Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Dagopname Cardiologie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Dagopname Cardiologie

Een dag opname op dagbehandeling cardiologie
Wij trachten de informatie in deze brochure zo actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat er iets verandert. Ook is het onmogelijk om geheel volledig te zijn. Daarom adviseren we u om ook onze website www.amphia.nl te raadplegen. Waar in deze brochure ‘hij of hem’ staat kan ook ‘zij of haar’ gelezen worden.

Inleiding
U heeft met uw cardioloog besproken dat u binnenkort opgenomen wordt voor een opname. Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken op de dagbehandeling cardiologie route 21. Het is van belang dat u deze folder leest, zodat u weet wat u kunt verwachten en welke voorbereidingen u moet treffen. U heeft zelf namelijk een belangrijke taak in een goed verloop van uw opname en herstel.

Wat is een dagopname?
Een dag opname is een opname in het ziekenhuis die minder dan één dag duurt. U wordt ’s ochtends of ’s middags opgenomen en gaat in principe dezelfde dag weer naar huis. Op deze dag ondergaat u een medische behandeling of een onderzoek. Daarna blijft u nog enige tijd in het ziekenhuis ter observatie. Hoe lang dit precies is, hangt af van een aantal zaken, zoals het soort procedure die u ondergaat. In de regel kunt u enkele uren na de behandeling weer naar huis.

Verhindering
Als u de dag voor de opname ziek bent of koorts heeft, bel dan naar de planning van het hartcentrum. Het nummer van de planning hartcentrum kunt u vinden aan het einde van deze folder. De medewerkers van de planning treden dan in overleg met de behandelaar om te beoordelen of de ingreep wel of niet door kan gaan. Zo nodig wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

Als u om wat voor reden dan ook de behandeling of onderzoek niet wilt laten doorgaan bel dan ook naar de planning hartcentrum. De medewerkers kunnen uw afspraak dan verzetten en er kan dan iemand anders in uw plaats geholpen worden.

Het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden, zoals een spoedopname, uw opname niet door kan gaan. Hierover zullen wij u zo snel mogelijk informeren en een nieuwe afspraak maken. Indien er zich belangrijke wijzigingen in uw gezondheidstoestand voordoen, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

Amphia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot een uitgestelde opname, operatie of behandeling.

Voorbereiding thuis
Voordat u opgenomen wordt, is het belangrijk dat u een aantal dingen regelt. Als hulpmiddel is er een checklist met de meest voorkomende vragen na een ziekenhuisopname. Kijk op www.amphia.nl onder het kopje patiënten en bezoekers > thuis > zorg na opname.

 • Regel in ieder geval een contactpersoon. Het is van belang dat u tijdens uw opname een contactpersoon heeft, die als schakel dient tussen het ziekenhuis en thuis. De verpleging geeft alleen aan deze contactpersoon informatie over het verloop van de ingreep en uw herstel.
 • Regel vervoer naar huis. na de procedure gelden er een aantal leefregels, onder andere dat u de eerste week na de ingreep niet zelfstandig mag autorijden of fietsen. Regel dus iemand die u kan ophalen. Als er niemand is die u kan halen, wordt aangeraden met de taxi te gaan.
 • Regel voor thuis iemand waar u de eerste 24 uur op terug kunt vallen. U mag alleen zijn, maar we adviseren iemand achter de hand te hebben die u altijd kunt bellen.

De apothekersassistent van de ziekenhuisapotheek van Amphia belt u een dag voor de behandeling. Hij bespreekt met u uw medicatiegegevens en registreert deze in uw dossier.

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)
BRMO betekent Bijzonder Resistent Micro organismen. Het gaat om een bacteriën die niet goed behandeld kunnen worden met de gebruikelijke antibiotica. Een voorbeeld van een BRMO is de Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA). In Nederlandse ziekenhuizen is de kans op besmetting klein. Het kan zijn dat u BRMO draagt zonder dat u het weet. Deze geeft namelijk meestal geen ziekteverschijnselen. Voor mensen met een verminderde weerstand is de BRMO echter wel gevaarlijk. Wij willen verspreiding dan ook tegengaan. Daarom willen we graag weten of u tot een BRMO-risicogroep behoort.

