Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Astma en COPD
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Astma en COPD

Inleiding
Binnenkort bezoekt u de polikliniek Longziekten van Amphia vanwege klachten door astma of COPD. Hier vinden onderzoeken plaats om de oorzaak van de klachten te achterhalen en u een goed behandeladvies te geven. Om alles snel en opeenvolgend te laten verlopen, zijn de verschillende onderzoeken voor u afgesproken op twee dagdelen met een week tussenruimte.

Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, wilt u dit dan minstens 24 uur van tevoren doorgeven aan de assistenten van de polikliniek Longgeneeskunde? Dan kunnen wij andere patiënten misschien hier nog inplannen. De poliklinieken zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur op onderstaande telefoonnummers:

 • Amphia Breda:
  T (076) 595 30 30
 • Amphia Oosterhout:
  T (0162) 32 70 53

Tijdens het eerste dagdeel krijgt u de volgende onderzoeken (houd de volgorde voor de onderzoeken aan zoals ze in het boekje staan):

 • longfunctieonderzoek (totaal 60 minuten);
 • uitleg over het gebruik van de beweegmonitor bij longfunctie;
 • invullen van een vragenlijst op een computer;
 • eerste consult en lichamelijk onderzoek door longarts (20 minuten);
 • longfoto (10 minuten), u hoort van de longarts of dit nodig is; Na 17 uur is het maken van een longfoto niet meer mogelijk en schuift dit door naar het tweede dagdeel. U komt dan een half uur vóór het tijdstip van de looptest naar de röntgenafdeling toe;
 • bloedonderzoek (10 minuten), u hoort van de longarts of dit nodig is.

Tijdens het tweede dagdeel krijgt u de volgende onderzoeken:

 •  longfunctie (30 minuten) inleveren beweegmonitor en zes minuten looptest;
 • gesprek met longverpleegkundige (45 minuten);
 • tweede gesprek met longarts (10 minuten).

Alle onderzoeken vinden plaats bij Amphia Breda of bij Amphia Oosterhout. De exacte locatie waarop uw onderzoek plaatsvindt staat in uw afsprakenbrief. Hier vindt u ook de data en tijdstippen waarop u wordt verwacht.

In het tweede gesprek bespreken de longverpleegkundige en de longarts met u de uitslagen van de onderzoeken. Van de longarts krijgt u het behandeladvies.

In deze folder leest u over de verschillende onderzoeken die u krijgt.

Eerste bezoek

Longfunctieonderzoek

Dit onderzoek bepaalt de inhoud en kracht van uw longen. Het is de bedoeling dat u verschillende blaasoefeningen doet. U ademt heel diep in en blaast snel en krachtig uit. Tijdens dit onderzoek heeft u een mondstuk in de mond en een knijper op uw neus. Ook krijgt u een medicijn, dat de luchtwegen verruimt. Afhankelijk van het medicijn herhaalt u dit na tien of dertig minuten om na te gaan of de inhoud en kracht van de longen verbeteren door het medicijn. Het onderzoek duurt maximaal 60 minuten.

Voorbereiding
U mag vier uur voor een longfunctieonderzoek niet roken en geen zware inspanningen leveren. Als u een van onderstaande medicijnen gebruikt, dan dient u daarmee te stoppen vóór het onderzoek start. Hieronder staat aangegeven hoeveel uur voor het onderzoek u met de medicijnen moet stoppen:

8 uur voor het
onderzoek

24 uur voor het
onderzoek

 36 uur voor het
onderzoek

Atrovent

Airomir

Berodual

Bricanyl

Combivent

Salbutamol

Ventolin

Ipratropium

Terbutaline

 

 

 

Foradil

Foster

Oxis

Serevent

Seretide

Symbicort

Formoterol

Salmeterol

Atimos

Flutiform

Duoresp

Eklira

Spiriva

Tiotropium

Spiolto

Striverdi

Relvar

Onbrez

Seebri

Ultibro

Anoro

ncruse

Duaklir

 

Beweegmonitor
Om de dagelijkse hoeveelheid lichaamsbeweging te meten draagt u gedurende een week een beweegmonitor. Dit is een klein kastje dat beweegactiviteiten registreert. U draagt de beweegmonitor op het midden van de onderrug over een dun laagje kleding, bijvoorbeeld een hemd. Het werkt als volgt:

 • U draagt de beweegmonitor gedurende 24 uur per dag.
 • Tijdens het douchen of het nemen van een bad doet u de beweegmonitor af.
 • Ook mag u er niet mee zwemmen.
 • De longfunctielaborant geeft u verdere uitleg over de beweegmonitor.

De longfunctielaborant heeft 15 minuten nodig om u de instructies uit te leggen. U draagt de beweegmonitor tot u de week erop de vervolgafspraak heeft bij de longfunctie. Daar wordt de beweegmonitor weer ingenomen.

Invullen computervragenlijst
U vult thuis een aantal vragenlijsten in en neemt die mee. In het ziekenhuis beantwoordt u nog een extra computervragenlijst. Op de longfunctieafdeling staat hiervoor een computer voor u klaar. Indien nodig krijgt u hulp van een assistent. Gemiddeld duurt het invullen van de vragenlijst ongeveer 30 minuten.

