Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Permanente Ascitesdrain IPC
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Permanente Ascitesdrain IPC

Een Permanente ascites drain plaatsen (IPC-drain)

Waarom krijgt u een IPC-drain?
U krijgt binnenkort een onderzoek waarbij er een permanente ascitesdrain (IPC-drain) wordt geplaatst. Dit is besproken met uw behandelend arts. Soms stapelt zich vocht (ascites) op in de buikholte. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als gevolg van dit vocht neemt de buikomvang langzaam toe. U kunt last krijgen van buikpijn, toename van gewicht, kortademigheid, verlies van eetlust, misselijkheid en/of braken en vermoeidheid. Bij sommige mensen komt dit vocht vaker terug en kan het prettiger zijn dat er een permanente ascitesdrain wordt geplaatst. Met deze drain kan het vocht ook thuis aflopen en hoeft u minder vaak naar Amphia te komen. Een interventie radioloog voert het onderzoek uit, geholpen door radiodiagnostisch laboranten.

Wat is een IPC-drain?
IPC staat voor Indwelling Peritoneally Catheter. Indwelling wil zeggen dat het een blijvende drain is. Peritoneally betekent peritoneaal, ook wel het buikvlies genoemd. De catheter gaat door het buikvlies. Een catheter is een slangetje dat vocht kan afvoeren uit het lichaam.

Belangrijk
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan dient u voor het onderzoek contact op te nemen met uw behandeld arts. Voor dit onderzoek mag u ‘gewoon’ eten en drinken. Er moet genoeg vocht in de buik te zitten om de drain te kunnen plaatsen.

Gebruikt u bloedverdunners?
Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/ zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

Trombose
Om de kans op trombose (ongewenst bloedstolsel in een bloedvat) te verlagen krijgt u in sommige gevallen gedurende en/of na de opname een spuitje met bloedverdunner toegediend die de stolling van het bloed vermindert of vertraagt. Indien dit voor u van toepassing is zal uw behandelend arts dit met u bespreken.

Opname
Voordat u zich meldt op de afgesproken dag, tijdstip en op de afgesproken plaats, laat u bloed prikken bij het laboratorium. Daarna meldt u zich op de afgesproken plaats. De verpleegkundige zal u op de verpleegafdeling voorbereiden voor het onderzoek. Vanaf de verpleegafdeling gaat u in een bed naar de afdeling Radiologie. U ligt daar op uw rug op een smalle onderzoekstafel. Om een goede plaats voor de drain te bepalen, wordt er eerst een echografie (een echo) gemaakt. Een echografie maakt met behulp van radiogolven verschillende delen van het lichaam zichtbaar. De radiodiagnostisch laborant desinfecteert de plaats van de drain. Vervolgens komt u onder een groen steriel laken te liggen. De radioloog zal eerst de huid lokaal verdoven, zodat u zo min mogelijk last heeft van het aanprikken van de huid. Er worden twee sneetjes in de huid gemaakt. Het uiteinde van de drain ligt in de vrije buikholte en een stukje van de drain ligt onder de huid (dit noemen we getunneld). Hierdoor is er minder kans op infectie. De drain wordt op twee plaatsen vastgehecht aan de huid en afgeplakt om te voorkomen dat deze verschuift. De drain wordt afgesloten met een steriel dopje.

De ingreep is vergelijkbaar met een eenmalige ascitesdrainage. Sommige patiënten hebben deze al een keer eerder gehad. Als u terug bent op de verpleegafdeling komt de verpleegkundige een opvangzak aansluiten, zodat het vocht uit de buik af kan lopen. Op de afdeling zal regelmatig uw bloeddruk worden gemeten. De hoeveelheid vocht wordt in de gaten gehouden. Als het vocht te snel wegloopt dan wordt de drain enige tijd afgeklemd. Anders kunnen klachten ontstaan van bijvoorbeeld een lage bloeddruk of uzelf "naar" voelen (misselijk/duizelig) door het vele vochtverlies. Als er geen productie meer is van vocht dan wordt de drain afgedopt met een speciaal dopje.

U bent dus thuis niet continue aangesloten op het drainagesysteem. Daarna wordt de insteekopening afgeplakt met verbandmateriaal. Ook krijgt u voordat u naar huis gaat van de verpleegkundige instructies over hoe u thuis om moet gaan met de drain. Het is belangrijk dat al het vocht uit de buik afgelopen moet zijn, voordat u naar huis gaat. Over het algemeen duurt het ongeveer 4 tot 5 uur om het vocht te verwijderen, dit is wel afhankelijk van de hoeveelheid vocht. Het kan dus soms gebeuren dat u een nachtje moet blijven.