Er zijn vier groepen patiënten die een grotere kans hebben op het dragen van de BRMO. Ga na of één van de volgende uitspraken voor u geldt:

 • Ik ben de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen of behandeld.
 • Ik heb in een Nederlands verpleeghuis of ziekenhuis gelegen waar een BRMO-uitbraak gaande was.
 • Ik heb beroepsmatig contact met levende varkens, vleeskuikens en/of vleeskalveren of ik ben woonachtig op een varkens-, vleeskuikensen vleeskalverhouderij.
 • Ik ben huisgenoot, partner of verzorgende van een MRSA-positieve persoon.

Is één van bovenstaande uitspraken voor u van toepassing, neem dan voor uw opname contact op met de planning hartcentrum. Het telefoonnummer van de planning hartcentrum kunt u vinden aan het einde van deze folder.

Wat neemt u mee tijdens uw opname?

 • Alle medicijnen die u thuis gebruikt, in de bijbehorende verpakking.
 • Als u bloedverdunners gebruikt het formulier van de trombosedienst met daarop uw doseringsschema.
 • Als u diabetes heeft, neem dan uw medicatie en insuline mee.
 • Trek makkelijk zittende kleding aan die niet knelt en waar u makkelijk mee rond kunt lopen na de behandeling.
 • Trek makkelijk zittende schoenen aan.
 • Naam en telefoonnummer van uw contactpersoon. Uw verzekeringspapieren.
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Kleingeld, boek of tijdschrift voor uw vermaak.

Wat neemt u niet mee?

 • Sieraden, deze mogen tijdens de ingreep niet gedragen worden.
 • Veel geld en bankpasjes.

Om schade, zoekraken en diefstal te voorkomen adviseren wij u deze en andere kostbare en kwetsbare spullen niet mee te nemen. Het ziekenhuis sluit aansprakelijkheid voor diefstal, schade en zoekraken van uw eigendommen uit. Op de afdeling zijn wel kluisjes aanwezig voor uw spullen, maar ook vragen wij u hier geen waardevolle spullen in te leggen.

Mobiele telefoon
In het ziekenhuis mag u uw mobiele telefoon gebruiken. Let wel op de verbodsborden. Op deze plaatsen mag u niet bellen, omdat dit storingen kan veroorzaken aan de medische apparatuur. Dit staat aangegeven. Op de dagbehandeling verblijft u in een loungeruimte waar meerdere patiënten aanwezig zijn. Wij vragen u het geluid van de telefoon uit te zetten. En als u wilt telefoneren de telefoon niet op speaker te zetten. Wij vragen u rekening te houden met de andere patiënten.

De opnamedag
Aankomst

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de receptie op locatie Molengracht. De medewerkers van de receptie wijzen u de weg naar route 32. Het is van belang dat u zich op tijd meldt voor opname. Zo kunnen eventuele voorbereidingen voor de ingreep op tijd beginnen.

De afdeling gaat om 7.00 uur open is daarvoor niet toegankelijk. Mocht u eerder zijn heeft u de mogelijkheid om in de ontvangstruimte naast de lift plaats te nemen. De verpleegkundige zal u hier komen ophalen als de afdeling open gaat.

Opname
Zodra u op de afdeling bent, kunt u plaats nemen in de loungeruimte. De loungeruimte heeft geen bedden, u kunt plaats nemen in één van de stoelen die hier aanwezig zijn. U krijgt van de verpleegkundige een formulier met vragen die betrekking hebben op uw opname. U kunt dit formulier (eventueel samen met uw begeleider/familie) invullen. De verpleegkundige zal hierna samen met u het formulier doornemen en bespreken of er bijzonderheden zijn. Na dit gesprek kunt u afscheid nemen van uw begeleider/familie. De dagbehandeling is een behandelafdeling waar alleen patiënten aanwezig zijn.

De verpleegkundige gaat u een infuusnaaldje geven, waar indien nodig bloed uit afgenomen kan worden. Er worden controles gedaan en een hartfilmpje gemaakt. Hierna mag u in de lounge blijven zitten totdat de verdere voorbereiding op de behandeling gestart kan gaan worden.

