Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Afdeling (long)oncologie/ hematologie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Afdeling (long)oncologie/ hematologie

Route 55

Als patiënt van onze afdeling (long)oncologie/ hematologie kunt u in deze folder meer lezen over de afdeling en over onze werkwijze.
Deze informatie is bedoeld voor u en voor uw familieleden.
De algemene gang dan zaken in het ziekenhuis staat beschreven in onze brochure “Welkom in het Amphia ziekenhuis”.

Organisatie van de afdeling
De afdeling (long) oncologie/hematologie bevindt zich op route 55, gelegen in de oranje oncologietoren op de 5e verdieping.
De afdeling bestaat uit drie units:
- Op route 55a zijn 20 eenpersoonskamers;
- Op route 55B zijn 21 eenpersoonskamers:
- Op route 55B Hematologie zijn 10 eenpersoonskamers voorzien van een sluis. De kamers zijn in principe bedoeld voor patiënten met een hematologische aandoening. Indien noodzakelijk kan er hier in beschermende isolatie verpleegd worden in verband met sterk infectiegevaar.

Per kamer op de afdeling is dagelijks een verpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg van de patiënten bij wie u terecht kunt met al uw vragen.

Hoofdbehandelaar
Uw behandelend specialist op de polikliniek hoeft niet uw hoofdbehandelaar te zijn tijdens uw opname op de afdeling.
Binnen de (long)oncologie is er maandelijks één supervisor, deze specialist is (die maand) uw hoofdbehandelaar. Hij/zij neemt de verantwoordelijkheid tijdelijk over van uw behandelend specialist van de polikliniek. Uiteraard overlegt de supervisor belangrijke beslissingen met uw eigen specialist.

Elke dag, behalve in het weekend, bezoekt de zaalarts alle patiënten, dit gebeurt meestal in de ochtenduren. Er is dagelijks overleg tussen de zaalarts en uw behandelend specialist. Zo is uw behandelend specialist dus altijd op de hoogte van uw welzijn.

Tweemaal per week (indien nodig vaker) komt de behandelend specialist met de zaalarts mee tijdens de artsenvisite.

Wij willen u vragen uw familie op de hoogte te brengen van de visite op de kamer. Het kan zijn dat bezoek gevraagd wordt de kamer te verlaten tijdens de visite, dit i.v.m. de privacy van de patiënten op de kamer.

Geen vaste tijd in weekend
Op zaterdag en zondag komt de (long)oncoloog of hematoloog in de loop van de ochtend voor de artsenvisite, indien nodig komen zij bij u langs. De visite heeft dan geen vaste tijd.

Informatievoorziening
Er wordt telefonisch geen medische informatie verstrekt met betrekking tot uitslagen van onderzoeken en behandeling.
U kunt deze informatie krijgen in een gesprek met de arts, de verpleging kan dit gesprek voor u inplannen, in het weekend vinden er over het algemeen geen familiegesprekken plaats.

Bij het opnamegesprek vragen wij u een contactpersoon op te geven. Het zou prettig zijn als deze persoon de informatie omtrent uw gezondheid doorspeelt naar de andere naasten.

Medicatie
Gedurende uw opname wordt uw medicatie verstrekt door de ziekenhuisapotheek, dit om fouten te voorkomen. Mocht het zo zijn dat er medicatie niet voorradig is binnen het ziekenhuis kunt u die alsnog van thuis laten mee nemen. Het kan voorkomen dat de medicatie die u in het ziekenhuis krijgt, een andere merknaam heeft dan u thuis gewend bent. Als u twijfelt, vraag er dan gerust naar.

Wie komt u verder allemaal tegen?
Oncologie/hematologie-verpleegkundige
Gedurende de dag zorgt er een vaste verpleegkundige voor u. Middels het whiteboard op de kamer kunt u zien welke verpleegkundige voor u zorgt. Zij werken in drie dienstploegen (dag- avond- en nachtdienst). Dit kan dagelijks iemand anders zijn vanwege wisselende diensten.

Leerling-verpleegkundige/stagiaire
Op onze afdelingen werken en leren ook leerlingen en stagiaires. Zij zijn nog geen gediplomeerd verpleegkundigen maar in opleiding tot verpleegkundige of in opleiding tot oncologieverpleegkundige. De leerlingen en stagiaires werken onder supervisie van een (oncologie)verpleegkundige, die hen ondersteunt en begeleidt tijdens hun leerproces.

Meewerkend team leidinggevende
Op route 55 zijn er twee meewerkend team leidinggevende werkzaam. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over uw opname dan kunt u bij hen terecht.

Secretaresses en vrijwilligers
De secretaresses ondersteunen de artsen en verpleegkundigen in de dagelijkse werkzaamheden. De vrijwilligers zijn voor u bereikbaar voor een vrijblijvend gesprek en voeren ondersteunende taken uit.

Serviceassistenten
Zij
dragen zorg voor de huishoudelijke schoonmaak van de afdeling.

Medewerkers patiëntenvervoer
Zij brengen u van en naar onderzoeken elders in het ziekenhuis

Gastvrouwen/ heren
De gastvrouw/ heer verzorgt de maaltijden- en de drinkrondes. Zij neemt uw wensen op en ondersteunt met het kiezen van de juiste voeding. Ook helpt ze bij het klaarmaken van de maaltijd als dit voor u moeilijk is. Verder heeft de gastvrouw nauw contact met de verpleegkundige en diëtist.

Andere zorgverleners
Afhankelijk van uw behandelplan kunnen er gedurende uw opname andere zorgverleners bij uw behandeling betrokken worden door uw arts/ verpleegkundige:
U kunt hierbij denken aan:
-           fysiotherapeut
-           diëtiste
-           maatschappelijk werk
-           transferverpleegkundige
-           geestelijke verzorging

Bezoektijd
De bezoektijden zijn van 11.00 tot 20.00. Wel streven wij naar rustmomenten voor de patiënt, gelieve hier rekening mee te houden (ook m.b.t. het bezoekersaantal). 

Telefoon-televisie
Het is toegestaan om uw eigen mobiele telefoon bij u te hebben tijdens de opname.
U kunt gebruik maken van televisie en het gebruik van internet via een leen-tablet.
Het Amphia is in bezit van een openbaar WIFI systeem.

Kostbaarheden
U kunt uw spullen bewaren in uw nachtkastje en kledingkast. Echter adviseren wij u om waardevolle spullen mee naar huis te laten nemen of in de kluis in de kledingkast op te bergen.
U bent te alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Bloemen en Planten
Bloemen en planten zijn in verband met hygiënische maatregelen niet toegestaan op de gehele oncologische afdeling.

Veiligheid
Binnen het Amphia ziekenhuis vinden we veilige zorg van groot belang. Het zal daarom geregeld voorkomen dat er om uw naam en geboortedatum gevraagd wordt. Hiermee controleren wij of u de juiste patiënt bent, om zo verwisseling van patiënten uit te sluiten.

Rechten en plichten
Als patiënt is het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het ziekenhuis.

Vragen of suggesties?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of suggesties, stel ze dan gerust aan uw verpleegkundige. Wij doen onze uiterste beste om uw verblijf op onze afdeling zo aangenaam mogelijk te maken.

Label