Eerste consult longarts
De longarts praat met u over uw klachten en beperkingen. Tijdens dit eerste gesprek neemt de longarts de door u ingevulde vragenlijst met u door en stelt aanvullende vragen. Ook doet de arts een lichamelijk onderzoek en beluistert uw longen. Het gesprek en lichamelijk onderzoek duren samen 20 minuten.

Longfoto
Een röntgenonderzoek maakt gebruik van stralen, die door het lichaam dringen zonder dat u daar iets van voelt. Deze stralen vormen een beeld op een fotografische plaat of een beeldscherm. De radioloog kan zo eventuele afwijkingen ontdekken. U hoort van de longarts of een longfoto bij u nodig is.

Voorbereiding
Op de afdeling Radiologie trekt u een nummertje en wacht in de wachtkamer tot uw nummer wordt afgeroepen. Vervolgens:

 • hoort u bij de balie naar welke ruimte u toegaat;
 • haalt de laborant u op en brengt u naar de kleedkamer;
 • hoort u van de laborant welke kleren u uit moet trekken. Dit is afhankelijk van het röntgenonderzoek dat u krijgt;
 • gaat u naar de röntgenkamer (afhankelijk van het onderzoek gaat u staan, zitten of liggen; u ontvangt uitleg over de juiste positie);
 • maakt de laborant de röntgenfoto’s en daarna kunt u zich weer aankleden. ·
 • kijkt de laborant of de foto’s technisch gelukt zijn en vertelt u wanneer u de afdeling Radiologie kunt verlaten.

Zwangerschap en borstvoeding
In verband met röntgenstraling is het belangrijk om te weten of u zwanger bent. Als u mogelijk zwanger bent, neem dan contact op met uw behandelend specialist of met de afdeling Radiologie. Zij vertellen u of het onderzoek doorgaat. Als u borstvoeding geeft dan kan het onderzoek gewoon doorgaan. Gemiddeld duurt het onderzoek 5 tot 15 minuten.

Bloedonderzoek
Met de uitslagen van het bloedonderzoek spoort de longarts mogelijke oorzaken van uw longklachten op. Een medewerker van de bloedafname neemt twee buisjes bloed af, uit een ader in uw arm. Ook haalt zij een heel klein beetje bloed uit uw oorlel, om het zuurstofgehalte in het lichaam te meten. Gemiddeld duurt het onderzoek 5 tot 15 minuten.

Tweede bezoek

Longfunctie: Zes minuten looptest
Bij deze test is het de bedoeling dat u gedurende zes minuten zo ver mogelijk heen en weer loopt in de gang van het ziekenhuis. Hierdoor weet de longarts hoe goed u zich kunt inspannen. Bij de start van het onderzoek wordt uw hartslag en zuurstofgehalte gemeten via een soort knijper op uw wijsvinger. Ook bepaalt de longarts hoe benauwd u zich op dat moment voelt door een rapportcijfer te vragen.

Tijdens de test loopt u gedurende zes minuten in de gang van het ziekenhuis heen en weer. De longfunctielaborant moedigt u aan om een zo groot mogelijke afstand af te leggen. Indien nodig mag u pauzes nemen om op adem te komen. Als u thuis met een rollator loopt, dan mag u deze gebruiken. Gedurende de gehele looptest houdt de longfunctielaborant uw hartslag en zuurstofgehalte goed in de gaten. Na afloop van de test vraagt hij u hoe kortademig u zich voelde tijdens het lopen en hoe moe uw benen aanvoelen. Het onderzoek duurt maximaal 30 minuten.

Gesprek longverpleegkundige
De longverpleegkundige bespreekt met u de uitslagen van de vragenlijsten. Ook hoort u de uitkomst van de beweegmonitor. De longverpleegkundige praat met u over uw klachten, de mogelijke oorzaken en het eventuele individueel zorgplan. Het is daarom raadzaam om uw echtgenoot, partner, of een andere voor u belangrijke persoon mee te nemen. Dit doet ze aan de hand van de uitslagen van de vragenlijsten en beweegmonitor. De uitkomst van dit gesprek komt van pas bij uw verdere begeleiding. Na dit gesprek overlegt de longverpleegkundige met de longarts. Daarna heeft u zelf een gesprek met de longarts. Het gesprek duurt circa 45 minuten.

Tweede consult longarts
Er zit een week tussen uw eerste en tweede gesprek met de longarts. De longarts bespreekt met u de uitslagen van het longfunctieonderzoek, de longfoto en het bloedonderzoek. Op basis van deze gegevens en de informatie die hij van de longverpleegkundige ontving, geeft de longarts u een behandeladvies. Hierover ontvangt uw huisarts een brief. Dit tweede gesprek duurt 10 minuten.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van Amphia – dus ook artsen en verpleegkundigen – hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u toestemming geeft, mogen zij gegevens aan derden verstrekken. Uw behandelaars mogen alleen onderling gegevens uitwisselen als dat voor uw behandeling nodig is.

Het recht op privacy houdt nog meer in. Alle (para)medische, verpleegkundige en verzorgende handelingen moeten plaatsvinden zonder dat anderen dat kunnen zien. Een zorgverlener dient een vertrouwelijk gesprek met u in een aparte ruimte te voeren. Wij doen ons best om deze afspraken na te komen.

Centraal telefoonnummer: (076) 595 50 00

http://www.amphia.nl

Ruimte voor uw vragen en/of opmerkingen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Label