Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

MRSA
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Meticilline -resistente Staphylococcus aureus

Tijdens een opname of polikliniekbezoek in een ziekenhuis komt u in contact met ziekenhuismedewerkers, patiënten en apparatuur. Ook krijgt u te maken met bepaalde soorten micro-organismen (dat zijn bacteriën, virussen, gisten en schimmels) die u of uw medepatiënten bij zich hebben. Deze micro-organismen kunnen soms infecties veroorzaken. Om overdracht van deze micro-organismen tussen patiënten tegen te gaan, houden ziekenhuismedewerkers zich aan algemene hygiënemaatregelen (onder andere handhygiëne).

Ongevoelige (resistente) bacteriën
Infecties veroorzaakt door bacteriën worden behandeld met antibiotica (bijvoorbeeld penicilline).
Dit zijn middelen die de bacteriën doden of in de groei remmen. Het is heel belangrijk om zorgvuldig met antibiotica om te gaan om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden. Het probleem van een ongevoelige bacterie is dat deze niet meer reageert op de gebruikelijke antibiotica, als er een infectie ontstaat.
Ongevoelige bacteriën moeten daarom snel worden opgespoord, zodat deze zich niet kunnen verspreiden. Een voorbeeld van een ongevoelige bacterie is meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Meticilline-resistente Staphylococcus aureus
De MRSA-bacterie is een variant van de bacterie Staphylococcus aureus. Veel mensen dragen deze bacterie bij zich, in de neus, in de keel, op de huid en op het perineum (het gedeelte tussen vagina/balzak en de anus). Vanuit de neus kan de bacterie over de huid worden verspreid. Bij de meeste mensen leidt de MRSA-bacterie niet tot klachten. Als iemand een verminderde weerstand heeft, bijvoorbeeld wondjes, kan de bacterie echter wel infecties veroorzaken. Infecties met MRSA zijn moeilijk te behandelen.

Dit komt omdat de MRSA-bacterie in de loop van de jaren ongevoelig is geworden voor de meest gangbare antibiotica, het medicijn dat bacteriën doodt. Er zijn nog maar een paar middelen die ingezet kunnen worden. Om resistentie hiervan te voorkomen, worden deze middelen als laatste behandelmogelijkheid ingezet. De MRSA-bacterie komt veel voor in buitenlandse ziekenhuizen, ook in landen binnen Europa. Soms komt de bacterie ook in Nederlandse ziekenhuizen voor. Omdat ook koeien, vleeskuikens en varkens vaak de MRSA bacterie bij zich hebben, moeten ook mensen die veel tijd doorbrengen op een veehouderij getest worden op deze bacterie.

Voor wie gelden de maatregelen bij een opname in het Amphia Ziekenhuis?
Sommige mensen hebben meer kans om drager te zijn van de MRSA-bacterie. Zij zouden andere patiënten in het ziekenhuis kunnen besmetten. Om uit te sluiten dat u drager bent van de MRSA-bacterie, vragen we u een aantal vragen te beantwoorden. U hebt een verhoogde kans om drager van de MRSA te zijn als u één van de volgende vragen met ja kunt beantwoorden:

 • Bent u de afgelopen 2 maanden:
  • in een buitenlandse zorginstelling onderzocht, opgenomen of behandeld?
  • in een Nederlandse zorginstelling verbleven waar MRSA heerste?
  • woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?
 • Heeft u contact met bedrijfsmatig gehouden levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of bent u woonachtig op een houderij voor varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
 • Bent u huisgenoot, partner of verzorgende van een MRSA-positieve persoon?
 • Heeft u huidafwijkingen en/of wonden waarvoor u in het verleden in een buitenlands ziekenhuis bent behandeld? Dit ongeacht de verstreken tijd.
 • Heeft u een kind dat onlangs uit het buitenland is geadopteerd?

Om verspreiding van de MRSA tegen te gaan, neemt het Amphia ziekenhuis speciale maatregelen. Er is een verschil tussen maatregelen bij opname en maatregelen op de polikliniek.

Isolatiemaatregelen polikliniek
Op alle poliklinieken hangen posters waarop te lezen is wanneer u een verhoogd risico op MRSA heeft. Als u tot een risicogroep behoort, meldt u dit zodra u in het ziekenhuis komt of als u telefonisch een afspraak maakt voor een onderzoek of behandeling. Het is belangrijk dat er een MRSA-kweek bij u wordt afgenomen als u een verhoogd risico op MRSA heeft en u verder behandeld of opgenomen moet worden. Laat het daarom weten als u een verhoogd risico heeft.

