Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Aërogene isolatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Aërogene isolatie

U of uw naaste is opgenomen in het Amphia ziekenhuis en wordt in isolatie verpleegd. Deze folder geeft meer informatie over het verplegen in aërogene isolatie en over de maatregelen die tot doel hebben verspreiding van bacteriën of virussen naar patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers te voorkomen.

Aërogene isolatie
U draagt (mogelijk) een besmettelijke bacterie bij u waardoor aerogene isolatie noodzakelijk is. Uw behandelend arts zal u informeren waarom deze maatregel bij u nodig is.

Wanneer wordt aërogene lisolatie toegepast
Aërogene isolatie wordt ingesteld om overdracht van het micro-organisme via aërosolen, hele kleine druppeltjes, te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij hoesten en niezen. De basis hygiëne maatregelen die normaal in het ziekenhuis genomen moeten worden zijn dan niet afdoende waardoor isolatie wordt ingesteld. Om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen wordt u op een isolatiekamer (éénpersoonskamer met sluis) verpleegd. De speciale voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden staan ook vermeld op de groene kaart die buiten op de deur is aangebracht.

Isolatie kan ook nodig zijn als u zelf geen klachten heeft. De isolatie heeft geen consequenties voor uw behandeling; deze kan altijd doorgaan.

Wat betekent aërogene isolatie voor u?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer met sluis. Een sluis is een aparte ruimte tussen uw kamer en de gang. De deuren naar de gang mogen niet open staan of tegelijk geopend worden.
 • De kamerdeur is dicht tijdens uw verblijf.
 • Aan de deur van uw kamer hangt een groene kaart met daarop de te nemen maatregelen voor medewerkers en bezoekers.
 • De medewerkers die u verzorgen dragen een adembeschermingsmasker (FFP 2).
 • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en verlaten van de kamer en tussendoor bij verpleegkundige en medische handelingen.
 • De medewerkers verwijderen het adembeschermingsmasker in de sluis en passen handdesinfectie toe.
 • U blijft in principe op u kamer. Alleen als dit voor uw behandeling van belang is (bijvoorbeeld voor onderzoek of behandeling) mag u, in overleg met de verpleging, de kamer begeleid verlaten.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • U draagt bij het verlaten van de kamer een adembeschermingsmasker (FFP2)
 • U desinfecteert de handen met handalcohol
 • U maakt geen contact met andere patiënten
 • U maakt geen gebruik van algemene toiletten
 • Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat dan gelden dezelfde maatregelen.
 • U kunt gewoon bezoek ontvangen.

Wat betekent aerogene isolatie voor uw bezoek?
Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden. De verpleging zal het bezoek instrueren over de te nemen maatregelen en zal erop toe zien dat deze juist worden uitgevoerd. Uw bezoekers houden zich ook aan de voorgeschreven maatregelen volgens de groene kaart. Dit betekent:

 • Bezoekers dragen tijdens het bezoek een adembeschermingsmasker (FFP2).
 • Na contact met de patiënt worden de handen gedesinfecteerd met handalcohol. Bij het verlaten van de kamer wordt het adembeschermingsmasker (FFP2) in de sluis afgedaan.
 • Na afloop van het bezoek aan u dienen de bezoekers het ziekenhuis direct te verlaten. Eventuele andere bezoeken in het ziekenhuis kunnen zij afleggen voordat ze naar u toekomen.

Opheffen isolatiemaatregelen
Wij kunnen niet altijd van tevoren aangeven wanneer we de isolatiemaatregelen kunnen opheffen. Dit is afhankelijk van:

 • Het soort micro-organisme;
 • Het verloop van uw klachten;
 • De uitslagen van laboratoriumonderzoeken.

Thuiszorg of verblijf in andere zorginstelling
Wanneer u na ontslag thuiszorg krijgt of opgenomen wordt in een andere zorginstelling dan gelden de regels van de betreffende instelling. Uw behandelaar zal de ontvangende instelling informeren. U kunt dit zelf ook aangeven.

Tenslotte
We beseffen dat de situatie, in geval van isolatiemaatregelen, voor u ingrijpend en onaangenaam kan zijn. Het is voor ons echter de enige manier om:

 • U zo goed mogelijk te kunnen behandelen;
 • Andere patiënten te beschermen tegen mogelijke besmetting.

We doen ons uiterste best om uw verblijf in Amphia zo prettig mogelijk te maken. Met vragen en eventuele problemen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts en de verpleegkundigen van uw afdeling of de polikliniek.

Lees meer over hoe we infecties voorkomen, opsporen en behandelen bij Amphia.

Ga naar afdeling Infectiepreventie

Label