Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Informatiebijeenkomsten kankerpatiënten
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Informatiebijeenkomsten kankerpatiënten

Waarom deze informatiebijeenkomsten?
Bij u is kanker geconstateerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor u en de mensen om u heen. Door het bijwonen van deze bijeenkomsten bent u mogelijk beter in staat om om te gaan met de ziekte en de problemen die door de ziekte en de behandeling worden veroorzaakt.

Voor wie?
De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met kanker, zowel mannen als vrouwen, tijdens en/of na hun behandeling. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Onderwerpen bijeenkomsten
Kanker en werkhervatting
Als u kanker heeft gehad, kan het re-integratietraject lang duren. Lichamelijke (en geestelijke) reacties op bestralingen en chemokuren verschillen per persoon en per kuur. Het gebeurt daardoor regelmatig dat het re-integratietraject tussentijds bijgesteld wordt. Reintegratie is een gezamenlijke taak van de patiënt en de werkgever. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten aan bod komen zijn wetgeving (Arbowet/ wet poortwachter/WIA) en het opstellen van een persoonlijk plan van aanpak om weer aan het werk te gaan.

Angst bij kanker
Kanker is een ingrijpende ziekte. Het is goed mogelijk dat u helemaal niet optimistisch bent of veel vertrouwen voelt tijdens of na de behandeling. Het is begrijpelijk dat u met een zekere angst leeft over de toekomst en dat u twijfels heeft over het verloop van uw ziekte. In deze bijeenkomst wordt dit onderwerp uitvoerig besproken en krijgt u handvatten aangereikt om hiermee om te gaan.

Vermoeidheid
Tijdens alle behandelingen is vermoeidheid de meest gehoorde klacht. Vermoeidheid treedt bij het merendeel van de kankerpatiënten op. Ook in de periode na de behandeling hebben veel mensen last van vermoeidheid. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over vermoeidheid en handvatten hoe hiermee om te gaan.

Kanker en gezin
Als een ouder de diagnose kanker krijgt, heeft dat gevolgen voor het hele gezin. Ouders willen het beste voor hun kinderen. Zij willen hen het liefste beschermen tegen verdriet en pijn. Op de voorlichtingsbijeenkomst kanker en gezin geven medisch maatschappelijk werkers oncologie Esther Verschueren en Mayke Tierie informatie over de impact van kanker op kinderen en geven zij adviezen hoe u hier als ouder mee om kunt gaan.  

Wanneer?
In de agenda op de website kunt u zien waar en wanneer de bijeenkomsten in Amphia zijn.

U kunt zich aanmelden op eigen initiatief, of op advies van uw arts, verpleegkundige of een andere ziekenhuismedewerker via: informatieborstkanker@amphia.nl

Label