Met behulp van wattenstokjes worden uitstrijken gemaakt van de neus, keel en het perineum. Ook eventuele wonden worden uitgestreken. De uitslag hiervan is na ongeveer 5 dagen bekend. Uw behandeling en polikliniekbezoek kan gewoon doorgaan.

Bent u drager van MRSA, dan worden tijdens een gesprek op de polikliniek geen maatregelen genomen. Moeten er nog meer onderzoeken plaatsvinden of wordt u opgenomen, dan neemt het ziekenhuis maatregelen. De verpleegkundigen en artsen dragen tijdens de behandeling beschermende kleding: denk aan handschoenen, een masker, muts en schort.

Isolatiemaatregelen kliniek
Wanneer u MRSA drager bent, draagt u deze bacterie vaak bij u in de neus, keel of rectum (anus). Om de verspreiding van resistente bacteriën zoals MRSA te voorkomen zijn de algemene hygiënemaatregelen niet voldoende. Er worden dan strikte isolatie maatregelen genomen. Meer informatie hierover leest u in de folder strikte isolatie.

Behandeling
Wanneer u drager bent van een MRSA-bacterie, kan in overleg met uw (huis) arts besloten worden om uw dragerschap te behandelen. Hiervoor wordt u mogelijk doorverwezen naar de MRSA polikliniek van de internist-infectioloog.

Label:
Wanneer bij u MRSA is aangetoond, maakt het ziekenhuis een label aan in het digitale ziekenhuis informatiesysteem. Medewerkers van het ziekenhuis zien dit als zij uw patiëntgegevens raadplegen. Dit is van belang omdat zij dan een gerichte behandeling kunnen instellen als u een infectie heeft. Ook kunnen de medewerkers dan direct zien welke isolatievorm bij u moet worden toegepast, als u moet worden opgenomen.

Bezoek
U kunt gewoon bezoek ontvangen. Bezoekers moeten zich wel aan een paar voorschriften houden omdat ook bezoekers bacteriën van de patiënt kunnen meenemen en verspreiden. We vragen de bezoekers het volgende:

 • Graag eerst melden bij de verpleegpost
 • Na het bezoek de handen desinfecteren met handalcohol of wassen met water en zeep.
 • Eérst eventuele andere visites afleggen en pas daarna naar de patiënt in isolatie komen.
 • Bezoekers die in de gezondheidszorg werken moeten wel beschermende maatregelen nemen. Zij moeten in de sluis een beschermende jas, muts, handschoenen aantrekken en een mond-neusmasker voordoen

Maatregelen in de thuissituatie
Als u drager bent van de MRSA-bacterie zijn gewone hygiënische maatregelen voldoende om verspreiding van deze bacterie thuis te voorkomen. hiermee bedoelen we met name dat u altijd handen wast na ieder toiletbezoek. trek bij het verzorgen van wonden handschoenen aan en was daarna uw handen.
Voor uw gezin en andere sociale contacten heeft uw MRSA-dragerschap geen enkele consequentie. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse gang van zaken voortzetten. U kunt gewoon uw boodschappen doen, visite ontvangen, naar school of werk of naar een verjaardag. Thuis gaat u om met uw huisgenoten zoals u gewend bent. Uw familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen, is geen enkel probleem.

Wanneer u zelf, uw huisgenoten of andere intensieve contacten werkzaam zijn in een verpleeghuis, ziekenhuis of andere gezondheidsinstelling, is het belangrijk om bij de arbodienst of preventieafdeling van de instelling te melden dat u MRSA positief bent of intensief contact heeft met een MRSA drager. In overleg kan bepaald worden welke maatregelen nodig zijn.

Tenslotte
We beseffen dat de situatie, wanneer de isolatiemaatregelen op u van toepassing zijn, voor u ingrijpend en onaangenaam kan zijn. Het is voor ons echter de enige manier om:

 • u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, en
 • andere patiënten te beschermen tegen mogelijke besmetting met MRSA.

We zullen proberen om uw verblijf in Amphia ook tijdens de isolatieperiode zo prettig mogelijk te maken. Met vragen en eventuele problemen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts en de verpleegkundigen.

Tevens verwijzen wij u graag naar de volgende website. Daar vindt u meer informatie over MRSA: 

www.MRSA-net.nl

Lees meer over hoe we infecties voorkomen, opsporen en behandelen bij Amphia.

Ga naar afdeling Infectiepreventie

Label