Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Verpleegkundig specialist Nefrologie en vasculaire geneeskunde
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Verpleegkundig specialist Nefrologie en vasculaire geneeskunde

Deze folder bevat informatie over de verpleegkundig specialist Nefrologie en wat zij kan betekenen voor mensen met een nieraandoening. Om zo goed mogelijk met uw aandoening en de behandeling om te kunnen gaan is voorlichting en begeleiding erg belangrijk.

Verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist is een ervaren verpleegkundige met aanvullend een tweejarige Masteropleiding tot verpleegkundig specialist. Ze is gespecialiseerd in bepaald gebied van de gezondheidszorg. Een verpleegkundig specialist is bevoegd om een aantal medische werkzaamheden uit te voeren. De taken zijn samen met de internist-nefroloog vastgesteld.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de verpleegkundig specialist Nefrologie bestaan uit:

  • Spreekuur op de polikliniek/telefonisch spreekuur voor mensen met een nieraandoening en/of hoge bloeddruk
  • Afname nefrogeriatrisch assessment
  • Voorlichting over nierfunctievervangende behandelingen en medicatie
  • Begeleiding bij deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Samenwerking
Voor optimale zorg werkt de verpleegkundig specialist nefrologie intensief samen met de internist-nefroloog. De internist-nefroloog blijft hoofdbehandelaar.

Spreekuur
Tijdens uw bezoek op het spreekuur van de verpleegkundig specialist bespreekt zij eventuele lichamelijke klachten en het ziektebeloop met u. De verpleegkundig specialist kan indien nodig ook lichamelijk onderzoek verrichten en aanvullend onderzoek aanvragen. Al deze stappen, van onderzoek tot behandeling, bespreekt de verpleegkundig specialist met u. Indien u onder behandeling blijft, kunnen de controles worden afgesproken bij de verpleegkundig specialist of medisch specialist.

Tips

  • Breng een overzicht van uw medicatie mee
  • Noteer uw vragen en neem ze mee naar de afspraak
  • Samen hoort u meer dan alleen, dus neem gerust iemand mee naar het spreekuur

Privacy
U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Bij een gesprek met de zorgverleners mogen geen anderen aanwezig zijn als u dat niet wil. Dit geldt ook voor een behandeling. Amphia heeft een privacyreglement en een privacy statement. Deze kunt u inzien op www.amphia.nl/disclaimer/privacy. Hierin is geregeld hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten en plichten daarbij horen. Soms geven wij gegevens over u door aan derden. Bijvoorbeeld aan uw huisarts of wanneer u ergens anders nog wordt behandeld of begeleid. Ook voor kwaliteitscontrole gebruiken we uw gegevens, bijvoorbeeld voor kwaliteitsregisters. Die registers kunnen niet zien dat die gegevens van u zijn. Het is dus anoniem. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor kwaliteitscontrole? Geef het aan”.

Contact

Bij vragen is de verpleegkundig specialist Nefrologie bereikbaar via:

Polikliniek interne geneeskunde

Amphia Breda

Telefoonnummer: (076) 595 5073

of via mijnAmphia

www.amphia.nl

Label