Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

De Longverpleegkundige
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

De Longverpleegkundige

Waarom deze folder?
Deze folder is bedoeld voor mensen die te maken hebben met Astma of COPD. De klachten die bij Astma en COPD horen, kunnen grote invloed hebben op het dagelijkse leven van een patiënt en zijn omgeving. Om zo goed mogelijk met uw aandoening te leren leven, is voorlichting heel belangrijk. Deze folder geeft u informatie over de rol van de longarts, de taak van de longverpleegkundige en met welke vragen u bij de longverpleegkundige terecht kunt.

Wat is Astma en COPD?
Vroeger sprak men over CARA dit was de verzamelnaam voor een aantal chronische ziekten van de luchtwegen, namelijk Astma, Chronische bronchitis en Emfyseem. Tegenwoordig spreken we over Astma enerzijds en COPD anderzijds.

Met COPD (chronic obstructive pulmonary disease) worden de ziekten Chronische bronchitis en Longemfyseem bedoeld. Het gaat in alle gevallen om vernauwing en prikkelbaarheid van de luchtwegen. Dit veroorzaakt verschillende klachten, zoals kortademigheid, een piepende ademhaling, hoesten en opgeven van slijm. Ook zijn Astma en COPD-patiënten vaak overgevoelig voor bepaalde stoffen zoals huisstof, huidschilfers, etc. Deze stoffen kunnen allerlei klachten veroorzaken zoals benauwdheid, hoesten en slijmvorming. Bij Astma en COPD gaat het om langdurige aan-doeningen van de luchtwegen die verschillende klachten kunnen veroorzaken.

Wat kan de longverpleegkundige voor u betekenen?
Astma en COPD kunnen veel beperkingen teweegbrengen in uw dagelijks leven. Daarbij kunnen de meest uiteenlopende vragen bij u opkomen. Met veel van uw vragen kunt u terecht bij uw longarts, maar niet met al uw vragen.

De longverpleegkundige geeft u, naast de longarts, ondersteunende zorg en informatie over het ziektebeeld Astma of COPD. Zij kan u informeren over en begeleiden bij het herkennen van klachten, wat te doen bij klachten en het omgaan met de ziekte.

De longverpleegkundige kan u onder meer:

  • informatie geven over inhalatie-medicijnen en zuurstofgebruik;
  • instructie geven over inhalatie-technieken en hulpmiddelen;
  • informatie geven over het belang van voldoende beweging en goede voeding;
  • samen met u oplossingen zoeken voor problemen waar u tegenaan loopt;
  • in contact brengen met andere Astma of COPD-patiënten als u hier behoefte aan heeft;
  • saneringsadviezen geven.

De longverpleegkundige onderhoudt contacten met ondersteunende instanties zoals Thuiszorg, Revalidatie, het Astma Fonds en Patiëntenverenigingen. Zij kan daar informatie opvragen die voor u van belang is en u in contact brengen met instanties die u hulp kunnen bieden. Astma en COPD treft niet alleen u, maar ook de mensen in uw omgeving. Daarom is de longverpleegkundige er ook voor hen.

Met welke vragen kunt u bij de longverpleegkundige terecht?
U kunt al uw vragen aan de longverpleegkundige stellen. Het kan helpen als u de vragen tevoren op papier zet. U heeft dan een goede ondersteuning bij het gesprek en het voorkomt dat u belangrijke vragen vergeet.

Het is belangrijk om al uw inhalatie-medicijnen en uw medicijnkaart mee te nemen.


Hoe kunt u in contact komen met de longverpleegkundige?
Uw longarts kan u verwijzen naar het spreekuur van de longverpleegkundige in het Amphia Ziekenhuis. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.
Polikliniek Longgeneeskunde Molengracht:
T(076) 595 3030


Longverpleegkundigen:
Lianda Goossens
Sandra Fijneman ·
Carla Op de Beek

  • Locatie Molengracht: (076) 595 30 30

http://www.amphia.nl

Label