Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Zwangerwijzer vragenlijst
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Zwangerwijzer vragenlijst

Vragenlijst Zwangerwijzer

Deze vragenlijst is voor de (aanstaande) zwangere en haar partner. We vragen u deze lijst in de wachtkamer in te vullen voor uw preconceptioneel consult. Het is een voorbereiding op uw eerste bezoek. Samen met de gynaecoloog kunt u aan de hand van uw antwoorden kijken of er misschien een risico is voor u of uw kind. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

Het is belangrijk dat u óf samen met de toekomstige vader de vragen beantwoordt of de vragen voor hem beantwoordt. Alleen dan kunt u een goede inschatting maken van een mogelijk risico voor de gezondheid van uw kind.

Kunt u vragen voor de vader beantwoorden?
0 ja
0 nee

Gewicht en lengte van de (aanstaande) moeder.
Gewicht: ..…. kg
Lengte: ……… cm

Met uw gewicht en lengte bereken we de Body Mass Index (BMI).

1. Bent u op dit moment zwanger?
0 ja
0 nee

Deze vragenlijst is in eerste instantie bestemd voor (de partners van) vrouwen die zwanger willen worden maar dat nog niet zijn. Maar een deel van de vragen is van toepassing op vrouwen die wèl al zwanger zijn. U kunt de lijst dus ook invullen als u al zwanger bent.

2. Wat is uw leeftijd?
0 35 jaar of jonger
0 36 jaar of ouder

3. Heeft u voorouders (van de kant van uw vader of moeder) uit:
0 ja
0 nee

0 Marokko
0 Turkije
0 Antillen of Aruba
0 Suriname (Surinaams-Creools)
0 Suriname (Surinaams-Hindoestaans)
0 Middellandse Zee en Noord–Afrika (behalve Marokko & Turkije)
0 Afrika (behalve Noord-Afrika)
0 Midden en Verre Oosten, Zuidoost Azië

4. Heeft de vader voorouders (van de kant van zijn vader of moeder) uit:
0 ja
0 nee

0 Marokko
0 Turkije
0 Antillen of Aruba
0 Suriname (Surinaams-Creools)
0 Suriname (Surinaams-Hindoestaans)
0 Middellandse Zee en Noord–Afrika (behalve Marokko & Turkije)
0 Afrika (behalve Noord-Afrika)
0 Midden en Verre Oosten, Zuidoost Azië

5. Komt u in uw werk of hobby in contact met lood, kwik, verf, organische oplosmiddelen of andere chemicaliën? Indien ja, geef dan de naam van deze stoffen.
0 ja
0 nee
0 weet niet

6. Komt de vader in zijn werk of hobby in contact met lood, kwik, verf, organische oplosmiddelen of andere chemicaliën? Indien ja, geef dan de naam van deze stoffen. 
0 ja
0 nee
0 weet niet

7. Komt u wel eens in aanraking met (radio-actieve) straling thuis, op het werk of ergens anders? Uitgezonderd straling van computer, televisie en mobiele telefoon.
0 ja
0 nee
0 weet niet

8. Komt de vader weleens in aanraking met (radio–actieve) straling thuis, op het werk of ergens anders? Uitgezonderd straling van computer, televisie en mobiele telefoon.
0 ja
0 nee
0 weet niet

9. Verschoont u wel eens een kattenbak of tuiniert u wel eens?
0 ja
0 nee

10. Rookt u?
0 ja
0 nee

11. Rookt de vader?
0 ja
0 nee
0 weet niet

12. Drinkt u alcohol?
0 ja
0 nee

13. Drinkt de vader alcohol?
0 ja
0 nee
0 weet niet

14. Gebruikt u wel eens softdrugs?
0 ja
0 nee

15. Gebruikt de vader wel eens softdrugs?
0 ja
0 nee
0 weet niet

16. Gebruikt u wel eens harddrugs?
0 ja
0 nee

17. Gebruikt de vader wel eens harddrugs?
0 ja
0 nee
0 weet niet

18. Lijdt u aan boulimia nervosa (eetverslaving)? Of heeft u hieraan geleden?
0 ja
0 nee

19. Lijdt u aan anorexia nervosa (magerzucht)? Of heeft u hieraan geleden?
0 ja
0 nee

20. Heeft u speciale eetgewoonten?
0 ja
0 nee

0 vegatarisch (geen vlees en vis)
0 vegatarisch (geen dierlijke producten)
0 macrobiotisch
0 vermageringsdieet (afvallen, lijnen)
0 dieet voorgeschreven door arts
0 ander dieet

