Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Intra-Aortale Ballonpomp IABP
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Intra-Aortale Ballonpomp IABP

Deze folder is bestemd voor patiënten en hun naaste op de afdeling intensive care (IC)/ hartbewaking (CCU) die ballonpomptherapie via een IABP krijgen. IABP betekent Intra-Aortale Ballonpomp. Een IABP is een mechanisch apparaat dat zorgt voor ondersteuning van de pompfunctie van het hart en voor een betere doorbloeding van de kransslagaderen en zuurstofvoorziening van het hart. Deze behandeling wordt vooral toegepast bij hartpatiënten na een hartinfarct en/of hartoperatie en is altijd van tijdelijke aard. De bewaking en verzorging gebeuren op de afdeling intensive care of hartbewaking.

Werking IABP
De IABP bestaat uit twee delen, namelijk. een pomp die aan het voeteinde van het bed staat en een ballonkatheter. De ballonkatheter wordt meestal via de liesslagader in de aorta, de grote lichaamsslagader geschoven. Aan de top van de katheter bevindt zich een langwerpige ballon die beurtelings gevuld en leeggezogen wordt. Op deze manier wordt het hart bij iedere slag ondersteund. Door het leegzuigen van de ballon net voor het samentrekking van de linkerhartkamer, ontstaat als het ware een soort onderdruk in de aorta waardoor de linkerhartkamer veel minder arbeid hoeft te verrichten. Het even later opblazen van de ballon verbetert de doorbloeding van de kransslagaderen.

Wanneer IABP?

  • Bij klachten van pijn op de borst die onvoldoende reageren op medicijnen, in afwachting van ‘dotteren’ of een hartoperatie.
  • Bij (verwachte) problemen tijdens of na een dotterbehandeling.
  • In bepaalde gevallen na een acuut hartinfarct ter voorkoming van verdere uitbreiding van het infarct.
  • In bepaalde gevallen zowel voor als na een hartoperatie ter voorkoming van zuurstoftekort van het hart.

Inbrengen van een IAPB
Het inbrengen van een ballonkatheter kan gebeuren op zowel de hartbewaking, de katherisatiekamer, de operatieafdeling of intensive care. Onder plaatselijke verdoving schuift de arts de ballonkatheter via de liesslagader omhoog naar de aorta. Door middel van een röntgenfoto wordt de plaatsing van de katheter gecontroleerd.

Wat betekent dit voor de patiënt?

  • Beperkte vrijheid, het been waarin de ballonkatheter is ingebracht moet zoveel mogelijk recht gehouden worden.
  • U mag niet rechtop zitten om te voorkomen dat de katheter afknelt en bloedvaten beschadigen.
  • Geluidshinder, de pompwerking is hoorbaar, ook de beveiligingsalarmen kunnen geluidshinder veroorzaken.

Duur van de therapie
De behandeling kan gedurende enkele dagen tot soms weken plaatsvinden. Zodra uw toestand verbetert, kan er begonnen worden met het afbouwen van de IABP. Hierdoor wordt het hart niet meer iedere slag, maar elke tweede of derde slag ondersteund.

Verwijderen van de IABP
Als het afbouwen voorspoedig is verlopen zal de arts de ballon verwijderen. Dit zal op de intensive care of soms op de operatiekamer gebeuren. Na verwijdering wordt het gaatje gedurende minimaal 20 minuten dichtgedrukt en krijgt u een drukverband wat 10 uur moet blijven zitten. Hierna kunt u weer langzaam beginnen met draaien, rechtop zitten en uit bed komen.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

www.amphia.nl

Label