Voorbereiding
Zodra u aan de beurt bent, wordt u door de verpleegkundige naar de voorbereidingskamer gebracht. Houd er rekening mee dat dit niet direct na aankomst op de afdeling is. U moet er rekening mee houden dat tussen aankomst op de afdeling en behandeling mogelijk een paar uur verschil kan zitten. Dit heeft te maken met diverse factoren, zoals specifieke voorbereiding, spoedoperaties en uitlopen van vorige ingrepen of onderzoeken. Er wordt ook op verschillende behandelkamers gewerkt met verschillende cardiologen. Hierdoor kan het voorkomen dat een patiënt die later binnen is gekomen, misschien eerder dan u aan de beurt is. Wij raden u aan om een boek of tijdschrift mee te nemen voor tijdens uw wachttijd.

Als u voorbereid wordt, gaat u in een bed liggen. Hier wordt u geschoren en omgekleed. U kunt uw kleding in een locker doen die op de afdeling aanwezig is. U krijgt een OK jas aan en u mag (schone) sokken aan. Sieraden en piercings die u nog in heeft moeten uit. Verder krijgt u indien nodig medicatie. Als dit allemaal gedaan is bent u klaar voor de behandeling of onderzoek. U moet nu wachten totdat u naar de katheterisatieafdeling mag. Deze wachttijd is afhankelijk van verschillende factoren zoals eerder beschreven.

Na de ingreep
Na de behandeling of onderzoek komt u terug op de dagbehandeling. Er wordt een hartfilmpje gemaakt en de controles worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de procedure mag u zich daarna of aankleden en weer plaats nemen in de lounge of u moet nog een tijdje in bed blijven vanwege bedrust. De gastvrouw komt bij u langs om het eten en drinken te verzorgen.

Bezoek
Op de dagbehandeling is geen bezoek toegestaan. Uw begeleider/familie mag u naar de afdeling brengen en neemt na het opnamegesprek afscheid van u. Na de behandeling zal er telefonisch contact zijn met uw contactpersoon over het verloop van de behandeling of onderzoek. Later in de middag/avond krijgt uw contactpersoon telefonisch bericht hoe laat u opgehaald kunt worden en naar huis mag.

Ontslag
Als alles goed gaat, kunt u weer naar huis. U of de verpleegkundige belt uw contactpersoon wanneer u opgehaald kunt worden. Als niemand u op kan halen, zult u gebruik moeten maken van een taxi. Voordat u weggaat heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundig specialist. Hierin legt hij uit wat u thuis moet doen om goed te herstellen. Zo nodig krijgt u een recept mee waarmee u medicatie kunt halen bij de apotheek. Als u nog vragen heeft is dit een goed moment om ze te stellen. Zodra uw contactpersoon er is, kunt u weer terug naar huis. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat u niet dezelfde dag naar huis kunt. Uw arts legt u uit waarom dat zo is. U wordt dan overgeplaatst naar een andere afdeling.

Na de opname
Hoewel u snel naar huis mag, betekent dat niet dat u zich gelijk weer de oude voelt. Tijdens het ontslaggesprek met de verpleegkundige ontvangt u nazorginstructies. Volg deze op!

Belangrijk is ook dat een aantal zaken met u is besproken. Bijvoorbeeld dat u weet wat u kunt doen als u thuis pijn heeft, in welke situatie u contact op moet nemen met het ziekenhuis, welke nazorg u eventueel nodig heeft en of dat geregeld is of welke hulpmiddelen u thuis nodig heeft. Is het u bijvoorbeeld duidelijk welke activiteiten u thuis al wel kunt doen en welke nog niet? Heeft u, of hebben uw naasten, behoefte aan steun van anderen na uw ontslag en weet u waar u die steun kunt zoeken? Bijvoorbeeld van een patiëntenvereniging. Schrijf uw vragen op en stel al uw vragen rondom uw vertrek uit het ziekenhuis aan de verpleegkundige of arts.

Enige tijd na uw opname moet u (mogelijk) voor controle terugkomen bij uw specialist. Deze afspraak is waarschijnlijk al voor u gemaakt of krijgt u thuis gestuurd. Vragen die u dan nog heeft, kunt u stellen. Schrijf uw vragen op, zodat u niet vergeet ze te stellen. Dringende vragen kunt u aan uw huisarts stellen.

Huisarts
Uw specialist stelt uw huisarts binnen 24 uur op de hoogte van het verloop van de ingreep.

