Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

De OSAS-verpleegkundige
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

De OSAS-verpleegkundige

Inleiding
U ontvangt deze folder omdat u een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis heeft. De officiële term is slaap-apneu-syndroom. Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk met uw aandoening leert omgaan en dat u weet welke rol de OSAS-verpleegkundige hierbij kan spelen.

OSAS-verpleegkundige
Slaap-apneu-syndroom wordt behandeld met een continue positieve druktherapie tijdens de slaap (CPAP-therapie). Als uw behandelend specialist besluit dat u behandeld gaat worden met CPAP, zal de OSAS-verpleegkundige u aanvullende informatie geven over deze behandeling en u verder begeleiden.

Kennismaking
Uw eerste bezoek aan het verpleegkundig spreekuur is een kennismaking. In dit gesprek vertelt de OSAS-verpleegkundige u over: ·

 • De inhoud van het slaap-apneu-syndroom en de mogelijke klachten die u kunt ervaren (op sociaal, geestelijk en fysiek gebied).
 • De continue positieve druktherapie en de mogelijke effecten van de therapie op uw klachten.
 • De voorbereiding en de aanvang van de therapie.
 • De CPAP-apparatuur, de plaatsing daarvan en de kostenvergoeding door de zorgverzekeraar.

Therapie
Na de kennismaking kunt u starten met de therapie. De OSAS-verpleegkundige plant met u een afspraak in bij de leverancier op de afdeling, waar u instructies krijgt over het gebruik, de werking en het onderhoud van het apparaat en het masker. U krijgt vervolgens de apparatuur mee naar huis, zodat u kunt starten met de therapie. Vervolgsafspraken ten aanzien van uw therapie worden ook ingepland.

Proefperiode
De eerste twee maanden van de therapie zijn een proefperiode. Hierin ervaart u wat de therapie voor u kan betekenen en bespreekt u met de OSAS-verpleegkundige het verloop van de behandeling. Er is in dit gesprek aandacht voor:

 • de verwachtingen die u had bij aanvang van de therapie;
 • de verbetering van uw klachten (zowel op sociaal, geestelijke als fysiek gebied);
 • het gebruik van de apparatuur.

Als de proefperiode succesvol is geweest, vraagt de OSAS-verpleegkundige de CPAP-apparatuur definitief voor u aan bij uw zorgverzekeraar.

Vervolgcontrole
Na de proefperiode bezoekt u periodiek uw behandelend specialist en/of de OSAS-verpleegkundige. U bespreekt dan het verloop van uw therapie en de effecten ervan op uw klachten. Voor het maken en wijzigen van afspraken kunt u terecht bij de polikliniek Longgeneeskunde.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Polikliniek Slaapcenctrum route 175:

 • Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
  T: (076) 595 50 53
 • De OSAS-verpleegkundigen zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.45 en 12.15 uur.
  T: (076) 595 34 45

Buiten deze tijden kunt u zo nodig de voicemail inspreken waarna u op een later tijdstip teruggebeld wordt.

http://www.amphia.nl

Label