Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Holterlooprecorder
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Holterlooprecorder

Voorwoord
Uw cardioloog adviseert u om een holterlooprecorder te laten plaatsen (implanteren). U heeft mogelijk al enige tijd last van duizeligheid. Misschien bent u zelfs al een keer flauwgevallen. De arts vermoedt dat dit komt door een hartritmestoornis. De looprecorder kan duidelijkheid geven of dat klopt en om welke ritmestoornis het dan gaat.

Wat is een holterlooprecorder?
Een holterlooprecorder is een klein apparaatje ongeveer even groot als een paperclip. Zie afbeelding hieronder.

Reveal

De cardioloog plaatst dit apparaatje onder uw huid. De holterlooprecorder stelt uw hartritme vast door het maken van opnamen. Dat gaat automatisch en u kunt ook zelf een opname maken (met behulp van de zogeheten Patiënt Assistant of myMerlin-app). Er is dus geen sprake van beïnvloeding of verandering van uw hartritme, maar alleen van waarneming.

Voor wie?
Een implanteerbare holterlooprecorder is bedoeld voor mensen die klachten hebben. De oorzaak hiervan is vermoedelijk een hartritmestoornis. Vaak komen deze klachten alleen maar heel af en toe voor. Daarom zijn ze moeilijk te meten met een standaard onderzoek waarbij in 24 of 48 uur het hartritme wordt gevolgd.

Een andere reden voor het plaatsen van een holterlooprecorder is om juist zeker te weten dat hartritmestoornissen niet de oorzaak zijn van uw klachten. Het kan ook zijn dat u geen klachten heeft, maar dat de arts bepaalde ritmestoornissen (die u zelf niet opmerkt of voelt) wil uitsluiten. In dit geval krijgt u geen Patiënt Assistant mee. U hoeft dan zelf geen opnamen te maken.

Wanneer wordt de holterlooprecorder verwijderd? De holterlooprecorder wordt uiteindelijk altijd verwijderd. Dat kan verschillende redenen hebben:

 • De batterij is leeg. Deze gaat, afhankelijk van het type, ongeveer 2-3 jaar mee.
 • De oorzaak van de klachten is duidelijk

Mocht u vervolgens een pacemaker of ICD krijgen, dan verwijdert de arts de holterlooprecorder in dezelfde ingreep.

De behandeling

1. Voorbereiding
U krijgt via de Planning Hartcentrum een oproep voor implantatie van de holterlooprecorder. Hiervoor wordt u een aantal uren opgenomen op de afdeling ‘dagbehandeling cardiologie'. Voorafgaand aan de behandeling wordt een hartfilmpje gemaakt, een zogenaamd ECG.

Let op: Gebruik op de dag van de ingreep géén bodylotion

2. Implantatie
De implantatie vindt plaats op de hartkatheterisatiekamer

Let op: U mag hier geen sieraden dragen.

Voorafgaand aan de behandeling
Voordat u op de behandeltafel gaat liggen, vragen we uw naam en waarvoor u komt. Dit is een extra controle om zeker te zijn dat alles klopt.

Tijdens de behandeling ligt u plat op een behandeltafel. U krijgt een papieren muts op en we maken de plaats waar de holterlooprecorder wordt ingebracht goed schoon.

Vervolgens sluiten we u aan op apparatuur die uw hartritme bewaakt. Dit gebeurt met ECG-plakkers. Deze moeten goed blijven zitten.

Tot slot dekken we u voor een gedeelte af met steriele (bacterievrije) operatiedoeken.

Tijdens de behandeling
De cardioloog kan het beste werken als u uw hoofd iets naar rechts draait. Hij verdooft het gebied waar de holterlooprecorder wordt ingebracht. U gaat dus niet onder narcose.

De ruimte waarin de arts de holterlooprecorder plaatst, heet: de pocket. De arts maakt de pocket onder de huid naast het borstbeen. Het kan zijn dat de holterlooprecorder na implantatie daar als een verdikking zichtbaar is. Dit hangt af van uw lichaamsbouw.