Vergoeding van de zorg: welke zorg wordt vergoed?
Iedereen die in Nederland woont en of werkt is verplicht verzekerd op grond van de Zorgverzekeringswet en heeft daarmee recht op medisch noodzakelijke zorg. De zorgverzekeraar betaalt de rekening. Medisch noodzakelijke zorg wil zeggen dat er een medische reden moet zijn; bijna altijd is hiervan sprake. Bekende voorbeelden van niet medisch noodzakelijke zorg zijn cosmetische (plastische) chirurgie en sterilisatie. Deze zorg moet u zelf betalen tenzij u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent, wordt dan de medisch niet noodzakelijke zorg geheel of gedeeltelijk vergoed. Als u precies wilt weten welke zorg wordt vergoed en welke niet, adviseren wij u de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering na te kijken. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voorzieningen in Amphia

Horecavoorziening
In de centrale hal vindt u een horecavoorziening. Zij bieden naast maaltijden en dranken ook bloemen, fruit, cosmetica, speelgoed, versnaperingen, dagbladen en tijdschriften.

Parkeren en pendelservice
Patiënten en bezoekers kunnen gebruikmaken van de Amphia parkeergarage bij het ziekenhuis. De kosten zijn afhankelijk van de parkeertijd.

Kiss & Ride
Bent u slecht ter been? Dan kunt u op alle locaties op het voorplein bij de hoofdingang afgezet en weer opgehaald worden.

Minder validen
Op alle locaties zijn mindervalideparkeerplaatsen beschikbaar. U betaalt hiervoor het normale parkeertarief.

Pendelservice op Amphia Molengracht
Voor het vervoer van en naar de parkeergarage naar de hoofdingang van Amphia Molengracht kunt u gebruik maken van onze gratis pendelservice. De twee elektrische pendelbussen rijden van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 20.30 uur. In de parkeergarage is een vaste opstapplaats. Er zijn geen vaste opstaptijden. Aan de hoofdingang kan de chauffeur u ook weer ophalen. Ook is er ruimte voor kleine middelen in de bus, bijvoorbeeld voor een rollator of een opklapbare rolstoel.

Rechten en plichten
Iedere patiënt heeft rechten die wettelijk geregeld zijn in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Zo hebben alle patiënten recht op duidelijke informatie over hun ziekte, de diagnose en de behandelingsmogelijkheden. Ook moeten patiënten weten wat de gevolgen van een behandeling kunnen zijn en welke risico's eraan verbonden zijn. Op basis van deze gegevens moet de patiënt zelf beslissen of hij of zij de behandeling wel of niet wil ondergaan.

Pas als de patiënt toestemming heeft gegeven, mag de arts de behandeling uitvoeren. Een uitzondering hierop zijn acute situaties waarin geen tijd of mogelijkheid is om de patiënt om toestemming te vragen. Ook heeft u recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering van uw medische gegevens. Houdt rekening met een verwerkingstijd van vier weken. Meer informatie vindt u in de folder Rechten en Plichten.

Naast rechten heeft u als patiënt ook plichten. U moet meewerken aan de overeengekomen geneeskundige behandeling, door redelijke adviezen van de hulpverlener op te volgen en hem/haar duidelijk en volledig te informeren. U moet een goede gang van zaken in het ziekenhuis bevorderen door uw behandelafspraken na te komen of tijdig te annuleren wanneer u verhinderd bent. U moet respect en begrip tonen voor medepatiënten en medewerkers en de gebruikelijke fatsoensregels in acht nemen.

Klachten, aansprakelijkstellingen, inspanningsverbintenis en complimenten
Amphia streeft ernaar om u de best mogelijke zorg te leveren. Elke dag weer. Bent u ontevreden? Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken in het ziekenhuis horen we dit graag. Met uw opmerkingen in de hand werken we aan verbeteringen. Of bent u juist heel tevreden? Laat het ons weten. Want dan weten we dat we op de goede weg zijn. En voor de medewerkers van Amphia zijn uw complimenten de mooiste beloning die zij kunnen krijgen.

Complimenten aan een arts, verpleegkundige of andere medewerker kunt u persoonlijk of schriftelijk of via onze website geven.

