Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Nazorgpoli cardiologie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Nazorgpoli cardiologie

Inleiding
U bent recent opgenomen geweest op de afdeling cardiologie van Amphia. Uw cardioloog heeft u aangemeld voor de nazorgpoli en wij zien u graag op korte termijn terug op het spreekuur. Twee weken na het ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u een  bericht voor een afspraak. Op de Nazorgpoli wordt u gedurende maximaal een jaar gecontroleerd en begeleid door een gespecialiseerd verpleegkundige. In dit jaar heeft u ook uw reguliere controle momenten met uw eigen cardioloog. Indien uw medische toestand er om vraagt, wordt u eerder naar de cardioloog verwezen of wordt er direct overlegd met een cardioloog. De cardioloog is uw behandelend arts.

Het merendeel van de patiënten wordt 1 jaar na hun hartincident terug verwezen naar de huisarts. Alleen patiënten waarbij de hartfunctie fors verminderd is door een hartinfarct of waarbij belangrijke ritmestoornissen zijn opgetreden zullen voor langere tijd worden gecontroleerd door de cardioloog.

De ervaring leert dat veel vragen pas komen wanneer u weer thuis bent. Het Nazorgspreekuur is bedoeld om naast medische controles ook alle gebeurtenissen met u door te nemen en daarbij uit te leggen hoe u de kans op een hartincident kan verminderen.

Het eerste consult op de Nazorgpoli Cardiologie vindt ongeveer 2 weken na ontslag plaats en duurt ca. 30  minuten. Soms is een eenmalig fysiek bezoek voldoende. Een eventueel vervolgconsult zal telefonisch plaatvinden.

Tijdens het gesprek
Tijdens het eerste gesprek met de verpleegkundige op de Nazorgpoli kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Wat is er tijdens de opname gebeurd?
 • Hoe ontstaat een hartinfarct?
 • Wat zijn de risicofactoren? En wat kun je er zelf aan doen?
 • Wat is een gezonde leefstijl?
 • Wat zijn de leefregels en adviezen na een hartincident?
 • Hoe te handelen wanneer u pijn op de borst heeft?
 • Eventuele bijwerkingen van medicatie

Er is natuurlijk ruimte om uw vragen te stellen. Mogelijk worden er ook metingen verricht zoals bloeddruk, hartfrequentie en gewicht. Tijdens dit consult kunnen u en de verpleegkundige samen kijken op welke vlakken er gezondheidswinst te behalen is.

Naar aanleiding van de controles en laboratoriumonderzoek wordt onder begeleiding van de cardioloog of verpleegkundig specialist cardiologie de medicatie aangepast indien nodig.Tevens zal ook het hartrevalidatieprogramma worden besproken.

Voorbereiding afspraak
U kunt zich voorbereiden op een afspraak door:

 • Een actueel medicijnpaspoort mee te brengen (eventueel op te vragen bij de apotheek).
 • Een lijstje met vragen
 • U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, één van de kinderen, vriend of vriendin.
 • Het is wenselijk dat u zich aanmeldt bij “www.mijnamphia.nl” . Hierin kunt u een kort beloop van uw opname terugvinden en de geplande controle afspraken.

 

Locaties
Het verpleegkundig spreekuur Nazorgpoli Cardiologie vindt plaats op:

Dinsdag, donderdag en vrijdag op de polikliniek Amphia Molengracht 21 te Breda route 32

Woensdag op de polikliniek Amphia Pasteurlaan 9 te Oosterhout, route 56, 5e etage hoofdgebouw.  In uw afspraakbericht ziet u op welke dag en tijd u uitgenodigd bent.

Amphia Breda
Bezoekadres

Molengracht 21
4818 CK Breda
T. (076) 595 50 00

Postadres
Postbus 90158
4800 RK Breda

U kunt parkeren in de parkeergarage. Hier kunt u naartoe navigeren door te zoeken op 'parkeergarage Amphia'. De route naar de parkeergarage is ook aangegeven met borden. 

 

Amphia Oosterhout

Bezoekadres
Pasteurlaan 9
4901 DH Oosterhout
T. (076) 595 50 00

Postadres
Postbus 67
4900 AB Oosterhout

Meer lezen over het hartcentrum bij Amphia?

Ga naar Het Hartcentrum

Label