Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Niet-Invasieve Ventilatie (NIV)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Niet-Invasieve Ventilatie (NIV)

Wat betekent NIV?
De afkorting NIV staat voor: Niet-Invasieve Ventilatie (ook wel BIPAP). In plaats van 'ventilatie' kunt u ook 'beademing' lezen. Het is een behandeling met een beademingsapparaat dat ondersteuning biedt tijdens zowel de in- als de uitademing.

Uw arts heeft u een behandeling door middel van niet-invasieve ventilatie geadviseerd. Voor deze behandeling wordt of bent u opgenomen op de afdeling longgeneeskunde.

In deze folder kunt u als patiënt (of familielid) lezen wat deze behandeling inhoudt, waarom deze wordt toegepast en hoe u er mee om kunt gaan.

Verstoring in de ademhaling
Tijdens de ademhaling vindt er gaswisseling plaats in uw longen. Hierbij word de ingeademde zuurstof (O2) via de longen in het bloed opgenomen en koolzuurgas (CO2) vanuit het bloed door de longen weer uitgeademd. Deze gaswisseling is bij u verstoord door een verminderde longconditie, bijvoorbeeld ten gevolge van COPD of een longontsteking.

Twee belangrijke gevolgen van deze verstoorde gaswisseling zijn ernstige benauwdheid en een suf gevoel.

NIV-behandeling
Het NIV-apparaat ondersteunt uw ademhaling tijdens zowel de in- als de uitademing. Hiermee wordt gestreefd naar een betere gaswisseling waardoor ook uw algehele conditie zal verbeteren. De NIV-behandeling voorkomt een eventuele opname op de Intensive Care (IC) voor beademing via een slangetje in de luchtpijp.

Hoe werkt het NIV apparaat?
NIV gebeurt door middel van een masker. Via het apparaat wordt met een bepaalde druk lucht, meestal in combinatie met zuurstof, in uw longen geblazen. Uw eigen ademhaling wordt ondersteund en verbeterd. Het apparaat neemt uw ademhaling dus niet over. Met behulp van het apparaat worden een aantal belangrijke waardes continu geregistreerd. Bijvoorbeeld de ademsnelheid en de hoeveelheid ingeademde lucht. Ook worden uw zuurstofgehalte in het bloed (saturatie) en uw hartslag geregistreerd. De verpleegkundige bekijkt deze waardes regelmatig en past de behandeling eventueel aan.

afbeelding 1: NIV apparaat

Daarnaast is er regelmatig (minimaal 1 keer per dag) een bloedgascontrole. Dit gebeurt door middel van een prikje in uw oorlel. Zo kan onder meer de hoeveelheid zuurstof en koolzuur in het bloed nauwkeurig bepaald worden.

Om tot een optimale behandeling te komen is er regelmatig overleg tussen de behandelend longarts en de verpleegkundige. De longarts bepaalt aan de hand van de bloedgaswaarden en de rapportage van de verpleegkundige het verloop van de behandeling. Afhankelijk hiervan zal ook worden bepaald hoe vaak en hoe lang u via het apparaat beademd wordt.

Als u voor de eerste keer behandeld
wordt De eerste momenten van de behandeling zijn vaak moeilijk. U bent al benauwd en dan krijgt u ook nog eens een masker op uw gezicht. Het kan voor u moeilijk zijn zich hier aan over te geven en te beseffen dat u zo juist meer lucht zult krijgen.

De verpleegkundige begeleidt u hierin stap voor stap en voorziet u van de nodige adviezen. Voor een zo goed en snel mogelijk resultaat is het belangrijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van de behandeling. Het is erg belangrijk goed op uw ademhaling te letten en ook goed aan te geven hoe u zich voelt.

Praten tijdens
NIV Het masker en de ingeblazen lucht maken het voor u moeilijk om goed te kunnen praten of iets te verstaan. De volgende tips voor uw familie maken contact toch mogelijk:

  • kijk elkaar altijd goed aan als u praat;
  • stel gerichte vragen waarop de patiënt JA of NEE kan knikken;
  • praat duidelijk en articuleer goed.

Als het mogelijk is, proberen we de behandeling buiten de bezoekuren te geven zodat u gewoon met uw bezoek kan praten.

Verzorging
Uw dagelijkse verzorging wordt, afhankelijk van uw conditie en uw eigen wensen, geheel of gedeeltelijk overgenomen door de verpleegkundige.

Eten en drinken
Als uw conditie het toelaat, wordt u tijdens het eten en drinken niet behandeld. De ingeblazen lucht kan al snel tot een droge mond en keel leiden. Als u daar behoefte aan heeft kunt u tussendoor iets drinken. De verpleegkundige helpt u hierbij.

Maskers
Tijdens de NIV-behandeling wordt gebruik gemaakt van 2 verschillende maskers:

  • total face: een groot masker over het gehele gezicht;
  • full face: masker over de mond en neus.

Bij het starten van de behandeling zal bekeken worden welk masker voor u het meest geschikt is. In de beginfase wordt meestal het total face masker gebruikt. Afhankelijk van het resultaat van de behandeling en uw ervaring met dit masker kan er worden overgeschakeld op een full face masker. Zie onderstaande afbeelding.

Tot slot
Wij zijn ons er van bewust dat u kunt schrikken van de aanblik van uw familielid, wanneer hij/zij het masker op heeft.

U kunt ons te allen tijde vragen om uitleg, begeleiding of ondersteuning.

Wij zijn graag bereid u te informeren, antwoord te geven op uw vragen of om een gesprek met de behandelend arts voor u te regelen.

Voor de patiënt zelf is het belangrijk om zo ontspannen en rustig mogelijk te worden benaderd. Zowel door de verpleegkundigen als door de familie.

Telefoonnummer: (076) 595 4957

http://www.amphia.nl

Label