Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Bloedtransfusie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Bloedtransfusie

Bloedtransfusie
Uw arts gaat u een bloedtransfusie geven of u ondergaat een behandeling of ingreep in Amphia, waarbij er een kans is dat u bloed toegediend krijgt. In deze folder leest u meer informatie over een bloedtransfusie.

Waarom een bloedtransfusie?
Uw behandelend arts schrijft een bloedtransfusie voor als dat voor uw behandeling noodzakelijk is. Hij doet dit echter niet zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een acute, levensbedreigende situatie. Uw arts kan u vooraf inlichten over:

  • de reden van de bloedtransfusie;
  • de risico’s die aan de transfusie verbonden zijn;
  • de risico’s die ontstaan wanneer u niet instemt met een bloedtransfusie.

Hoe veilig is een bloedtransfusie?
De kans op schadelijke gevolgen van een bloedtransfusie is klein maar niet geheel uitgesloten. Om bloedtransfusies zo veilig mogelijk te maken, worden de volgende maatregelen genomen:

  • alleen gezonde mensen kunnen bloeddonor worden;
  • donors geven hun bloed vrijwillig en onbetaald;
  • al het donorbloed wordt onder andere getest op: bacteriën, een aantal geelzuchtvirussen (hepatitis B, C en E), Syfilis en het HIV-virus dat AIDS kan veroorzaken.
  • uw eigen bloed wordt voorafgaand aan een bloedtransfusie gecontroleerd op de aanwezigheid van afweerstoffen, die zouden kunnen reageren met het donorbloed.

Juiste match
Het is belangrijk dat het bloed dat iemand toegediend krijgt bij hem of haar 'past'. Daarom nemen wij bloed bij u af, om uw bloedgroep en rhesusfactor vast te stellen. Dit gebeurt minimaal uit twee bloedafnames die onafhankelijk van elkaar zijn afgenomen. Als uw bloedgroep nog niet bekend is, wordt u dus twee keer geprikt.

Sommige mensen hebben afweerstoffen tegen bloedcellen van anderen in hun bloed. Deze stoffen kunnen aanwezig zijn na een zwangerschap of eerdere bloedtransfusie. Als dat het geval is, kan het langer duren voordat er 'passend' bloed wordt gevonden. Het transfusielaboratorium kan navraag doen bij een landelijk systeem of er eerder bij u, door een ander laboratorium, afweerstoffen zijn gevonden. Dit is van belang voor het zoeken van de juiste donor.

Het is belangrijk dat er geen verwisselingen optreden. Uw zorgverlener dient u daarom te vragen naar uw volledige naam en uw geboortedatum. Vlak voordat u een transfusie krijgt, controleert de verpleegkundige nogmaals of het bloedproduct inderdaad voor u bestemd is aan de hand van uw identiteitsgegevens.

Bijwerkingen van de bloedtransfusie
Hoewel de risico’s van een bloedtransfusie tot een minimum worden beperkt kunnen deze niet helemaal worden uitgesloten:

  • Bij een bloedtransfusie kan een allergische reactie optreden. Een dergelijke reactie is herkenbaar aan koorts, rillingen, galbulten, jeuk of een rode huid. Dit kan eenvoudig met medicijnen worden behandeld.
  • Soms vormen patiënten na een bloedtransfusie afweerstoffen tegen andermans bloedcellen. Deze afweerstoffen kunnen bij een vervolgtransfusie een reactie geven met het donorbloed, waarbij uw lichaam het donorbloed afbreekt. Dit kan voorkomen worden door passend donorbloed te selecteren. Mochten zich afweerstoffen bij u hebben gevormd, dan krijgt u een transfusiekaartje met daarop de vermelding van dit gegeven.Dit kaartje moet u bij volgende bloedtransfusies altijd aan uw arts tonen. De gegevens over deze afweerstoffen worden ook opgeslagen in een landelijk datasysteem.Laat uw arts contact opnemen met het laboratorium als u niet wilt dat deze gegevens worden opgeslagen in een landelijk systeem.

Kunt u een bloedtransfusie weigeren?
Ja, dat kunt u. Bedenk daarbij wel dat er niet altijd andere mogelijkheden zijn. Bloedtransfusies zijn vaak levensreddend. Sommige operaties of behandelingen kunnen zelfs niet worden uitgevoerd zonder bloedtransfusie. Een bloedtransfusie weigeren betekent soms een groter risico voor uw gezondheid dan een bloedtransfusie ontvangen. Bespreek uw twijfels ten aanzien van een bloedtransfusie tijdig met de arts die u behandelt.

Kan bloedtransfusie ook thuis?
Ja, voor patiënten van Amphia die de weg naar het ziekenhuis niet of zeer moeilijk kunnen maken, is het mogelijk om, indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, thuis een bloedtransfusie te ontvangen. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Uw arts kan u hierover informeren en een verzoek bij de specialist indienen.

Kunt u na een bloedtransfusie zelf bloeddonor worden of blijven?
Nee, na een transfusie met donorbloed kunt u geen bloeddonor worden of blijven. Dit heeft te maken met een voorzorgsmaatregel om een zogenaamde ‘besmettingsketen tussen mensen’ voor de variant ziekte van Creutzfeldt-Jakob (een zeldzame hersenziekte) te voorkomen. Meer informatie kunt u vinden op www.sanquin.nl.

Tot slot
Als u bloed nodig heeft, dan is het er. Help mee om dat vanzelfsprekend te houden. Spreek erover met mensen in uw omgeving. Iedereen tussen 18 en 70 jaar, die gezond is, kan bloeddonor zijn. Meer informatie kunt u lezen op www.sanquin.nl of via telefoonnummer 0800-5115 (gratis).

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Bronvermelding
De tekst van deze folder is grotendeels overgenomen van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

Meer lezen over het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium bij Amphia?

Ga naar Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

Label