Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Contactisolatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Contactisolatie

U of uw naaste is opgenomen in Amphia en wordt in isolatie verpleegd. Deze folder geeft meer informatie over het verplegen in contactisolatie en over de maatregelen die tot doel hebben verspreiding van bacteriën of virussen naar patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers te voorkomen.

Contactisolatie
Er kunnen aan aantal redenen zijn waarom verpleging in contactisolatie noodzakelijk is: U draagt een (mogelijk) besmettelijke bacterie of virus bij u; U bent drager van een bacterie die minder of niet gevoelig is voor verschillende soorten antibiotica; Situaties waarbij de algemene hygiëne maatregelen niet voldoende zijn zoals bijvoorbeeld bij lekkende wonden/diarree.

U behandelend arts zal u informeren waarom deze maatregel bij u nodig is.

Wanneer wordt contactisolatie toegepast
Contactisolatie wordt ingesteld om overdracht van bepaalde bacteriën of virussen naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen. Deze overdracht vindt vaak plaats via handcontact of besmette voorwerpen. De basis hygiëne maatregelen die normaal in het ziekenhuis genomen worden zijn dan niet afdoende waardoor isolatie wordt ingesteld. U wordt daarom op een eenpersoonskamer verpleegd.

De speciale voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, staan ook vermeld op de gele kaart die buiten op de deur is aangebracht.

Isolatie kan ook nodig zijn als u zelf geen klachten heeft. De isolatie heeft geen consequenties voor uw behandeling; deze kan altijd doorgaan.

Wat betekent contactisolatie voor u?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer. De kamerdeur is dicht tijdens uw verblijf.
 • Aan de deur van uw hangt een gele kaart met daarop te nemen isolatiemaatregelen voor medewerkers en bezoekers.
 • De medewerkers die u verzorgen dragen een schort en handschoenen.

De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en verlaten van de kamer en tussendoor bij verpleegkundige en medische handelingen.

 • U blijft in principe op uw kamer. Alleen als dit voor uw behandeling van belang is (bijvoorbeeld bij oefentherapie) mag u, in overleg met de verpleging, de kamer verlaten.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • U desinfecteert de handen met handalcohol
 • U maakt geen contact met andere patiënten
 • U maakt geen gebruik van algemene toiletten
 • Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat dan gelden dezelfde maatregelen
 • U kunt gewoon bezoek ontvangen.

Wat betekent contactisolatie voor uw bezoek? Uw bezoekers houden zich ook aan de voorgeschreven maatregelen volgens de gele kaart. Dit betekent:

 • Na het bezoek handen wassen met water en zeep of handen desinfecteren met handalcohol.

Opheffen isolatiemaatregelen
Wij kunnen niet altijd van tevoren aangeven wanneer we de isolatiemaatregelen kunnen opheffen. Dit is afhankelijk van:

 • Het soort micro-organisme;
 • Het verloop van uw klachten;
 • De uitslagen van laboratoriumonderzoeken.

Naar huis
Thuis gelden de normale hygiëne maatregels voor u en uw huisgenoten.

Mocht er een resistente bacterie bij u gevonden zijn, dan is het belangrijk om dit te melden bij een eventuele volgende opname in het ziekenhuis.

Thuiszorg of verblijf in andere zorginstelling
Wanneer u na ontslag thuiszorg krijgt of opgenomen wordt in een andere zorginstelling dan gelden de regels van de betreffende instelling. De regels in de andere instelling kunnen afwijken van het beleid in Amphia. Uw behandelaar zal de ontvangende instelling informeren.

Tenslotte
We beseffen dat de situatie, in geval van isolatiemaatregelen, voor u ingrijpend en onaangenaam kan zijn. Het is voor ons echter de enige manier om:

 • U zo goed mogelijk te kunnen behandelen;
 • Andere patiënten te beschermen tegen mogelijke besmetting.

We doen ons uiterste best om uw verblijf in Amphia zo prettig mogelijk te maken. Met vragen en eventuele problemen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts en de verpleegkundigen van uw afdeling of de polikliniek.

Lees meer over hoe we infecties voorkomen, opsporen en behandelen bij Amphia.

Ga naar afdeling Infectiepreventie

Label