De pocket wordt gesloten met een aantal hechtingen, zowel onder de huid als aan de buitenkant. De hechtingen zijn oplosbaar.

Het implanteren van de holterlooprecorder duurt ongeveer een half uur.

Het is van belang dat u tijdens de ingreep stil blijft liggen.

3. Nazorg
Het verplegend personeel haalt u na de behandeling op en brengt u terug naar uw kamer.

Na de implantatie blijft u een half uur op bed liggen. Daarna blijft u nog wel in het ziekenhuis, maar mag u weer uit bed.

Kans op complicaties
De kans op complicaties (onverwachte problemen als gevolg van de behandeling) is heel laag; minder dan een procent. Is er wel sprake van een complicatie, dan gaat het meestal om een lokale bloeding van de pocket of om een infectie.

Belangrijk: U mag nóóit (laten) prikken op de plaats waar de holterlooprecorder is ingebracht (pocket).

Uw eigen paspoort
Na de plaatsing controleert een technicus de looprecorder. En krijgt u uitleg over de werking hiervan. U krijgt ook de kans om vragen te stellen.

Van de ICD-verpleegkundige krijgt u een ‘paspoort'. Hierin staat welk type holterlooprecorder u heeft.

Het is belangrijk dat u dit paspoort altijd bij u draagt. De ICD-verpleegkundige draagt ook zorg voor Remote Care. Dit is een controle van de holterlooprecorder op afstand. Dit kan via een kastje thuis naast uw bed of via een app op uw smartphone. De ICD-verpleegkundige zal hierover vooraf contact met u opnemen.

Als alles goed is, mag u de dag van de behandeling (wat de holterlooprecorder betreft) naar huis.

We adviseren u om bij de uitleg over de werking van de holterlooprecorder uw partner, familie en/of naasten mee te nemen. Ook zij weten dan wat de holterlooprecorder wel en niet doet en krijgen de gelegenheid om vragen te stellen.

Na de behandeling
U krijgt een vervolgafspraak thuisgestuurd na ontslag uit het ziekenhuis. De wondcontrole gebeurt, zo nodig, bij de huisarts. Of dit nodig is, hoort u op de afdeling bij ontslag.

Wondverzorging

 • De wond mag pas nat worden als de huid goed is genezen. Dat duurt ongeveer vier dagen. Er mogen ook geen ontstekingen zijn opgetreden. Laat de pleister ook deze eerste vier dagen zitten.
 • Na die vier dagen raden wij u aan om de plaats van de holterlooprecorder alleen te spoelen; dit houdt in: voorzichtig douchen. Voorkom het week worden van het litteken in bad. Zwemmen raden we af in de eerste twee weken na plaatsing. 

Leefregels

 • Vermijd sterke elektromagnetische velden. Deze kunnen namelijk het apparaat beïnvloeden of beschadigen.
 • Doe de eerste dagen rustig aan. Er zijn verder geen beperkingen van de arm.
 • De eerste dagen kan de wond pijnlijk zijn. U mag daarvoor paracetamol nemen, maximaal drie maal per dag 2 tabletten van 500mg.

Belangrijk
Neemt u contact op met het ziekenhuis als:

 • het litteken rood, gezwollen, warm of pijnlijk is;
 • u koorts krijgt;
 • de wond gaat bloeden of;
 • de blauwe plek groter wordt.

Er kan sprake zijn van een infectie. U moet dan zo snel mogelijk op controle komen.

Heeft u nog vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de Pacemakerafdeling via onderstaand telefoonnummer

Polikliniek Cardiologie, maandag tot met vrijdag van 8-16.30 uur.

 • T (076) 595 30 18

Bij wondproblemen buiten kantooruren:

De Nederlandse Hartstichting
Infolijn: (0900) 3000 300
www.hartstichting.nl

Meer lezen over het hartcentrum bij Amphia?

Ga naar Het Hartcentrum

Label