21. Eet u gevarieerd?
0 ja
0 nee

22. Slikt u ter voorbereiding op uw zwangerschap foliumzuur?
0 ja
0 nee

23. Eet u wel eens – ook al is het maar af en toe – rauwe voedingsmiddelen?
0 ja
0 nee

0 zachte kaassoorten bereid met rauwe melk ('au lait cru')
0 gerookte vis
0 rauw of niet geheel gegaard vlees, vis of schaaldieren
0 rauwe groenten
0 ongepasteuriseerde melk (rechtstreeks van de boer)

24. Eet u wel eens lever of andere vitamine A-houdende producten?
0 ja
0 nee

25. Heeft u een of meerdere van de onderstaande geslachtsziekten (gehad)?
0 ja
0 nee

26. Heeft de vader een of meerdere van de onderstaande geslachtsziekten (gehad)?
0 ja
0 nee

0 hepatitis B (leverontsteking)
0 herpes genitalis
0 chlamydia
0 genitale wratten
0 gonorroe (druiper)
0 syfilis (lues)
0 hiv/aids
0 trichomonas
0 hepatitis B (leverontsteking)

27. Deze vraag heeft betrekking op de kans op besmetting met hiv (het virus dat aids kan veroorzaken) of hepatitis B. Is het onderstaande op u van toepassing?
0 ja

0 meerdere of wisselende seksuele partners
0 beroepshalve werken met bloed en andere lichaamsvloeistoffen
0 drugsgebruik door middel van een injectienaald # genitale wratten
0 niets van het bovenstaande

28. Deze vraag heeft betrekking op de kans op besmetting met hiv (het virus dat aids kan veroorzaken) of hepatitis B. Wat is op de vader van toepassing?
0 ja

0 meerdere of wisselende seksuele partners
0 beroepshalve werken met bloed en andere lichaamsvloeistoffen
0 drugsgebruik door middel van een injectienaald
0 genitale wratten
0 niets van het bovenstaande

29. Bent u volledig (op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar) ingeënt tegen rode hond of heeft u deze ziekte gehad?
0 ja
0 nee
0 weet niet

30. Heeft u één van de volgende ziekten (gehad) waarvoor u onder behandeling bent (was) van een arts?
​0 ja
0 nee

0 astma of een andere longziekte
0 auto-immuunziekte
0 bloedstollingsproblemen
0 epilepsie
0 hartziekte
0 hoge bloeddruk
0 kanker
0 maag-, darm-, alvleesklier- en leverziekte
0 multiple sclerose
0 myasthenia Gravis
0 nier- en blaasziekte
0 PKU
0 reuma
0 schildklierziekte
0 syndroom van Ehlers-Danlos
0 syndroom van Marfan
0 thalassemie
0 trombose
0 tropisch ziekte (bijvoorbeeld malaria)
0 andere chronische, erfelijke of aangeboren ziekte

31. Gebruikt u medicijnen of middelen die zijn voorgeschreven door een arts (de pil uitgezonderd)? Zo ja, geef de namen op.
0 ja, namelijk ...........
0 nee

32. Gebruikt de vader medicijnen of middelen die zijn voorgeschreven door een arts? Zo ja, geef de namen op.
0 ja
0 nee
0 weet niet

33. Gebruikt u medicijnen die u zonder recept, bijvoorbeeld bij een apotheek of drogist, kunt kopen? Denk aan aspirines, neusdruppels, hoestdrankjes, zalven en homeopathische middelen. Zo ja, geef de namen op.
0 ja, namelijk ...........
0 nee

