Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Medisch maatschappelijk werk
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Medisch maatschappelijk werk

Inleiding
Wanneer u ziek wordt hebben de ziekte en medische behandeling een grote invloed op uw leven. U kunt worden geconfronteerd met vragen rondom ziekte, behandeling, opname en ontslag. Ook kan ziek-zijn gevolgen hebben voor werk, thuis en/of gezin. Dit kan tijdelijk of blijvend van aard zijn.

Zowel voor u als patiënt als voor uw naaste omgeving kan het spanningen veroorzaken door bijvoorbeeld gevoelens van angst, afhankelijkheid en onzekerheid. Ook kunnen er veel vragen bij u opkomen over toekomstperspectief, werk, voorzieningen etcetera.

Met de medisch maatschappelijk werker kunt u uw vragen, gedachten en gevoelens bespreken rondom ziek-zijn en de mogelijke gevolgen hiervan. U kunt terecht tijdens de opname en gedurende de poliklinische behandeling in het ziekenhuis.

Werkwijze
In het eerste gesprek (intake) met de medisch maatschappelijk werker gaat u samen na wat de problemen zijn en welke vragen u heeft. In dit gesprek wordt vervolgens besproken hoe de begeleiding vervolgd gaat worden. De begeleiding kan bestaan uit één of meerdere gesprekken. Als het nodig is verwijst de medisch maatschappelijk werker u naar andere hulpverleners of instanties.

Wat doet de medisch maatschappelijk werker?
Het werk van de medisch maatschappelijk werkers van het Amphia is niet voor elk specialisme hetzelfde. De hulpverlening kan bestaan uit psychosociale en/of materiële hulp.

  • Psychosociale hulpverlening
    De medisch maatschappelijk werker biedt procesmatige hulpverlening gericht op het oplossen of verminderen van de problemen die u of uw omgeving kan ondervinden. Het gaat hierbij om problemen ten gevolge van ziekte, behandeling, opname en/of ontslag.

​Voorbeelden hiervan zijn:
- leren omgaan met ziekte en de gevolgen hiervan
- verbeteren van de kwaliteit van leven
- vergroten van zelfredzaamheid
- herwinnen van het vertrouwen in uw lichaam

  • Materiële hulpverlening
    De medisch maatschappelijk werker geeft informatie en advies en kan bemiddelen bij instellingen en voorzieningen. Zij bespreekt met u en eventueel ook met uw familie, in overleg met andere disciplines, de mogelijkheden als terugkeer naar de thuissituatie (tijdelijk) niet meer mogelijk is. Ook kunt u denken aan begeleiding bij vragen gericht op werk en financiën.

Kosten
Aan de hulpverlening van het medisch maatschappelijk werk zijn voor u geen kosten verbonden.

Privacy
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De medisch maatschappelijk werker rapporteert net zoals alle disciplines van het Amphia in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Voor meer informatie hierover zie ook de folder van het EPD. Wanneer de medisch maatschappelijk werker het belangrijk vindt om anderen buiten het ziekenhuis van uw situatie op de hoogte te stellen, bespreekt zij dit vooraf met u.

Hoe kunt u het medisch maatschappelijk werk bereiken?
Een arts of verpleegkundige kan het medisch maatschappelijk werk voor u inschakelen. Een van de maatschappelijek werkers neemt dan vanzelf contact met u op. U of iemand uit uw omgeving kan ook zelf contact opnemen. Bij vragen kunt u bellen: 076 - 595 42 23 (op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur). Tenslotte kunt ook een bericht inspreken of een email sturen naar mw@amphia.nl. Wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Meer lezen over Medisch Maatschappelijk Werk bij Amphia?

Ga naar afdeling Medisch Maatschappelijk Werk

Label