Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Cardioversie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Cardioversie

Cardioversie

Herstel van onregelmatig ritme

Wat is een cardioversie?
Als uw hart regelmatig klopt, is dat ongeveer 80 keer per minuut. Het kan zijn dat uw hart onregelmatig gaat kloppen. Dit heet boezemfibrilleren. Met cardioversie herstellen we dat onregelmatige hartritme. Dat doen we met een elektrische schok, terwijl u kort onder narcose bent. U wordt geholpen door een arts of verpleegkundig specialist van de afdeling cardiologie.

Kortdurende narcose
Bij een kortdurende narcose wordt u in slaap gebracht. We schakelen het pijngevoel helemaal uit. U bent buiten bewustzijn en merkt niets van wat er met u gebeurt. Via een naald in uw arm worden de narcosemiddelen toegediend.

Opnamedatum
Wij bellen u om een afspraak in te plannen voor uw opname. Dit doet een medewerker van Planning Hartcentrum. Wij sturen altijd een bevestigingsbrief van de opname naar uw huis.

Bloedverdunners
Als uw hart onregelmatig gaat kloppen, kan bloed gaan stollen. Er kunnen bloedstolsels ontstaan in uw hart. Om dit te voorkomen, krijgt u van ons bloedverdunners. U kunt deze altijd innemen met een klein beetje water. Er zijn 2 soorten bloedverdunners, namelijk:

1. Vitamine K-remmers
Voorbeelden hiervan zijn acenocoumarol (SintromMitis) en fenprocoumon (Marcoumar). Als u deze gebruikt, dan controleert de trombosedienst uw bloed regelmatig. De INR-waarde van uw bloed geeft aan hoe snel uw bloed stolt. Belangrijk is dat deze waarde minimaal 3 weken boven de 2.0 is. Is dat niet het geval? Dan kunnen wij geen cardioversie doen.

2. Direct werkende stollingsremmers
Voorbeelden hiervan zijn dabigatran (Pradaxa), apixaban (Eliquis), rivoraxaban (Xarelto) en edoxaban (Lixiana).

 

Deze remmers vallen onder de noemer DOAC. Het is belangrijk dat u deze bloedverdunner dagelijks inneemt en geen enkele dosering overslaat. Doe dit minimaal 3 weken lang, voordat u wordt behandeld. Heeft u dat niet gedaan, dan kan de cardioversie niet doorgaan.

Wees nuchter
Als u wordt behandeld, is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit houdt in:

  • Wordt u overdag vóór 12 uur opgenomen? Dan mag u vanaf 0:00 ‘s nachts niets meer eten of drinken.U mag 's morgens wel uw medicatie innemen met water.
  • Wordt u overdag ná 12 uur opgenomen? Dan mag u in de ochtend tot 07:00 uur licht ontbijten en uw medicatie innemen. Na dit tijdstip mag u niets meer eten. Wel kunt u tot 09:00 uur nog 1 glas heldere drank nemen.

Voorbeelden van licht ontbijt:

  • 1 of 2 beschuitjes of toast, belegd met licht verteerbaar zoet beleg. Denk hierbij aan honing en jam.
  • 1 glas heldere drank.

Voorbeelden van heldere dranken:

  • Thee zonder melk
  • Frisdrank zonder prik
  • Helder vruchtensap zonder vruchtvlees
  • Water
  • Ranja

Plastabletten
Gebruikt u plastabletten, zoals furosemide (Lasix) en bumetanide (Burinex)? Neemt u deze op de ochtend van uw behandeling dan niet in. U kunt deze na uw behandeling alsnog nemen.

Opname dagbehandeling
Op de dag van de behandeling meldt u zich. De verpleegkundige neemt de opname met u door en maakt een hartfilmpje. De arts of verpleegkundig specialist komt langs om kennis te maken en vragen te beantwoorden.

Hoe ziet de behandeling eruit?
U wordt eerst in slaap gebracht op de inleidingskamer. Hier zijn verschillende mensen aanwezig: de arts of verpleegkundig specialist, de narcosespecialist en een verpleegkundige. We dienen de elektrische schok pas toe als u onder narcose bent. U voelt daar niets van.

Na ongeveer 5 minuten ontwaakt u uit de narcose. De behandeling is dan achter de rug. De narcosespecialist en verpleegkundige blijven bij u totdat u goed wakker bent.

Na de behandeling
U wordt teruggebracht naar uw kamer, waar de verpleegkundige nog een aantal controles uitvoert. We meten uw bloeddruk en maken een hartfilmpje.

Na de behandeling blijft u 1 uur in bed liggen om te herstellen. Uw toestand bepaalt wanneer u weer kunt eten en drinken. Door de elektrische schok kan uw borstkas licht geïrriteerd zijn en de huid rood. U kunt naar huis aIs de controles goed zijn en u zich goed voelt.

Zorg ervoor dat iemand u naar huis begeleidt.
Autorijden is de eerste 24 uur na een narcose niet toegestaan.

Bent u in de ochtend opgenomen, dan kunt u rond 11:30 uur naar huis.
Bent u in de middag opgenomen, dan kan dit rond 15:30 uur.

U kunt de medicijnen blijven gebruiken die u voor de behandeling ook al gebruikte, tenzij de arts of verpleegkundig specialist dit verandert.

Wat als uw hartritme nog steeds onregelmatig is?
Er is een kans dat de behandeling niet het gewenste resultaat oplevert. We kunnen dan uw medicijnen aanpassen. Meestal bespreekt uw arts/verpleegkundig specialist dit voordat u naar huis gaat of tijdens de volgende afspraak.

Tot slot
U krijgt een afspraak voor een nacontrole bij uw arts op de polikliniek. Wij maken deze afspraak voor u. Hiervan krijgt u altijd een bevestigingsbrief per post thuisgestuurd. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met Planning Hartcentrum via (076) 595 30 32.

Meer lezen over het hartcentrum bij Amphia?

Ga naar Het Hartcentrum

Label