Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

OSAS en rijgeschiktheid
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

OSAS en rijgeschiktheid

Inleiding
Onlangs is bij u de diagnose obstructief slaapapneu vastgesteld. In deze folder leest u meer over uw aandoening en de maatregelen die u moet nemen wanneer u een voertuig gaat besturen.

Consequenties voor rijgeschiktheid
Deze aandoening gaat vaak gepaard met vermoeidheid, slaperigheid en een verminderde concentratie. Uit onderzoek is gebleken dat bestuurders van een motorvoertuig met obstructief slaapapneu vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen dan chauffeurs die niet aan deze aandoening lijden. Naar aanleiding hiervan zijn volgens een Europese model regels opgesteld. In grote lijnen komt het er op neer dat iedere bestuurder van een motorvoertuig fit moet zijn voordat hij of zij achter het stuur plaats mag nemen.

Als er sprake is van een obstructief slaapapneu (apneu/hypopneu index ≥ 15/uur en bijbehorende klachten), moet de aandoening eerst adequaat behandeld worden, voordat u weer achter het stuur plaats mag nemen. Volgens de wet geldt een periode van twee maanden voor een bestuurder van een personenvoertuig en drie maanden voor de bestuurder van een bus of vrachtwagen. De vaststelling van de diagnose obstructief slaapapneu kan dus consequenties hebben voor uw rijgeschiktheid.

Maatregelen
Hieronder staan de maatregelen die u moet nemen wanneer u een voertuig gaat besturen:

  • Neem alleen plaats achter het stuur als u fit bent. Dit is in het belang van uw eigen veiligheid en die van de andere weggebruikers.
  • Officieel moet u in het geval van een klinisch relevant obstructief slaapapneu de wettelijk vastgestelde behandelingstermijn in acht te nemen voordat u weer mag rijden.
  • Als u beroepschauffeur bent, adviseren wij u contact op te nemen met uw bedrijfsarts om gepaste maatregelen te nemen tot u adequaat wordt behandeld.
  • Momenteel bestaat er geen wettelijke meldingsplicht bij het CBR voor de chauffeur met slaapapneu. U moet slaapapneu wel melden als u een gezondheidsverklaring moet invullen bij de aanvraag voor een nieuw rijbewijs, een verlenging hiervan of een keuring voor het rijbewijs om een andere reden.
  • Ook de arts heeft geen meldingsplicht tenzij een patiënt met obstructief slaapapneu weigert zich te laten behandelen en er direct gevaar dreigt voor derden.
  • Als u bij het CBR meldt dat u obstructief slaapapneu heeft, kunt u aangeven wie uw behandelend arts is.
  • Het CBR vraagt u om toestemming om gegevens bij uw behandelend arts op te vragen. Deze informatie volstaat in principe voor het CBR, als daaruit blijkt dat u op gepaste wijze wordt behandeld. Hiermee kan een (kostbare) keuring bij een onafhankelijk slaapapneu-specialist voorkomen worden.

Op de website van het CBR kunt u aanvullende informatie vinden: http://www.cbr.nl

http://www.amphia.nl

Label