaans is dit tussen 14.30 uur en 16.00 uur.
 2. Je meldt je op de Verloskamers, locatie Molengracht, route 28
 3. Je wordt aangesloten aan het hartfilmpje (CTG), hiermee wordt de hartslag van de baby en eventuele weeën activiteit gemeten.
 4. Als de baarmoeder onrijp is, wordt er een ballonkatheter in de baarmoedermond gebracht. De ballon, gevuld met 40 milliliter water, geeft wat druk op de baarmoedermond, waardoor er wat krampen ontstaan en de baarmoedermond wat open gaat staan. Als blijkt dat de baarmoedermond al wat open staat en u dus geen ballonkather nodig heeft, gaat u na het hartfilmpje naar huis en volgt u stap 7.
 5. Na het inbrengen van de ballon maken we nogmaals gedurende een half uur een CTG. Als het hartfilmpje vervolgens goed is, mag u naar huis. Let op: er zijn enkele redenen waarom je in het ziekenhuis moet overnachten. Informeer hierover bij jouw klinisch verloskundige of gynaecoloog.
 6. Indien je thuis de ballon verliest is dat geen enkel probleem. Het betekent juist dat de ballon zijn werk heeft gedaan. Wanneer neem je echter altijd contact op de met de Verloskamers, telefoonnummer 076-5951170, als:
  1.  Je vliezen zijn gebroken
  2.  Je helderrood bloed verliest
  3.  Je pijnlijke weeën om de 5 minuten hebt
  4.  Je de baby minder voelt bewegen
  5.  Je koorts hebt
  6. Je ernstige en acute pijn hebt
    
 7. Je belt ’s morgens om 6.00 uur naar de Verloskamers, telefoonnummer 076-5951170, om te horen hoe laat je wordt verwacht. Doorgaans is dit +/- 6.30 uur. Bij aankomst in het ziekenhuis wordt opnieuw een CTG gemaakt.
 8. Jouw klinisch verloskundige beoordeelt of het ballonnetje losligt middels een inwendig onderzoek. Nu volgen drie mogelijke scenario’s:
  - De baarmoedermond is rijp. Tijdens het inwendig onderzoek worden kunstmatig vliezen gebroken. Na het breken van de vliezen wordt 30 minuten afgewacht.
  - De baarmoedermond is nog onvoldoende rijp. Je krijgt Misoprostol om verdere rijping te bewerkstelligen. Misoprostol zijn tabletten die je iedere 4 uur via de mond innemmt, met een maximum van 3x per dag.
  - Het ballonnetje zit nog vast. Je mag naar huis en belt de volgende ochtend opnieuw om 6.00 uur naar de Verloskamers voor herbeoordeling.
 9. Na het breken van de vliezen krijg je een infuus met wee:enstimulerende middelen. Deze wordt rustig opgehoogd tot je goede weeën hebt.
 10. Na het starten van de weeënstimulerende middelen verloopt de bevalling in principe hetzelfde als bij de normale bevalling. De weeën worden langzamerhand heviger en pijnlijker. De weeën zorgen voor ontsluiting, bij 10 centimeter heeft u volledige ontsluiting.

Kan mijn partner blijven slapen?
Op de verloskamers mag er altijd iemand aanwezig zijn om jou te ondersteunen. Tijdens de inleiding, als er nog geen weeën zijn, kiezen sommige partners ervooor om thuis te slapen. Je partner mag ook blijven slapen. Het kan zijn dat je met jouw kindje in het ziekenhuis moet blijven na de bevalling. In dat geval kan je partner ook blijven slapen.

Drukte op de verloskamers
De reden dat wij vragen om voor jouw komst te bellen, is omdat het soms erg druk kan zijn op de verloskamers. Dan vragen wij je iets later te komen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat jouw inleiding een dag wordt verplaatst. Dit gebeurt natuurlijk alleen als het verantwoord is voor jou en jouw baby.

Er is al sprake van ontsluiting
Het kan zijn dat je met jouw klinisch verloskundige of gynaecoloog hebt afgesproken dat je vliezen gebroken kunnen worden, zonder dat u een ballon nodig heeft. In dat geval bel je op de dag van de geplande inleiding 's morgens om 6.00 uur met de verloskundige van de verloskamers.

Meer informatie?
Over verschillende onderwerpen zijn folders bescikbaar, bijvoorbeeld 'Controles en bevalling op medische indicatie', 'Pijnstilling'en 'Keizersnede'. Voor overige vragen kun je terecht bij jouw klinisch verloskundige of gynaecoloog.

U kunt ook kijken op www.amphia.nl, bij afdelingen & specialismen vindt u onder het specialisme Gynaecologie informatie over Verloskunde. Ook kunt u kijken op www.nvog.nl

Meer lezen over gynaecologie in Amphia?

Ga naar afdeling Gynaecologie

Label