Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)

Inleiding
Welkom in Amphia. U bezoekt een polikliniek of u bent bij ons opgenomen. In het ziekenhuis krijgt u soms te maken met extra maatregelen bij bepaalde soorten micro-organismen (dit zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken. In deze folder vertellen wij u hier graag meer over.

Bacteriën
Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Deze komen op en in ons lichaam voor. Ze horen bij ons en hebben meestal een nuttige functie. Bacteriën in onze darmen helpen bijvoorbeeld bij de spijsvertering. Bacteriën op de huid kunnen ons beschermen tegen bacteriën die niet bij ons horen. Over het algemeen hebben we er dus geen last, maar juist voordeel van.

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)
Er zijn bacteriën die minder gevoelig zijn voor antibiotica. Deze bacteriën noemen we ‘BRMO’ dit betekent Bijzonder Resistente Micro Organismen. Het gaat hierbij om bacteriën die niet goed behandeld kunnen worden met de gebruikelijke antibiotica. BRMO is dus niet de naam van de bacterie, maar wijst op de eigenschap: resistentie (ongevoeligheid) voor antibiotica. Verschillende soorten bacteriën (met verschillende namen) kunnen allemaal binnen de groep BRMO vallen. BRMO zijn niet ziekmakender dan ‘gewone’ bacteriën. Maar wanneer ze een infectie veroorzaken is deze dus wel moeilijker te behandelen.

Voorbeelden van BRMO:

MRSA is de afkorting voor Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus. Deze bacterie is ongevoelig geworden voor een aantal antibiotica. De bacterie is dus bijzonder resistent. De kans op het hebben van MRSA is klein.

Minder dan 1% van de gezonde Nederlanders draagt MRSA bij zich. Deze (gezonde) mensen worden hier zelf meestal niet ziek van. Soms is dit dragerschap tijdelijk en verdwijnen de bacteriën vanzelf weer.

Voor meer informatie over MRSA verwijzen wij u graag naar de patiëntfolder MRSA.

VRE staat voor Vancomycine-Resistente Enterokok. De enterokok is een darmbacterie die bij mensen voorkomt. Bij gezonde mensen is deze bacterie ongevaarlijk. Bij ernstig zieke patiënten kan de enterokok een infectie veroorzaken waarvoor behandeling met antibiotica noodzakelijk is.

Sommige bacteriën kunnen enzymen (eiwitten) produceren die bepaalde antibiotica afbreken, bijvoorbeeld Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) en Carbapenemase Producerende Enterobacteriën (CPE). Deze bacteriën zijn onschadelijk zolang ze zich in de darm van gezonde personen bevinden. Zij kunnen echter infecties, zoals urineweginfecties of bloedbaaninfecties, veroorzaken die niet te behandelen zijn met de gebruikelijke antibiotica. Met name in het ziekenhuis vormen infecties veroorzaakt door deze bacteriën een probleem.

Kijk voor meer informatie over BRMO op de website www.rivm.nl met zoekterm veel gestelde vragen: MRSA, VRE of BRMO.

Wie kan te maken krijgen met een BRMO?
Iedereen kan drager worden van een bijzonder resistent micro-organisme, maar veruit de meeste mensen worden er niet ziek van. Besmetting is vooral risicovol voor mensen met een ernstig verminderde weerstand. In bepaalde situaties is de kans groter besmet te raken met een dergelijke bacterie, bijvoorbeeld door een opname in een buitenlands ziekenhuis.

Is een BRMO gevaarlijk?
Resistente bacteriën zijn ongevoelig voor de meest gebruikelijke antibiotica. Draagt u zo’n bacterie bij zich, dan heeft u daar meestal helemaal geen last van. Alleen als u een infectie krijgt, kan dit betekenen dat deze moeilijker te behandelen is. Dit komt omdat er maar een beperkt aantal soorten antibiotica kan worden gebruikt.

Behandeling van BRMO?
Bent u alleen drager, dan is behandeling niet nodig (met uitzondering van MRSA-dragerschap, hiervoor kunt u wel behandeld worden in overleg met uw behandelend arts).

In het algemeen raakt u de BRMO op den duur vanzelf weer kwijt. Het is van te voren alleen niet te voorspellen hoe lang dat duurt. Bij opname in het ziekenhuis nemen we kweken bij u af om te controleren of u nog altijd drager bent.

Opname in het ziekenhuis
Bent u drager en wordt u opgenomen in het ziekenhuis, dan zijn we genoodzaakt om speciale voorzorgsmaatregelen te treffen. Deze worden ook wel isolatiemaatregelen genoemd. Er zijn verschillende vormen van isolatiemaatregelen, afhankelijk van onder andere het soort BRMO. Bij een bezoek aan een polikliniek nemen we in sommige gevallen ook extra maatregelen.

Maatregelen voor bezoek
Bij verpleging in isolatie, kunt u gewoon bezoek ontvangen. Ook zwangere vrouwen kunnen u zonder risico bezoeken. Wij adviseren uw bezoekers om maatregelen te nemen, zoals aangegeven op de isolatiekaart op uw deur. Wil uw bezoek ook nog meer mensen bezoeken in het ziekenhuis, dan raden wij hun aan om dat éérst te doen. En als laatste naar u toe te komen.

Voor meer informatie over de isolatiemaatregelen verwijzen wij u graag naar de patiëntinformatie folder: Isolatiemaatregelen.

Tenslotte
We beseffen dat de situatie, in geval van isolatiemaatregelen, voor u ingrijpend en onaangenaam kan zijn. Het is voor ons echter de enige manier om:

  • u zo goed mogelijk te kunnen behandelen;
  • andere patiënten te beschermen tegen mogelijke besmetting.

We doen ons uiterste best om uw verblijf in Amphia zo prettig mogelijk te maken.

Met vragen en eventuele problemen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts en de verpleegkundigen van uw afdeling of de polikliniek.

Lees meer over hoe we infecties voorkomen, opsporen en behandelen bij Amphia.

Ga naar afdeling Infectiepreventie

Label