Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Van IC naar Verpleegafdeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Van IC naar Verpleegafdeling

Inleiding
Binnenkort mag u de Intensive Care (IC) verlaten en wordt u overgeplaatst naar een verpleeg-afdeling. Graag willen wij u alvast voorbereiden op deze overgang.

Intensive Care
De belangrijkste reden waarom iemand op de Intensive Care wordt opgenomen, is omdat de vitale functies verstoord zijn. Vitale functies zijn onder meer ademhaling, hartritme/ hartfrequentie, lichaamstemperatuur en bloeddruk. Deze functies heeft iemand nodig om in leven te blijven. Op de Intensive Care worden deze functies met behulp van apparatuur in de gaten gehouden en ondersteund. De IC-verpleegkundigen bevinden zich het grootste gedeelte van de dag bij de patiënt op de kamer. Op deze manier kunnen zij direct ingrijpen mocht dit nodig zijn. Wanneer een patiënt niet meer afhankelijk is van deze apparatuur, mag hij/zij naar een verpleegafdeling.

Verpleegafdeling
Als de vitale functies stabiel zijn, zal een patiënt worden overgeplaatst naar een verpleegafdeling. Dit kan een behoorlijke overgang zijn voor de patiënt en zijn familie. De zorgverlening op een verpleegafdeling verschilt namelijk op een aantal punten van de zorg op de Intensive Care.

 • Er zijn relatief minder verpleegkundigen op een verpleegafdeling werkzaam, waardoor er niet altijd iemand op de kamer aanwezig is.
 • De behandelend arts loopt niet dagelijks visite en er zullen dan ook minder gesprekken plaatsvinden tussen arts en familie. Uw familie kan via de verpleegkundige een gesprek aanvragen met de behandelend arts.
 • Er is een bel om hulp in te roepen. Er komt dan zo snel mogelijk een verpleegkundige.
 • Patiënten worden gestimuleerd om dingen zelf te doen.
 • Op een verpleegafdeling zijn minder geluiden van apparatuur.
 • Patiënten krijgen meer rust, en worden niet telkens wakker gemaakt voor controles. Patiënten mogen hun eigen (nacht)kleding dragen.
 • De bezoektijden zijn niet meer alleen voor familie, maar ook voor vrienden en kennissen.

Op een verpleegafdeling wordt de afhankelijkheid van een patiënt ten opzichte van het personeel langzaamaan minder, totdat iemand uiteindelijk zover hersteld is om naar huis of naar een andere instelling te gaan.

Patiëntenbetrekkingen
De medewerkers van de afdeling Patiëntenbetrekkingen hebben de afgelopen periode de opvang van de directe familie verzorgd. Zij hebben familieleden gedurende de gehele IC-opname begeleid. Ook zijn medewerkers van deze afdeling samen met de IC-verpleegkundigen aanwezig geweest bij gesprekken tussen de intensivist (arts op de IC) en de familie. Op de verpleegafdeling zijn de medewerkers van de afdeling Patiëntenbetrekkingen niet aanwezig. Zij zijn specifiek verbonden aan de Intensive Care.

Verblijf op IC
In hoeverre een patiënt zich nog iets kan herinneren van een IC-opname, is afhankelijk van de ernst van de ziekte en de voorgeschreven medicatie. Iedere patiënt heeft andere herinneringen aan zijn/haar verblijf op de IC. Dit varieert van vrijwel alles nog weten tot zich helemaal niets meer kunnen herinneren of slechts fragmenten. Ook kunnen patiënten zich soms dingen herinneren, die achteraf gezien niet overeenkomen met de werkelijkheid (‘dromen’). Patiënten die langere tijd op een Intensive Care hebben gelegen herkennen vaak dit laatste. De kans bestaat dat deze dromen blijven terugkomen, ondanks dat iemand al op een gewone verpleegafdeling ligt. Dit kan verwarrend zijn en soms zelfs gevoelens van angst oproepen.

Verwerking
Wanneer een patiënt naar een verpleegafdeling overgeplaatst is, kunnen de volgende tips helpen bij het verwerken van een verblijf op de IC:

 • Zorg dat de bel binnen handbereik is.
 • Stel gerust al uw vragen.
 • Bespreek gevoelens ook met anderen, bijvoorbeeld met uw familie of een verpleegkundige op de afdeling.
 • Heeft u behoefte aan een gesprek met iemand anders, dan kunt u via een verpleegkundige een gesprek aanvragen met bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een medewerker geestelijke verzorging of een verpleegkundige van de IC Nazorg Poli.
 • Als uw familie een dagboek heeft bijgehouden over uw verblijf op de Intensive Care, kunt u dit dagboek zelf aanvullen, bijvoorbeeld met het beschrijven van uw vorderingen.

IC Nazorg Poli
De IC Nazorg Poli is een onderdeel van de Intensive Care van het Amphia Ziekenhuis. Ongeveer zes tot acht weken na ontslag uit het ziekenhuis, zal een medewerker van de afdeling Patiëntenbetrekkingen telefonisch contact opnemen. Enerzijds om te vragen hoe het met de patiënt gaat, anderzijds om te vragen of er behoefte is aan een afspraak op de IC Nazorg Poli. Dit is een eenmalig bezoek. Een bezoek aan de IC Nazorg Poli betekent een gesprek met een IC-verpleegkundige, een medewerker van de afdeling Patiëntenbetrekkingen en een intensivist. Zij willen graag weten hoe het met u en uw familie gaat, hoe uw herinneringen aan de Intensive Care zijn en of er nog ondersteuning gewenst is. Tot slot bieden zij u de mogelijkheid om de Intensive Care te bezoeken. Dit bezoek duurt maximaal een uur en kan helpen bij het afsluiten van deze periode.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist. Om zelf een afspraak te maken voor de IC Nazorg Poli kunt u op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Patiëntenbetrekkingen: (076) 595 44 79.

www.amphia.nl

Label