Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Behandeling na reanimatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Behandeling na reanimatie

Deze informatie is voor familie en naasten van patiënten op de IC van Amphia.

Behandeling na reanimatie

Inleiding
Uw familielid of naaste heeft een hartstilstand gehad en is gereanimeerd. Hij of zij wordt op de Intensive Care (IC) behandeld. Wij zijn ons er van bewust dat u overvallen bent door de schokkende ervaring dat uw familielid of naaste gereanimeerd is en nu op de IC ligt. In deze folder geven wij u informatie over de IC behandeling na een reanimatie.

Wat is een hartstilstand?
Het hart zorgt ervoor dat bloed door het lichaam wordt gepompt. Via het bloed wordt zuurstof vervoerd. Zonder zuurstof kan het lichaam niet functioneren. Als gevolg van de hartstilstand heeft de bloedsomloop van het lichaam korte tijd stilgestaan. Hierdoor kunnen organen beschadigd raken. Deze schade kan voor een deel herstellen, voor een deel niet. Het is in deze fase niet te voorspellen in welke mate en voor welke organen dit geldt. Ook de hersenen hebben een periode geen bloed en zuurstof gehad. Een reactie van de hersenen hierop is dat ze kunnen gaan zwellen, zoals je ook een dikke hand kunt krijgen als je die hand gestoten hebt. Deze reactie is de eerste 24 uur het heftigst. Dit is erg gevaarlijk en kan de schade aan de hersenen verergeren.

De behandeling
Om hersenschade en schade aan de organen zoveel mogelijk te beperken, wordt bij uw naaste de eerste 24 uur na opname koortspreventie toegepast op de IC. Dit betekent dat de eerste 24 uur een temperatuur onder de 37,8 graden Celsius aangehouden wordt. Ook wordt er door de slaaptoestand minder van het lichaam gevraagd, zodat het lichaam minder zuurstof nodig heeft. Indien nodig wordt uw naaste in een koeldeken gekoeld tot 36,5 graden Celsius.

Tijdens de behandeling op de IC wordt een EEG meting = Electro Encefalogram, een hersenfilmpje. Hiervoor heeft u naaste een kapje op het hoofd en meten we continue activiteit van de hersenen. Een mogelijke complicatie van deze EEG-meting zou kunnen zijn dat er littekentjes achterblijven op de plaatsen waar de meetpunten de hoofdhuid hebben geraakt.

Na de behandeling
Wanneer de periode van 24 uur voorbij is kunnen we beoordelen of er hersenschade is. In het ergste geval zal uw naaste nooit meer wakker worden, in coma blijven en waarschijnlijk overlijden.

In het beste geval wordt uw naaste wakker, is er nauwelijks of geen schade aan de hersenen opgetreden en is er zicht op een normaal verder functioneren. Alles daar tussenin is ook mogelijk. Dit betekent dat er neurologisch onderzoek wordt verricht (waaronder pupilreacties en andere reflexen) en zo nodig aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een EEG = Electro Encefalogram, een hersenfilmpje). Hierna wordt beoordeeld hoe ernstig de hersenschade is. In een aantal gevallen moet de arts op grond van bepaalde bevindingen constateren dat er geen kans op herstel is.

Wat kunt u doen?
Door de slaapmedicatie is persoonlijk contact met de patiënt niet mogelijk. Toch is er een kleine kans aanwezig dat hij nog dingen hoort en voelt. U kunt gewoon tegen uw naaste praten, hem of haar aanraken of een kus geven.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

www.amphia.nl

Label