Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Verzamelen 24-uurs urine
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Verzamelen 24-uurs urine

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

Deze folder geeft u informatie over het verzamelen van 24-uurs urine en de wijze waarop de urine bij het Amphia of op een prikpost van het Amphia of Star-shl ingeleverd kan worden.

Algemene informatie
In overleg met uw behandelend arts is besloten om een urine-onderzoek uit te voeren. Omdat u de gehele dag verschillende hoeveelheden stoffen in uw urine uitscheidt, wordt u gevraagd gedurende 24 uur alle urine te verzamelen. Dit verzamelen gebeurt in urinebokalen (opvangflessen) die u met deze folder uitgereikt krijgt door de poli bloedafname. Indien u alleen een folder heeft ontvangen kunt u de opvangflessen ophalen bij de poli bloedafname op een van de locaties. U ontvangt tevens een klein urinepotje. Na het verzamelen van uw 24-uurs urine, gebruikt u dit urinepotje om een kleine hoeveelheid van de 24-uurs urine over te gieten van de bokaal in het potje. U neemt vervolgens dit kleine urinepotje mee naar het Amphia of naar een prikpost van het Amphia of Star-shl. Hieruit wordt het urine-onderzoek uitgevoerd. In sommige gevallen moet u, op verzoek van uw arts, twee dagen 24-uurs urine verzamelen. U ontvangt dan meerdere urinebokalen en twee urinepotjes.

Van uw behandelend arts heeft u een aanvraagformulier gekregen waarop de testen staan vermeld die zullen worden uitgevoerd. Ook dient u dit aanvraagformulier te gebruiken om een aantal gegevens te noteren. Het aanvraagformulier moet na het verzamelen van de urine samen met de urine worden ingeleverd.

Het verzamelen van 24-uurs urine

 1. Kies een dag uit waarop u thuis bent. Bij voorkeur niet op een vrijdag of zaterdag beginnen met verzamelen. In het weekend kan er namelijk geen urine ingeleverd worden.
 2. De eerste ochtendurine in het toilet lozen.
 3. Dit tijdstip is “Begin verzameldatum en tijdstip”. Noteer deze datum en tijdstip op het aanvraagformulier.
 4. U verzamelt vanaf dat moment, gedurende 24 uur, alle urine in de urinebokaal. Gaat er urine verloren dan moet u opnieuw beginnen met het verzamelen in een lege urinebokaal, op een nieuw tijdstip. Foutief verzamelde urine leidt tot foutieve uitslagen.
 5. Bij iedere stoelgang eerst de urine in de urinebokaal doen.
 6. De volgende dag, op hetzelfde tijdstip als u gestart bent met verzamelen, vangt u de laatste portie urine op in de urinebokaal.
 7. Dit tijdstip is “einde verzameldatum en tijdstip”. Noteer deze datum en tijdstip op het aanvraagformulier.
 8. Het verzamelen van de 24-uurs urine is hierna beëindigd. Lees verder om uw urine gereed te maken voor transport naar het Amphia Ziekenhuis of naar een prikpost van het Amphia Ziekenhuis of Star-shl.

Het inleveren van de urine
In het laboratorium is maar een klein gedeelte van uw 24-uurs urine nodig om het volledige urine-onderzoek uit te voeren. Om na het verzamelen van uw 24-uurs urine een portie (monster) te nemen uit de grote bokaal volgt u de stappen op de volgende pagina.

