Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Hartcentrum: PTSMA (Percutane Transluminale septale myocardiale alcoholablatie)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Hartcentrum: PTSMA (Percutane Transluminale septale myocardiale alcoholablatie)

Wat is een PTSMA?
Een hartspecialist heeft u onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat een gedeelte van uw hartspier is verdikt. Deze verdikking geeft u klachten. Dit komt doordat de verdikking de bloedstroom uit het hart verstoord. Deze verstoring wordt met deze behandeling verholpen.

Medicijnen
Gebruikt u medicijnen? Neem de verpakking mee.

De volgende informatie is belangrijk:

 • Plasmedicijnen: 4 uur vóór het onderzoek NIET innemen
 • Diabetesmedicijnen/insuline: 4 uur vóór het onderzoek NIET innemen/gebruiken
  • Bloedverdunners: In overleg met de hartspecialist stopt u uw bloedverdunners of blijft u ze gebruiken
  • Overige medicijnen: kunnen worden ingenomen

Let op:

Er zijn twee uitzonderingen:

1. Hebt u een kunstklep, dan kunt u alle bloedverdunners blijven innemen, tenzij u een ander voorschrift hebt.
2. Gebruikt u een DOAC, dan moet misschien de dosis van de DOAC (tijdelijk) aangepast worden.

Bent u onder controle bij de trombosedienst? Neem het formulier van de trombosedienst mee, want daarop staat uw doseringsschema.

De apothekersassistent van de ziekenhuisapotheek van Amphia belt u een dag voor de behandeling. Hij bespreekt met u uw medicatiegebruik en zet dit in uw dossier.

Wees nuchter

 • Wordt u vóór 08:00 uur opgenomen? Neem dan in de ochtend alleen heldere dranken.
 • Wordt u tussen 08:00 en 10:00 uur opgenomen? Neem dan in de ochtend een licht ontbijt en daarna alleen heldere dranken.
 • Wordt u na 12:00 uur opgenomen? Ontbijt dan licht voor 10:00 uur en neem daarna alleen heldere dranken.

Onder licht ontbijt wordt verstaan:

 • een of twee beschuiten of toast, met licht verteerbaar zoet beleg zoals honing en jam
 • één glas heldere drank.

Onder heldere dranken wordt verstaan:

 • thee zonder melk
 • frisdrank zonder prik
 • helder vruchtensap zonder vruchtvlees
 • water
 • ranja

Allergische reacties
Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, vloeistoffen of andere dingen? Meld dit vóór het onderzoek aan uw arts of de verpleegkundige.

(Mogelijke) zwangerschap
We werken met röntgenstraling. Dat mag NIET als u (misschien) zwanger bent. Meldt u dat dan vóór het onderzoek aan de cardioloog.

Stoornis in de nieren
Als uw nieren niet goed werken, krijgt u mogelijk via een infuus in de arm extra vocht toegediend.

Aankomst op de dagbehandeling
U meldt zich bij de receptie. U wordt begeleid naar de dagbehandeling. In de opnamekamer heeft u een gesprek met de verpleegkundige. Uw liezen worden geschoren en we maken een hartfilmpje. Daarna krijgt u een jasje aan en zonodig een tablet om rustig te worden. We raden u aan nog even te plassen. Hierna wordt u in een bed naar de behandelkamer gereden. Daar gaat u op de onderzoekstafel liggen. De cardioloog voert het onderzoek uit. Soms voert een cardioloog in opleiding het onderzoek uit, onder toeziend oog van de cardioloog. Er zijn gespecialiseerde verpleegkundigen aanwezig.

De behandeling
De behandeling gebeurt onder algehele narcose. Dit betekent dat u slapend wordt gemaakt door een anesthesist (slaap dokter). U merkt tijdens het onderzoek niets.

Wanneer u eenmaal slaapt wordt behandeling uitgevoerd. We dekken uw lichaam af met steriele doeken, behalve uw gezicht. Vooraf ontsmetten we uw huid. De arts brengt een dun slangetje aan via een bloedvat in de lies of pols. Meestal is dit via de slagader in de pols. Het slangetje wordt via de bloedbaan verder in het lichaam geschoven, totdat het uiteinde in de juiste kransslagader ligt.

