Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Donatiecoördinator
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Donatiecoördinator

Aan Amphia is een donatiecoördinator verbonden. In deze folder kunt u lezen wat de functie van een donatiecoördinator is en waarom deze is aangesteld.

Waarom een donatiecoördinator in Amphia?
De donatiecoördinatoris in het jaar 2000 op initiatief van de Nierstichting Nederland, de nierpatiëntenvereniging LVD en het Ministerie van VWS aangesteld. Aanleiding voor dit initiatief was het feit dat het aantal donoren sterk daalde sinds de invoering van de Wet op orgaandonatie (1998). De wachtlijsten voor met name orgaandonaties werden steeds langer, terwijl uit onderzoek van de Nederlandse Transplantatie Stichting bleek dat veel overledenen in ziekenhuizen donor hadden kunnen zijn.

De donatiecoördinator zorgt - in ruim 65 ziekenhuizen in Nederland - ervoor dat er ten aanzien van alle patiënten die in het ziekenhuis sterven, aandacht is voor donatie.

Taken donatiecoördinator
De belangrijkste taak van de donatiecoördinator is ervoor te zorgen dat artsen en verpleegkundigen in Amphia alle potentiële donoren herkennen. Om dit te bereiken geeft de donatiecoördinator scholing en voorlichting aan artsen en verpleegkundigen waarbij uitleg over de donatieprocedure voorop staat. De vraag om donatie wordt onder emotionele omstandigheden aan nabestaanden gesteld. Dit vraagt inlevingsvermogen van zowel de professionals als de nabestaanden. De donatiecoördinator registreert en controleert of artsen en verpleegkundigen bij alle overledenen volgens de richtlijnen hebben gehandeld. Dit wordt met hen besproken. Verder is de donatiecoördinator het centrale aanspreekpunt voor alles wat met orgaan- en weefseldonatie te maken heeft. De donatiecoördinator is onderdeel van de Commissie Orgaan- en Weefseldonatie (COWD) van Amphia.

De donatiecoördinator werkt nauw samen met de transplantatiecoördinator uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Deze transplantatiecoördinator ondersteunt verpleegkundigen en artsen bij hun werkzaamheden en voert samen met de hoofdbehandelaar de gesprekken met de familie tijdens een orgaandonatieprocedure.

Donorregister
Wanneer de patiënt in aanmerking komt voor donatie raadpleegt de arts het donorregister. Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe donorwet in werking. Iedereen boven de 18 jaar die nog geen keuze in het Donorregister heeft gemaakt, krijgt per 1 september 2020 van het Ministerie van Volksgezond een brief. Als u niet binnen 6 weken heeft gereageerd volgt er een herinneringsbrief. Indien hier niet op wordt gereageerd, zal u met "geen bezwaar tegen orgaandonatie"in het Donorregister worden geregistreerd. Welke keuze u ook maakt in het Donorregister, het is belangrijk om uw keuze kenbaar te maken aan nabestaanden.

Nabestaanden
Veel mensen hebben tijdens hun leven niet duidelijk gemaakt of zij na overlijden wel of geen donor willen zijn. In deze gevallen zal de vraag aan de nabestaanden worden gesteld. Om de vraag voor donatie goed en weloverwogen te kunnen beantwoorden, hebben nabestaanden mondelinge en schriftelijke informatie nodig. De mondelinge informatie krijgt u van de arts en verpleegkundige. Ook kunt u hen om schriftelijke informatie vragen. Er zijn diverse brochures beschikbaar waarin uitleg wordt gegeven over orgaan- en weefseldonatie.

Wanneer nabestaanden achteraf behoefte hebben aan informatie of een gesprek, is er altijd de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de hoofdbehandelaar.

Tot slot
Het uiteindelijke doel van de donatiecoördinator is dat er in Amphia bij alle overledenen aandacht is voor donatie. Daarnaast is het een doel dat er naar tevredenheid van alle professionals en nabestaanden uitvoering wordt gegeven aan een correcte donatieprocedure. En, dat er recht wordt gedaan aan de laatste wens van de overledene.

U treft meer informatie aan op:

Vragen over/aan de donatiefunctionaris?
T: 076-595 52 17
E: donatiecoordinator@amphia.nl

www.amphia.nl

Label