Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Novasure behandeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Novasure behandeling

Behandeling bij hevig menstrueel bloedverlies.

Inleiding
In deze folder vindt u meer informatie over behandeling van hevig menstrueel bloedverlies door middel van de Novasure® methode. In deze folder vindt u informatie over de poliklinische behandeling Novasure deze behandeling wordt toegepast bij vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies.

Klachten
Bij hevig menstrueel bloedverlies heeft u last van langdurige menstruaties met veel bloedverlies, soms met stolsels, soms met pijn. De klachten zijn zodanig dat ze u belemmeren in uw sociale leven.

De behandelmethode
Er zijn verschillende behandelmethoden voor hevig menstrueel bloedverlies. Uw gynaecoloog heeft deze met u besproken. Deze folder legt in het kort uit wat de Novasure® methode inhoud.

De Novasure® methode is een moderne manier om hevig menstrueel bloedverlies te behandelen. Grote voordelen van deze behandeling ten opzichte van andere behandelingen zijn, dat u geen hormonen krijgt toegediend en dat de baarmoeder niet hoeft te worden verwijderd.

De Novasure® methode is geschikt voor vrouwen:

  • met een hevige menstruatie.
  • zonder kinderwens. Novasure® is alleen geschikt voor vrouwen die niet meer zwanger willen worden! Het baarmoederslijmvlies (waar een bevruchte eicel innestelt) wordt bij de ingreep beschadigd.
  • bij wie geen afwijkingen in de baarmoederholte zijn gevonden.

De meeste vrouwen constateren dat hun menstruatiebloedingen sterk afnemen. Bij een klinisch onderzoek naar de Novasure® behandeling na 1 jaar meldde 91% van de vrouwen dat hun bloedverlies normaal of minder dan normaal was, en meldde 41% dat ze helemaal niet meer bloedden. De behandeling werd door 97% van de vrouwen aanbevolen bij anderen. Mocht de methode onverhoopt geen enkele verbetering brengen, dan kan er altijd nog voor worden gekozen om de baarmoeder te verwijderen.

Voorbereiding thuis
De avond voor de ingreep neemt u thuis twee tabletten paracetamol (van 500 mg) en een tablet naproxen 500 mg. Ongeveer één uur voor de ingreep neemt u nogmaals twee tabletten paracetamol (van 500 mg) en een tablet naproxen 500mg.

Verdoving
De behandeling vindt in principe plaats onder plaatselijke verdoving waarbij met een nieuwe verdovingsmethode de ingreep nagenoeg pijnloos kan worden uitgevoerd. De behandeling kan dus nu bijna altijd poliklinisch worden uitgevoerd, waardoor u snel weer naar huis kunt en geen last heeft van de bijwerkingen van een algehele narcose. Uiteraard blijft er de mogelijkheid, indien gewenst of medisch noodzakelijk, om deze ingreep onder algehele narcose uit te voeren.

De behandeling
U meldt zich op de polikliniek gynaecologie, route 13 locatie Molengracht. U komt te liggen op een bed met uw benen in de beensteunen. U krijgt een plaatselijke verdoving in en rondom de baarmoedermond (paracervicaal blok) en de baarmoeder wordt opgemeten. Vervolgens zal met een kleine camera in de baarmoeder worden gekeken waarbij tegelijkertijd ook nog de bovenkant van de baarmoederholte wordt verdoofd (fundusblok). Dan wordt een buisje met de Novasure® ingebracht dat zich in de baarmoederholte ontvouwt tot een soort waaier van gaas en daarmee de vorm van de baarmoeder aanneemt. In circa 90 seconden (maximaal 120 seconden) krijgt de baarmoeder radiofrequentie-energie toegediend en wordt de waaier heet, waardoor het baarmoederslijmvlies wordt weggebrand. Tijdens de procedure kunt u een krampend gevoel in de onderbuik ervaren. De waaier wordt teruggetrokken in het buisje en uit de baarmoeder verwijderd. De gehele ingreep duurt ongeveer 25 minuten.

Na de ingreep
De patiënten kunnen in principe direct na de ingreep weer naar huis. Wij adviseren om iemand mee te nemen die u naar huis brengt. Na de behandeling kunt u tot 12 uur menstruatiekrampen ervaren, maar die zijn goed te behandelen met pijnstillers. We adviseren u om gedurende 24 uur pijnstillers te gebruiken. U kunt hiervoor twee tabletten paracetamol (500 mg) elke zes uur slikken, gecombineerd met naproxen 500 mg elke 12 uur. De gynaecoloog geeft u een recept mee. Gedurende een aantal weken kan er sprake zijn van bruine, soms riekende, waterige afscheiding. De afscheiding kan tot zes weken na de ingreep duren. Na 12 weken moet de menstruatie sterk verminderd of weg zijn.

Controle na de ingreep
In principe wordt er geen nacontrole afgesproken. Wij adviseren u het effect van de behandeling op uw menstruatie gedurende 12 weken af te wachten. Indien nodig kunt u natuurlijk nadien altijd een afspraak maken bij uw eigen gynaecoloog.

Leefregels voor thuis
Meestal kunt u na 1-2 dagen de dagelijkse bezigheden weer hervatten. Hoewel u zich al kort na de behandeling beter voelt, heeft de baarmoederholte een paar weken nodig om volledig te herstellen. Om het risico op infectie te voorkomen adviseren wij u de eerste drie weken geen geslachtgemeenschap te hebben, niet te gaan zwemmen of in bad te gaan en geen tampons te gebruiken. Douchen is wel toegestaan. Houdt u er met alle activiteiten rekening mee, dat u nog een week snel moe kunt zijn (eerder dan normaal). Als u toenemende buikpijn, (riekende) afscheiding, koorts (temperatuur > 38,5 graden Celsius) ervaart de eerste paar dagen na de ingreep, dan moet u binnen kantooruren contact opnemen met onze Polikliniek (telefoonnummer 076-5951003) en buiten kantooruren met de triage afdeling (telefoonnummer 076-5952462).

Anticonceptie na de ingreep
Ondanks dat het baarmoederslijmvlies wordt weggehaald, kan er nog wel een zwangerschap ontstaan. Dit is een gevaarlijke situatie, omdat het baarmoederslijmvlies door de ingreep is beschadigd. Daarom is het nodig dat u na de ingreep goede anticonceptie toepast (bijvoorbeeld de anticonceptiepil, spiraal of sterilisatie bij de man). U kunt dit bespreken met uw gynaecoloog.

Complicatie
De Novasure® methode is een veilige manier van behandelen. Als al het baarmoederslijmvlies is weggebrand, stopt de procedure automatisch. Zo wordt niet te diep gebrand. Een mogelijke complicatie van de behandeling is het ontstaan van een gaatje (perforatie) in de baarmoeder. Dit is een zeldzame complicatie. De behandeling zal dan niet kunnen doorgaan op dat moment.

Verdere informatie
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Polikliniek Gynaecologie (telefoonnummer 076-5951003). Of bespreek u vragen met uw gynaecoloog.

Hevig bloedverlies

Wilt u meer informatie over de behandeling van hevig bloedverlies?

Ga naar website

Meer lezen over gynaecologie in Amphia?

Ga naar afdeling Gynaecologie

Label