Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Polikliniek Aangeboren Hartafwijkingen
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Polikliniek Aangeboren Hartafwijkingen

Polikliniek Aangeboren Hartafwijkingen
voor volwassenen

Vooraf
U bent onder controle bij het Erasmus MC vanwege uw aangeboren hartafwijking. Het Erasmus MC is een specialistisch centrum op gebied van aangeboren hartafwijkingen. Voor veel patiënten betekent een bezoek aan de polikliniek in Rotterdam echter een aanzienlijke reistijd en extra reiskosten. Daarom is Amphia in 2016, in nauwe samenwerking met het Erasmus MC, gestart met een polikliniek voor aangeboren hartafwijkingen. Dit wordt ook wel congenitale cardiologie genoemd. Hier werken medewerkers met specifieke belangstelling en ervaring op dit gebied. Ook indien u in een ander academisch centrum onder controle was, of indien er verdenking is op een niet eerder vastgestelde aangeboren hartafwijking, kan u in het Amphia terecht.

Voorbereidende onderzoeken

In Amphia kunt u terecht voor alle onderzoeken die nodig zijn ter voorbereiding op uw poliklinische controle, zoals:

  • Hartfilmpje (ECG)
  • Echocardiografie
  • Inspanningstesten
  • Laboratorium onderzoek
  • Hartritmeonderzoeken (holter)
  • Aanvullende beeldvormende onderzoeken (zoals CT en MRI)

Goed bereikbaar
De polikliniek van Amphia is goed bereikbaar.

  • De wachttijden op de polikliniek zijn kort en in het geval van dringende beoordeling wordt u snel gezien.
  • Daarnaast beschikt Amphia over de afdeling Eerste Hart Hulp. U kunt hier, indien nodig, 24 uur per dag terecht.

Zoveel mogelijk op dezelfde dag
We doen ons uiterste best om uw bezoek op de polikliniek zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit betekent dat we onderzoeken zoveel mogelijk op dezelfde dag plannen. Heeft u bijvoorbeeld een echo- en inspanningsonderzoek, dan proberen we dit te combineren met het spreekuurbezoek. In sommige gevallen kan het niet lukken. Een eventueel holteronderzoek plannen we voorafgaand aan uw spreekuurbezoek. De cardioloog kan dan tijdens uw bezoek meteen alle uitslagen met u bespreken.

Vaste cardioloog dr. D. (Dolf) Segers
Uw vaste cardioloog in Amphia tijdens de spreekuren is dr. D. (Dolf) Segers. Hij is als cardioloog opgeleid in het Erasmus MC en heeft daar ook zijn verdere specialisatie in aangeboren hartafwijkingen gevolgd. Hij is dus zeer vertrouwd met de werkwijze en visie van het Erasmus MC.

In samenwerking met Erasmus MC
De samenwerking tussen het Erasmus MC en Amphia is gebaseerd op het shared-care (gedeelde zorg) principe. Dat houdt in dat u bij complexe ziektebeelden gemiddeld eens in de vijf jaar en soms vaker op controle komt bij de cardioloog in het Erasmus MC. In de tussenliggende jaren houdt dr. Segers zijn collega’s op de hoogte van de ontwikkelingen. Bij minder complexe problemen kan de gehele zorg in het Amphia plaatsvinden. Dr. Segers is lid van het hartteam aangeboren hartafwijkingen van het Erasmus MC. Als het nodig is, vindt er overleg plaats tussen de cardiologen van beide ziekenhuizen. Is een bespreking met de hartchirurg van het Erasmus MC noodzakelijk, dan gaat dr. Segers persoonlijk met hem in overleg.

Echo-cardiografie
Echo’s van het hart spelen een speciale rol bij de behandeling van aangeboren hartafwijkingen. Daarom beschikt Amphia over twee speciaal getrainde echografisten. Zij zijn hiervoor in het Erasmus MC opgeleid en gebruiken dezelfde protocollen en handelswijzen. De functieafdeling van Amphia gebruikt de allernieuwste echoapparatuur. Ook voor hartritme- en inspanningsonderzoek beschikt de afdeling over alle faciliteiten.

Aanvullende beeldvormende onderzoeken
In Amphia zijn alle moderne (radiologische) beeldvormingstechnieken beschikbaar. Voor de controle van aangeboren hartafwijkingen gaat het met name om CT- en MRI-scanners. Maar ook nucleaire onderzoeken van het hart behoren tot het beschikbare programma. Samen met de radiologen en de laboranten werken de cardiologen van Amphia continu aan het verbeteren van de kwaliteit van deze onderzoeken. Voor sommige specifieke vraagstellingen kan het echter noodzakelijk zijn dat een scan in het Erasmus MC gemaakt dient te worden.

Wat kan niet in Amphia?
Operaties vinden meestal plaats in het Erasmus MC. Dit komt door landelijke behandelrichtlijnen. Dr. Segers draagt in dat geval wel zorg voor het pre-operatieve traject. Alle onderzoeken voorafgaand aan de operatie kunnen dus wel in Amphia gedaan worden. Ook na een operatie kunt u in Amphia onder controle blijven.

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen, wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de polikliniek cardiologie:
telefoonnummer: (076) 595 30 18
mail: congenitalepoli@amphia.nl

Meer lezen over het hartcentrum bij Amphia?

Ga naar Het Hartcentrum

Label