Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Rooming-in op de CCU
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Rooming-in op de CCU

Coronary Care Unit

Uw naaste is opgenomen in Amphia. Tijdens deze opname kan het verplegend personeel adviseren om overdag en ’s nachts bij uw naaste aanwezig te zijn. Dit noemen we rooming-in. Dit kan nodig zijn omdat uw naaste bijvoorbeeld verward is (delier) of in zijn/haar laatste levensfase zit. In deze folder leest u wat rooming-in is en welke afspraken er gelden op de Coronary Care Unit (CCU).

Wat is rooming-in?
Rooming-in betekent dat er buiten de bezoektijden één naaste van de patiënt aanwezig mag zijn. Het doel hiervan is om de opname van de patiënt zo prettig mogelijk te laten zijn. Dit kan in sommige gevallen het herstel bevorderen. Door de aanwezigheid van een vertrouwd persoon kunnen angst en onrust verminderen. Dit is geen verplichting. Het verplegend personeel kan samen met u bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Rooming-in kan in verschillende situaties worden toegepast. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Onrust ‘s nachts: door te blijven slapen, kunt u een herkenningspunt zijn voor de patiënt. Hierdoor is uw naaste ’s nachts rustiger en slaapt hij of zij beter. Dit bevordert het herstel.
 • Onrust overdag: wanneer uw naaste overdag onrustig is, kan hij of zij vaak niet optimaal herstellen. Door aanwezig te zijn, kunt u er soms voor zorgen dat uw naaste rustiger is.
 • Weigering van dagelijkse bezigheden: als uw naaste niet wil eten of niet geholpen wil worden met eten door de verpleging, kunt u hierin mogelijk wel ondersteunen.
 • Waken: wanneer de patiënt in zijn of haar laatste levensfase zit, is het voor de patiënt en voor u prettig om bij elkaar te zijn. In deze situatie kan er gebruik gemaakt worden van familie kamer, als deze beschikbaar is.

Er zijn nog meer redenen waarom rooming-in goed voor de patiënt kan zijn. Per patiënt wordt er bekeken welke manier van rooming-in het beste past. Houdt u er rekening mee dat het meer van u vraagt dan een gewoon bezoek.

Er zal daarom ook dagelijks bekeken worden of rooming-in nog voor uw naaste gewenst is. Dit zal besproken worden met de eerste contactpersoon van de patiënt. Deel ook uw ervaring in dit gesprek. Om rooming-in zo goed mogelijk te laten verlopen, gelden er een aantal afspraken:

 • Bij rooming-in kan er maximaal één persoon buiten de bezoektijden aanwezig zijn. Voor het overige bezoek gelden de bezoektijden zoals afgesproken.
 • Gedurende de dagen dat er sprake is van rooming-in krijgt u van de afdeling koffie en thee aangeboden. Ook krijgt u maaltijden aangeboden. U kunt gelijktijdig met uw naaste eten.
 • Als u bij uw naaste blijft slapen, regelen we een bed voor u.
 • Gebruik van toilet en douche gaat in overleg met de verpleegkundige. Wasgelegenheid is beschikbaar en u kunt altijd gebruik maken van het bezoekerstoilet. Handdoeken kunt u gebruiken van het ziekenhuis. U neemt zelf uw eigen toiletartikelen en nachtkleding mee.
 • Voor de verpleegkundige is het belangrijk dat u de kamer opgeruimd houdt. Het bed kunt u in overleg met de verpleegkundige plaatsen, zodat deze niet in de weg staat.
 • De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de controles bij uw naaste, ook in de nacht. Houdt u er rekening mee dat deze controles mogelijk ook uw nachtrust kunnen verstoren.
 • Wanneer u buiten de bezoektijden aanwezig bent, vragen wij u om rekening te houden met de rustmomenten en nachtrust van uw naaste en andere patiënten op de afdeling

Tot slot
Als we in goed overleg afspreken om rooming-in toe te passen bij uw naaste, adviseren wij u om ook goed voor uzelf te zorgen! Wissel regelmatig af met andere familieleden en verdeel de verschillende taken. Als dit niet mogelijk is, overleg dan met de verpleging hoe u dit het beste kunt oplossen.

Meer lezen over het hartcentrum bij Amphia?

Ga naar Het Hartcentrum

Label