Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Coronary Care Unit (CCU) Hartbewaking
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Coronary Care Unit (CCU) Hartbewaking

Inleiding
U bent momenteel opgenomen op de afdeling Coronary Care Unit (CCU), ook wel hartbewaking genoemd. Hier worden patiënten behandeld en verpleegd die intensieve zorg en bewaking nodig hebben.

Afdeling
Op de CCU werken verpleegkundigen met een gespecialiseerde vervolgopleiding en verpleegkundigen in opleiding. Zij voeren werkzaamheden onder toezicht van een ervaren collega uit.

Op de afdeling wordt in diensten gewerkt (een ochtend-, avond- en nachtdienst). Per dienst zorgt één verpleegkundige voor u. Zo is er altijd een aanspreekpunt.

Wat u mogelijk opvalt, is de hoeveelheid apparatuur waaraan u bent verbonden. Deze apparatuur kan bepaalde signalen geven. Niet elk signaal of alarm vraagt om een directe actie.

De gespecialiseerde verpleegkundigen herkennen de verschillende alarmen en reageren zo nodig adequaat. De gegevens van de bewakingsmonitor naast het bed worden ook weergegeven en beoordeeld in de verpleegpost.

Dagelijkse gang van zaken
Iedere ochtend komt een dienstdoende cardioloog bij alle patiënten langs. Dan worden afspraken gemaakt over de zorg en de behandeling. Tijdens het middagbezoek is er gelegenheid tot een gesprek met de dienstdoend cardioloog. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u dat aangeven bij de verpleegkundige die voor u zorgt. Daarnaast zijn er nog andere zorgverleners betrokken bij de zorg voor u. Hierbij kunt u denken aan voedings- en apothekersassistenten, fysiotherapeuten, diëtisten en medisch specialisten van een ander specialisme.

Hoofdbehandelaar
Op de hartbewaking is overdag altijd een cardioloog aanwezig. In de avond en nacht is er een arts-assistent aanwezig die werkt onder supervisie van de dienstdoende cardioloog. Indien u al vóór opname bekend was bij een cardioloog op de polikliniek, blijft deze cardioloog uw hoofdbehandelaar. Het kan echter voorkomen dat u hem of haar gedurende de opname niet of nauwelijks aan uw bed zult zien. De dienstdoend cardioloog op de afdeling is dan de waarnemer van uw hoofdbehandelaar. U kunt bij de verpleegkundige navragen wie de dienstdoende cardioloog is.

Contactpersoon
Wij vragen u om één persoon met een goed bereikbaar telefoonnummer als contactpersoon aan te wijzen. Geeft u dit telefoonnummer door aan de verantwoordelijke verpleegkundige. De contactpersoon kan dag en nacht contact met ons opnemen. Overige familieleden of kennissen kunnen bij deze persoon informeren over uw gezondheid. Als er belangrijke veranderingen optreden in uw gezondheid, dan neemt de verpleegkundige met hem of haar contact op.

Belangrijk om te weten
Soms is het in verband met uw gezondheidstoestand wenselijk dat een familielid blijft overnachten. Hiervoor zijn er beperkte mogelijkheden, waarvan gebruik gemaakt kan worden in overleg met de verpleegkundige.

  • Wij vragen u vriendelijk om de privacy van andere patiënten te respecteren.
  • Wilt u de medicijnen en eventuele medicijnkaart die u thuis gebruikt bij het volgende bezoek mee laten brengen.
  • Zorgt u voor de volgende toiletartikelen: zeep, kam, tandenborstel, tandpasta, scheerbenodigdheden en deodorant.
  • Er zijn geen vaste planten toegestaan in verband met infectiegevaar.
  • Het gebruik van mobiele telefoons is op de afdeling gelimiteerd toegestaan.

Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van uw eigendommen. Zou u daarom uw waardevolle spullen aan huis mee willen geven.

Telefoonnummer
Uw contactpersoon kan onze afdeling rechtstreeks bereiken via (076) 595 49 31. Eventueel kunnen wij uw contactpersoon met u doorverbinden. Telefonisch contact met de afdeling graag na 10 uur ‘s ochtends in verband met de verzorging van de patiënten.

Bezoek

  • Per patient zijn er 2 bezoekers per dag toegestaan, overleg waar nodig met de verpleegkunde.
  • Kinderen mogen in overleg met de verpleegkundige op bezoek komen.
  • De bezoektijden zijn van 11.00 to 20.00 uur

Uw kamernummer is:

.......................................

Uw hoofdbehandelaar is:

.......................................................

Meer lezen over het hartcentrum bij Amphia?

Ga naar Het Hartcentrum

Label