De juiste kransslagader is de kransslagader die de verdikking in het hart voorziet van bloed. Dit wordt gecontroleerd door een speciale vloeistof in te spuiten. Deze vloeistof komt in het verdikte hartspier gedeelte en is zichtbaar via een speciale echo.

Nu we weten dat we de juiste kransslagader te pakken hebben kan de behandeling beginnen. In plaats van het openmaken van de kransslagader gaat de hartspecialist de kransslagaders nu afsluiten. Wanneer de verdikking in uw hartspier geen bloed ontvangt zal deze krimpen en afnemen in dikte.

Het afsluiten van de krasslagader gebeurt door een speciale vloeistof (alcohol) in te spuiten en deze enige tijd in te laten werken. Na deze tijd wordt het slangetje uit uw kransslagader gehaald en is de behandeling klaar.

De anesthesist (slaapdokter) maakt u weer wakker.

Duur
De duur van de behandeling is ongeveer twee uur.

Na de behandeling
De katheter wordt verwijderd en u kunt weer terug naar uw eigen bed. U wordt opgehaald door de verpleegkundige van de hartbewaking. Is de behandeling via uw pols gedaan, dan wordt een drukbandje met lucht aangebracht. Is de behandeling via de lies gedaan dan dient u enkele uren plat op bed te liggen.

Omdat er een kransslagader bewust is afgesloten wordt u na de behandeling opgenomen op de hartbewaking. U kunt pijn op de borst klachten ervaren waarvoor u pijnmedicatie gaat krijgen. U wordt aan de ritme bewaking aangesloten en gedurende 24-48 uur goed bewaakt.

Wanneer deze tijd voor bij is gaat u naar de verpleegafdeling waar u met een bewakingskastje nog enige dagen kunt gaan mobiliseren. Er volgen nog wat controle onderzoeken en daarna mag u naar huis.

Belangrijke nazorg
Bent u geholpen via de pols:

Probeer uw arm zoveel mogelijk te ontlasten. Daarom de eerste drie dagen niet:

 • fietsen
 • autorijden
 • zwemmen
 • zwaar tillen
 • handen schudden
 • huishoudelijk werk doen
 • steunen op de pols
 • teveel bewegingen met uw arm maken
 • Douchen is vanaf een dag na het onderzoek toegestaan.

Bent u geholpen via de lies:

Probeer uw lies zoveel mogelijk te ontlasten. Daarom de eerste week niet:

 • fietsen
 • autorijden
 • zwemmen
 • zwaar tillen
 • persen
 • in bad

Douchen is vanaf een dag na het onderzoek toegestaan.

Let op!
U heeft schade aan uw hartspier door een behandeling. U mag 4 weken niet autorijden. U bent niet verzekerd.

Complicaties
Na de behandelingen wordt u enige dagen in het ziekenhuis bewaakt. Mochten er de eerste dagen complicaties zijn dan zal de verpleegkundige met of zonder de hartspecialist u helpen.

Wanneer u thuis bent kunnen er nog late complicaties voorkomen. Meestal zullen deze complicaties te maken hebben met de plaats waar de hartspecialist heeft aangeprikt.

Een kleine blauwe plek is normaal. Het is niet goed als de blauwe plek plotseling groter wordt, of als er een zwelling of bloeding ontstaat. Neem dan contact op met ons via (076) 595 49 23 (dag en nacht bereikbaar)

De uitslag
Meestal kan er een voorlopige uitslag worden gegeven direct na de behandeling. Echter is het effect van de behandeling na 3 maanden het beste meetbaar. Daarom krijgt u nog een vervolgonderzoek (hart echo) en een vervolgafspraak met uw behandelend hartspecialist. Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u onderstaand nummer bellen.

Vragen? Neem dan contact op met Planning Hartcentrum via (076) 595 30 32. www.amphia.nl/afdelingen/hartcentrum

Label