Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Strikte isolatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Strikte isolatie

U of uw naaste is opgenomen in het Amphia ziekenhuis en wordt in isolatie verpleegd. Deze folder geeft meer informatie over het verplegen in strikte isolatie en over de maatregelen die tot doel hebben verspreiding van bacteriën of virussen naar patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers te voorkomen.

Strikte isolatie
Er kunnen aan aantal redenen zijn waarom verpleging in strikte isolatie noodzakelijk is:

 • U draagt een (mogelijk) besmettelijke bacterie of virus bij u;
 • U bent drager van een bacterie die minder of niet gevoelig is voor verschillende soorten antibiotica;

U behandelend arts zal u informeren waarom deze maatregel bij u nodig is.

Wanneer wordt strikte isolatie toegepast
Strikte isolatie wordt ingesteld om overdracht van het micro-organisme via direct contact (handen, voorwerpen) en via aërosolen, hele kleine druppeltjes, te voorkomen. De basis hygiëne maatregelen die normaal in het ziekenhuis genomen moeten worden zijn dan niet afdoende waardoor isolatie wordt ingesteld. U wordt daarom op een éénpersoonskamer met sluis verpleegd. De speciale voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden staan vermeld op een oranje kaart die buiten op de deur is aangebracht. Wanneer er sprake is van MRSA is hierover een specifieke folder beschikbaar.

Isolatie kan ook nodig zijn als u zelf geen klachten heeft. De isolatie heeft geen consequenties voor uw behandeling; deze kan altijd doorgaan.

Wat betekent strikte isolatie voor u?

 • U verblijft op een eenpersoonskamer met sluis. De kamerdeur is dicht tijdens uw verblijf.
 • Aan de deur van uw kamer hangt een oranje kaart met daarop de te nemen maatregelen voor medewerkers en bezoekers.
 • De medewerkers die u verzorgen dragen een schort met lange mouwen, handschoenen een mondneusmasker en een muts.
 • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en verlaten van de kamer en tussendoor bij verpleegkundige en medische handelingen.
 • U blijft in principe op uw kamer. Alleen als dit voor uw behandeling van belang is (bijvoorbeeld bij onderzoek of behandeling) mag u, in overleg met de verpleging, de kamer begeleid verlaten.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
     - U draagt bij het verlaten van de kamer een mondneusmasker
     - Als u voor onderzoek of behandeling uw kamer moet verlaten,
       dan krijgt u een schone pyjama aan en wordt uw bed voorzien van schoon beddengoed of u
       krijgt een schoon bed
     - U wordt door verpleegkundigen van uw afdeling vervoerd
     - U desinfecteert de handen met handalcohol
     - U maakt geen contact met andere patiënten
     - U maakt geen gebruik van algemene toiletten

 • Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat dan gelden dezelfde maatregelen.
 • U kunt gewoon bezoek ontvangen.

Wat betekent strikte isolatie voor uw bezoek?
Bezoekers dienen zich vooraf bij de verpleging te melden. De verpleging zal het bezoek instrueren over de juiste wijze van handdesinfectie Uw bezoekers houden zich ook aan de voorgeschreven maatregelen volgens de oranje kaart. Dit betekent:

 • Bezoekers dragen tijdens het bezoek een schort met lange mouwen, handschoenen, muts en mondneusmasker.
 • Na contact wordt bij het verlaten van de kamer alle beschermingsmiddelen in de sluis uitgedaan. Na het bezoek handen wassen met water en zeep of handen desinfecteren met handalcohol.
 • Na afloop van het bezoek aan u dienen de bezoekers het ziekenhuis direct te verlaten. Eventuele andere bezoeken in het ziekenhuis kunnen zij afleggen voordat ze naar u toekomen.

  Opheffen isolatiemaatregelen
  Wij kunnen niet altijd van tevoren aangeven wanneer we de isolatiemaatregelen kunnen opheffen. Dit is afhankelijk van:
 • Het soort micro-organisme;
 • Het verloop van uw klachten;
 • ​De uitslagen van laboratoriumonderzoeken.

Controlekweken
Regelmatig kan bij u worden nagegaan of het micro-organisme nog aanwezig is. Hiertoe kunnen verschillende soorten kweken worden afgenomen, bijvoorbeeld een kweek van een wond, faeces (ontlasting), urine, bloed of opgehoest sputum. Deze kweken worden in het laboratorium gecontroleerd op de aanwezigheid van het micro-organisme. Dit gebeurt totdat het zeker is dat u het micro-organisme niet meer heeft. Op dat moment worden de speciale verzorgingsmaatregelen opgeheven.​

Naar huis
Thuis gelden de normale hygiëne maatregels voor u en uw huisgenoten.

Mocht er een resistente bacterie bij u gevonden zijn, dan is het belangrijk om dit te melden bij een eventuele volgende opname in het ziekenhuis.

Thuiszorg of verblijf in andere zorginstelling
Wanneer u na ontslag thuiszorg krijgt of opgenomen wordt in een andere zorginstelling dan gelden de regels van de betreffende instelling. Uw behandelaar zal de ontvangende instelling informeren.

Tenslotte
We beseffen dat de situatie, in geval van isolatiemaatregelen, voor u ingrijpend en onaangenaam kan zijn. Het is voor ons echter de enige manier om:

 • U zo goed mogelijk te kunnen behandelen;
 • Andere patienten te beschermen tegen mogelijke besmetting.

We doen ons uiterste best om uw verblijf in Amphia zo prettig mogelijk te maken. Met vragen en eventuele problemen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts en de verpleegkundigen van uw afdeling of de polikliniek. 

Lees meer over hoe we infecties voorkomen, opsporen en behandelen bij Amphia.

Ga naar afdeling Infectiepreventie

Label