Bij wie kunt u met een klacht terecht?
Een probleem of klacht kunt u het beste rechtstreeks bespreken met degene die u hiervoor verantwoordelijk vindt. Verloopt dit gesprek niet naar wens, dan kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar bemiddelt tussen u en de betrokken zorgverlener. Uw klacht wordt kenbaar gemaakt aan betrokkene en de mogelijkheden voor een oplossing worden verkend. Wanneer u niet tevreden bent na het bemiddelingstraject en u een expliciet oordeel over uw klacht wenst kunt u zich wenden tot de klachtencommissie in Amphia of tot de Geschilleninstantie Zorg. Als u vindt dat u schade heeft ondervonden als gevolg van medisch handelen of nalaten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de Raad van Bestuur. Uw klacht wordt dan samen met de schadeverzekeringsmaatschappij behandeld.

Inspanningsverbintenis
Behandelingen en onderzoeken worden in Amphia met de grootste zorg uitgevoerd. Doordat er echter altijd onvoorziene complicaties kunnen optreden, kan een goed resultaat niet worden gegarandeerd.

Reanimatiebeleid
Als bij u een acute stilstand van de bloedsomloop en/of de ademhaling optreedt, gaan we in Amphia standaard over tot reanimatie. De behandeling bestaat in ieder geval uit hartmassage en/of beademing. Zonder ingrijpen overlijdt een patiënt op zeer korte termijn (binnen enkele minuten). Het kan zijn dat u (principieel) bezwaar heeft tegen reanimeren. U kunt dit aangeven bij opname aan de verpleegkundige. Reanimatie vindt ook niet plaats als uw medisch specialist deze behandeling medisch gezien zinloos acht. Als u meer wilt weten over reanimeren, kunt u dat vragen aan de medisch specialist of verpleegkundige.

Materiaal uit onderzoek
Het kan zijn dat het voor onderzoek of behandeling nodig is om bij u materiaal (bijvoorbeeld bloed of urine) af te nemen. Het materiaal dat overblijft na het onderzoek of de behandeling kan worden gebruikt voor opleidingsof kwaliteitsdoeleinden. In dat geval wordt het geanonimiseerd (het is niet meer te achterhalen van wie dit komt). Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dat aangeven bij uw medisch specialist.

Privacy en bescherming van gegevens
Amphia heeft een privacyreglement. Daarin is geregeld op welke wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Het kan zijn dat wij gegevens over u doorgeven aan derden. Bijvoorbeeld aan uw huisarts of wanneer u na uw opname ergens anders verder wordt behandeld of begeleid.

Soms worden uw gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of statistiek. Uw toestemming hiervoor is niet nodig als gegevens anoniem zijn ofwel 'niet tot uw persoon herleidbaar'. Als u bezwaar heeft tegen deze werkwijze, kunt u dit aangeven bij uw medisch specialist of verpleegkundige.

Meer informatie vindt u in de folder ‘Privacyreglement voor patiënten en cliënten van Amphia’.

Cliëntenraad
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Amphia vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn en brengt daarop advies uit aan de Raad van Bestuur.

Word lid van het cliëntenpanel
Als panellid ontvangt u een aantal keer per jaar via e-mail vragen over een actueel onderwerp. Uw mening draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Geïnteresseerd?

De Cliëntenraad stelt het op prijs opmerkingen en suggesties van patiënten te krijgen. U kunt mailen naar cr@amphia.nl of een brief sturen naar Postbus 90158, 4800 RK Breda. 

Tolk
Bij communicatieproblemen tussen anderstalige patiënten en medewerkers van het ziekenhuis, kan het Tolk- en Vertaalcentrum hulp bieden. Meestal wordt de hulp van een tolk via de telefoon ingeroepen. Met de luidsprekende telefoon van de specialist of verpleegkundige is alles verstaanbaar voor zowel de tolk als voor de deelnemers aan het gesprek. In bijzondere gevallen kan ook een persoonlijke tolk worden ingeschakeld.

Adresgegevens en telefoonnummers

Locatie Breda
Amphia Molengracht
Molengracht 21, 4818 CK Breda
Postbus 90158, 4800 RK Breda
T (076) 595 50 00

Belangrijke telefoonnummers:
Voor vragen over uw opname kunt u maandag tot en met vrijdag russen 8.30 -16.30 uur telefonisch contact openen met de planning hartcentrum:
T (076) 595 30 32

Meer lezen over het hartcentrum bij Amphia?

Ga naar Het Hartcentrum

Label