 • Noteer de hoeveelheid urine die u verzameld heeft op het aanvraagformulier bij "hoeveelheid verzamelde urine". U noteert dit in milliliter (ml.), die u kunt aflezen op de maatverdeling aan de zijkant van de bokaal. De urinebokaal kan maximaal 3000 ml bevatten. Zonder deze hoeveelheid kan het laboratorium geen uitslagen aan uw behandelend arts doorgeven.
 • Noteer op het aanvraagformulier uw lengte en gewicht.
 • Draai het deksel op de urinebokaal stevig dicht en zwenk deze heen en weer om de urine goed te mengen.
 • Na het zwenken van de bokaal schenkt u de urine vanuit de grote bokaal in het urinepotje totdat deze driekwart gevuld is. Het etiket op het deksel van het urinepotje nooit verwijderen. Hier zit een naald in (Pas op!). Het morsen van een kleine hoeveelheid urine tijdens het uitvullen is geen probleem (het totale volume is al ingevuld door u).
 • Sluit het urinepotje door de deksel stevig aan te draaien. Lever het urinepotje zo snel mogelijk (bij voorkeur dezelfde dag), met bijbehorende door u ingevuld aanvraagformulier in bij de bloedafname van het Amphia Ziekenhuis of op een prikpost van het Amphia Ziekenhuis of Star-shl.
 • De resterende urine in de bokaal kunt u weggooien in het toilet. De bokaal kunt u weggooien bij het restafval.

Wat moet u doen als u binnen 24 uur meer plast dan in één urinebokaal past?

 • Na het beëindigen van het verzamelen van uw 24- uurs urine, draait u de bokalen stevig dicht.
 • Noteer de hoeveelheid urine per bokaal (in ml) op het aanvraagformulier. De hoeveelheid urine per bokaal kunt u aflezen op de zijkant van de bokalen.
 • Tel de hoeveelheden van de verschillende bokalen bij elkaar op, dit is de totale hoeveelheid verzamelde 24-uurs urine van die dag.
 • Noteer deze totale hoeveelheid urine op het aanvraagformulier bij: Volume Totaal.
 • De bokalen urine moeten nu ieder goed gemengd worden door deze te zwenken.
 • Na het zwenken van de bokalen schenkt u een beetje urine uit elk van de bokalen in het urinepotje. Zorg ervoor dat het urine-potje voor driekwart met urine gevuld is.
 • Sluit het urinepotje door het deksel stevig dicht te draaien. Het potje levert u zo snel mogelijk (bij voorkeur dezelfde dag) met bijbehorende door u ingevulde aanvraagformulier in bij de bloedafname van het Amphia Ziekenhuis of op een prikpost van het Amphia Ziekenhuis of Star-shl.
 • De resterende urine in de bokalen kunt u weggooien in het toilet. De urinebokalen kunt u weggooien bij het restafval.
 • Komt u er niet uit? Neem dan alle gevulde bokalen mee naar de bloedafname.

Wat moet u doen als u twee dagen achter elkaar 24-uurs urine moet verzamelen?

 • Als u twee dagen achter elkaar 24-uurs urine moet verzamelen, herhaalt u de punten 2 tot en met 8 onder “Het verzamelen van 24-uurs urine”.
 • LET OP: U start de tweede dag met urine verzamelen met een lege urine bokaal.
 • Van beide dagen dient u een portie uit te vullen in twee aparte urinepotjes (zie “Het meenemen van de urine naar het Amphia Ziekenhuis”).
 • Beide urinepotjes dient u met de volledig ingevulde aanvraagformulieren in te leveren bij het Amphia Ziekenhuis of op een prikpost van het Amphia of Star-shl.

Aandachtspunten

 • Wanneer er urine verloren is gegaan, moet u de gespaarde urine weggooien en opnieuw beginnen met verzamelen in een lege bokaal, op een nieuw tijdstip. Zo nodig kunt u een nieuwe bokaal halen bij de bloedafname van het Amphia Ziekenhuis.
 • Bewaar de bokaal met urine bij voorkeur koel en in het donker (bijvoorbeeld in de koelkast of kelder).
 • Tijdens de menstruatie mag u geen 24-uurs urine verzamelen.

Vragen?
Heeft u vragen neem dan gerust contact op met het klinisch chemisch laboratorium van Amphia (076) 595 30 14.

Voorbeelden aflezen hoeveelheid urine

Meer lezen over het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium bij Amphia?

Ga naar Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

Label