Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Nierfunctievervangende therapie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Nierfunctievervangende therapie

Deze informatie is voor familie en naasten van patiënten op de IC van Amphia.

Bij uw familielid of naaste is geconstateerd dat zijn of haar nieren (tijdelijk) onvoldoende functioneren. Hierdoor is het noodzakelijk de functie van de nieren tijdelijk over te nemen. Dit gebeurt met niervervangende apparaten. Het onvoldoende functioneren van de nieren kan verschillende oorzaken hebben. De Intensive Care-arts geeft u daarover meer informatie. In deze folder willen we u wat meer informatie geven over de nierfunctievervangende therapie.

De nieren
De meeste mensen hebben twee nieren, die elk aan de achterkant van het lichaam ter hoogte van het middel liggen. De nier heeft drie belangrijke functies:

  • Het verwijderen van afvalstoffen. In het menselijk lichaam worden allerlei stoffen geproduceerd. Nuttige stoffen worden aangemaakt en er blijven afvalstoffen over. De nieren verwijderen deze afvalstoffen uit het lichaam. De nieren maken urine en de afvalstoffen worden met de urine uit het lichaam verwijderd. Ook voeren zij voor het lichaam overtollige stoffen af, zoals zouten en zuren.
  • Het regelen van de vochtbalans. Het menselijk lichaam bestaat voor 80 procent uit water. De nieren zorgen voor een zo constant mogelijke samenstelling van dit water. Zij voeren het teveel aan vocht af. Samen met de afvalstoffen verlaat dat vocht het lichaam als urine.
  • Het aanmaken van hormonen. Hormonen zijn stoffen die er voor zorgen dat bepaalde processen in het lichaam goed verlopen. De nieren maken een aantal belangrijke hormonen aan. Deze hormonen zijn nodig voor: -
    • het regelen van de bloeddruk; 
    • het kalkgehalte in het bloed; 
    • het aanmaken van rode bloedlichaampjes.

Verminderde nierwerking
De medische term voor verminderde nierwerking is nierinsufficiëntie. Dit kan chronisch of acuut optreden. Bij chronische nierinsufficiëntie is er sprake van een blijvend ziektebeeld.

Bij patiënten op de Intensive Care is er meestal sprake van acute nierinsufficiëntie. Dit is een plotseling en ernstig nierfunctieverlies. Het wordt meestal veroorzaakt door onvoldoende doorbloeding van de nieren. Deze verminderde doorbloeding kan verschillende oorzaken hebben. De arts zal u over de oorzaak bij uw familielid of naaste inlichten.

Door de acute nierinsufficiëntie produceert een patiënt minder of geen urine meer en worden de afvalstoffen niet meer uit het lichaam verwijderd. Het is dan noodzakelijk bij de patiënt dialyse (bloedzuivering) toe te gaan passen om de afvalstoffen en het vocht uit het lichaam te verwijderen. Dit heet hemodialyse of nierfunctievervangende therapie. Op de IC wordt de patiënt hiervoor aan een kunstnier/filter aangesloten (CVVH). Door deze nierfunctievervangende therapie bestaat de kans dat de beschadigde niercellen zich weer herstellen.

Voorbereidingen
Voor we beginnen met nierfunctievervangende therapie brengt de intensivist een dialysekatheter in. Dit gebeurt in een bloedvat in de lies, de hals of onder het sleutelbeen. Na het inbrengen van de katheter wordt deze aangesloten op een mobiel apparaat waarop zich een kunstnier bevindt.

Wat gebeurt er bij de therapie?
Het bloed stroomt vanuit de patiënt, via de katheter, naar het apparaat waar de kunstnier voor de uitwisseling van afvalstoffen en vocht zorgt. Het gezuiverde bloed stroomt via een andere katheter weer terug naar de patiënt. Om te voorkomen dat het bloed in de kunstnier gaat stollen, wordt een bloedverdunner aan het bloed toegevoegd.

Wat houdt CVVH in?
De afkorting CVVH staat voor Continue Veno Veneuze Hemofiltratie. CVVH vindt plaats gedurende een aantal dagen achter elkaar. De IC-verpleegkundige let op de alarmen en zorgt voor het verschonen van de kunstnier en het verwisselen van de zakken met vocht. De duur van de CVVH behandeling is afhankelijk van de bloeduitslagen en het herstel van de nieren.

Wat betekent het voor de patiënt?
Nierfunctievervangende therapie is een niet pijnlijke behandeling. Wel brengt het beperkingen in bewegingsmogelijkheden met zich mee. Tijdens het bewegen kunnen de katheters afknikken waardoor een alarm kan afgaan.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

www.amphia.nl

Label