34. Bent u eerder zwanger geweest (eventuele abortus en/of miskraam meegerekend)?
0 ja
0 nee

34a. Heeft u een of meer van de volgende problemen gehad tijdens uw eerdere zwangerschap(pen)?
0 ja
0 nee

0 kind(eren) geboren tussen de 16de en 24ste zwangerschapsweek
0 kind(eren) geboren tussen de 25ste en 37ste zwangerschapsweek
0 kind(eren) geboren in of na de 37ste zwangerschapsweek met een te laag gewicht (minder dan 2500 gram
0 doodgeboorte tussen de 16de en 24ste zwangerschapsweek
0 doodgeboorte na de 24ste zwangerschapsweek
0 3 of meer zwangerschappen die eindigden in een miskraam voor de eerste 16 zwangerschapsweken
0 kind(eren) geboren via een keizersnede # kind(eren) geboren met een aangeboren afwijking
0 zwangerschapsafbreking (abortus provocatus)

34b. Heeft u een van de volgende ziekten gehad in eerdere zwangerschap(pen)?
0 ja
0 nee

0 zwangerschapsdiabetes, zwangerschapssuiker
0 bloedgroepantistoffen (rhesus)
0 (pre)eclampsie en HELLP-syndroom
0 een andere ernstige complicatie gerelateerd aan uw zwangerschap

35. Heeft of had u afwijkingen aan de baarmoeder of baarmoederhals?
0 ja
0 nee
0 weet niet

36. Bent u ooit geopereerd door een gynaecoloog (vrouwenarts)?
0 ja
0 nee

37. Heeft uw moeder DES (diethylstilbestrol) ingekomen toen ze zwanger was?
0 ja
0 nee
0 weet niet

38. Komt in uw eigen familie een erfelijke of aangeboren aandoening voor?
​0 ja
0 nee

0 blindheid of ernstige slechtziendheid
0 downsyndroom
0 epilepsie, toevallen, (koorts)stuipen
0 ernstige doofheid
0 hartafwijkingen voor het 35ste levensjaar
0 hemofilie of dragerschap van hemofilie
0 lip- of gehemeltespleet (hazenlip)
0 aandoeningen van hersenen, zenuwstelsel of spieren # open rug (spina bifida), open schedel (anencefalie), waterhoofd
0 sikkelcelziekte of dragerschap van sikkelcelziekte
0 spierziekten, bijv. de ziekte van Duchenne
0 taaislijmziekte (cystic fibrosis of cf) of dragerschap van cf
0 thalassemie of dragerschap van thalassemie
0 drie of meer miskramen bij één persoon
0 vertraagde verstandelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld fragiele-X-syndroom)
0 andere aangeboren afwijkingen of erfelijke aandoeningen

39. Komt in de familie van de vader een erfelijke of aangeboren aandoening voor?
​0 ja
0 nee

0 blindheid of ernstige slechtziendheid
0 downsyndroom
0 epilepsie, toevallen, (koorts)stuipen
0 ernstige doofheid
0 hartafwijkingen voor het 35ste levensjaar
0 hemofilie of dragerschap van hemofilie
0 lip- of gehemeltespleet (hazenlip)
0 aandoeningen van hersenen, zenuwstelsel of spieren # open rug (spina bifida), open schedel (anencefalie), waterhoofd
0 sikkelcelziekte of dragerschap van sikkelcelziekte
0 spierziekten, bijv. de ziekte van Duchenne
0 taaislijmziekte (cystic fibrosis of cf) of dragerschap van cf
0 thalassemie of dragerschap van thalassemie
0 drie of meer miskramen bij één persoon
0 vertraagde verstandelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld fragiele-X-syndroom)
0 andere aangeboren afwijkingen of erfelijke aandoeningen

40. Bent u (mogelijk) (verre) familie van de vader?
0 ja
0 nee
0 weet niet

Meer lezen over gynaecologie in Amphia?

Ga naar afdeling Gynaecologie