Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Behandelen van S aureus Pijngeneeskunde
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Behandelen van S aureus Pijngeneeskunde

Ter voorbereiding op uw operatie is er bij u een neusuitstrijk afgenomen. Hieruit blijkt dat u drager bent van bacterie Staphylococcus aureus (S. aureus). Het recept is digitaal naar uw apotheek verzonden. U kunt de neuszalf en desinfecterende zeep bij uw apotheek ophalen. In deze brochure leest u meer over het voorkomen van deze infectie.

Staphylococcus aureus (S. aureus)
Eén op de drie mensen draagt van nature Staphylococcus aureus (S. aureus) bij zich in de neus. Voor gezonde mensen is deze bacterie niet gevaarlijk. Zij hebben er in het dagelijkse leven geen last van. Wanneer er echter sprake van een wond is, dan kan de bacterie het lichaam binnendringen en ernstige infecties veroorzaken. Bijvoorbeeld bij een operatie. Verreweg de meeste mensen die een S. aureus infectie krijgen, worden geïnfecteerd door een bacterie die ze zelf bij zich dragen. Het is daarom van belang de bacterie op een snelle en makkelijke manier uit uw neus en van uw huid te verwijderen.

Behandeling
De behandeling bestaat uit een neuszalf en desinfecterende zeep. Deze behandeling start drie dagen voor de proefplaatsing en gaat door tot en met twee dagen na de definitieve implantatie van de neurostimulator. Dit betekent dat u de hele proefperiode deze behandeling dient voort te zetten tot en met twee dagen na de definitieve implantatie.

Bij de procedures ‘all-in one’ (de proef en definitieve implantatie in één operatie) of bij een vervanging van een onderdeel van het neurostimulatie systeem begint u drie dagen vóór de operatie met de behandeling en gaat u door tot en met twee dagen na de operatie.

Neuszalf
U start de behandeling drie dagen vóór de operatie:

  • Doe tweemaal daags een kleine hoeveelheid zalf (ter grootte van een luciferkopje) op een droog wattenstaafje.
  • Breng de zalf aan in het voorste gedeelte (in het neuspuntje) van één van de neusgaten.
  • Pak een schoon wattenstaafje met zalf en doe hetzelfde met uw andere neusgat.
  • Druk de neus met duim en wijsvinger dicht en masseer zachtjes gedurende tien seconden.

De neuszalf moet de hele behandelperiode tweemaal daags worden aangebracht. Er zijn geen bijwerkingen bekend van de neuszalf.

Desinfecterende zeep
U start de behandeling drie dagen vóór de operatie:

  • De desinfecterende zeep vervangt het gebruik van uw 'normale' zeep.
  • Gebruik de desinfecterende zeep éénmaal per dag.
  • Was het hele lichaam, behalve uw haar, met de desinfecterende zeep.

De desinfecterende zeep moet de hele behandel-periode éénmaal per dag worden aangebracht. Er zijn geen bijwerkingen bekend van de desinfecterende zeep.

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of aan de polikliniekassistente: (076) 595 70 40.

Lees meer over hoe we infecties voorkomen, opsporen en behandelen bij Amphia.

Ga naar afdeling Infectiepreventie

Label