Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Psychologische hulp bij IVF
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Psychologische hulp bij IVF

Psychologische hulp bij vruchtbaarheidsbehandelingen

Psychologische hulp tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen
Vruchtbaarheidsproblemen en -behandelingen kunnen emotioneel veel van u vragen. Vaak kunnen stellen de behandeling goed samen opvangen. Er zijn ook stellen die moeite ervaren of met veel vragen zitten, zoals bijvoorbeeld:

  • Hoe praat ik over vruchtbaarheidsbehandelingen met anderen?
  • Welk effect hebben de vruchtbaarheidsproblemen op onze relatie?
  • Hoe ga ik om met de combinatie van werk en behandeling?
  • Hoe kan ik omgaan met spanningen bij het wachten op de uitslag?
  • Welke invloed hebben de vruchtbaarheidsproblemen op seksualiteit?
  • Hoe ga ik om met zwangerschappen bij vriendinnen?
  • Hoe kunnen we elkaar het beste steunen als partners in dit traject?
  • Als de behandeling niet zou slagen, gaan we verder of stoppen we?
  • Hoe ziet mijn leven eruit als er geen (tweede) kind komt?

Het kan prettig zijn om uw vragen, zorgen of moeilijkheden met een psycholoog te bespreken.

Aanmelding
Tijdens een bezoek aan uw behandelaar kunt u aangegeven dat u behoefte heeft aan een gesprek aan een gesprek bij de medisch psycholoog. De arts kan dan een consult naar onze polikliniek sturen. Wij bellen u om een afspraak te maken.

Behandeling
Wij bieden individuele behandeling. In een eerste gesprek (met u en uw partner) brengen we uw hulpvraag in kaart. Daarna wordt een plan gemaakt. Vaak zijn een paar gesprekken voldoende om verder te kunnen.

Vertrouwelijkheid
Psychologen hebben beroepsgeheim, dus alles wat u vertelt tijdens de behandeling blijft tussen u en de psycholoog. Als er aanleiding toe is, wordt het beloop van de behandeling besproken met uw arts in het multidisciplinair overleg. De psycholoog rapporteert in het digitale dossier en schrijft na afloop van de behandeling een brief naar de verwijzend arts en (met uw toestemming) naar de huisarts. Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit aangeven.

Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u bellen naar de polikliniek Medische Psychologie. Telefoonnummer: (076) 595 10 18.

Label