Na de behandeling/ontslag/thuis
Hoe vaak moet u draineren?
Hoe vaak u moet draineren (het laten aflopen van het vocht uit de buik) is per patiënt verschillend. Dit wordt vastgesteld door de verpleegkundige met wie u wekelijks telefonisch contact heeft vanuit Amphia. De thuiszorg helpt u bij het draineren. Het draineren houdt in dat er een zak van maximaal 2 liter wordt aangesloten op de slang. Voordat u met ontslag gaat krijgt u een afspraak mee wanneer de thuiszorg voor het eerst na de ziekenhuisopname bij u komt. De verpleegkundige regelt de thuiszorg voor u.

Het verzorgen van de drain door de thuiszorg
De insteekopening van de drain wordt voordat u naar huis gaat nog verschoond en verbonden. De drain wordt voordat u naar huis gaat afgedopt. De insteekopening wordt daarna 1x per week verschoond en verbonden. Dit kan vaker zijn indien nodig.

Hechtingen
U heeft twee hechtingen die na 10 dagen verwijderd mogen worden. Dit wordt gedaan door de huisarts. U dient hier zelf een afspraak voor te maken. De drain is nu vastgegroeid in het weefsel onder de huid zodat deze er niet uitglijdt.

Materialen
Voordat u naar huis gaat krijgt u van de verpleegkundige een doos met materialen mee naar huis. In die doos zitten materialen voor 5 keer een drainage. U kunt zelf geen materialen bij bestellen, dit gaat via de verpleegkundige die u wekelijks telefonisch spreekt vanuit het ziekenhuis.

Waar moet u opletten als u thuis bent?
De thuiszorg is ook op de hoogte van complicaties en weten in de meeste gevallen wat ze kunnen doen. Overleg problemen eerst met de thuiszorg, mochten zij er niet uitkomen kan u of de thuiszorg altijd contact opnemen met het ziekenhuis.

De belangrijkste complicaties zijn:

 • Infecties, zoals een huidinfectie bij de insteekplaats. Dit kunt u herkennen aan roodheid, zwelling en/of pijn bij de insteekplaats, dan neemt u contact met ons op. Ook wanneer u koorts heeft boven de 38,5C dan is het van belang contact op te nemen met één van de onderstaande nummers.
 • Bloeding. Het kan zijn dat er de eerste twee dagen na de plaatsing van de drain de insteekopening wat blijft nabloeden. Mocht er een blijvende nabloeding aanwezig blijven of een nieuwe bloeding ontstaan neem dan contact op.
 • Pijnklachten kunnen ontstaan na het plaatsen van de drain. Dit is vaak de eerste dagen. U mag, indien afgesproken, Paracetamol 1000mgr innemen.
 • De drain kan verstopt zitten, dan loopt er geen vocht meer uit het lichaam via het slangetje. Controleer het slangetje van de drain op een knik.
 • Lekkage. Er kan lekkage van ascitesvocht langs de insteekopening ontstaan door een te hoge druk in de buik, dit moet dan stoppen nadat er gedraineerd is. Zo niet dan moet u contact opnemen.
 • Ook kan de drain luxeren, dat wil zeggen dat de drain verschuift en soms helemaal eruit valt. Dit kan spontaan gebeuren of omdat u ergens achter blijft haken. Probeer dit te voorkomen.
 • Als u zich duizelig voelt tijdens het aflopen van het vocht, kan de drain door middel van de rollerklem dicht gezet worden of kan het vocht langzamer uit het lichaam lopen.

Aandachtspunten:

 • U mag douchen met de permanente ascites drain mist goed afgeplakt met doorzichtig folie.
 • Het wordt afgeraden om in bad te gaan met de drain in verband met kans op infectie.
 • Wanneer u naar de spoedeisende hulp moet komen of naar het ziekenhuis om welke reden dan ook, altijd een setje met drainage zak meenemen.
 • Bestellen van nieuwe materialen kan via onderstaande telefoonnummers.
 • Houdt er rekening mee dat bestelling/levering een week kan duren.
 • Indien materialen over dan graag retour poli oncologie of cardiologie.

Vragen?
Bij vragen of problemen helpen we u graag. U kunt contact opnemen met:

 • Voor oncologische patiënten; van ma - vrij van 8.00-17.00 bij vragen, problemen of calamiteiten contact opnemen met de poli oncologie 076-5951006 voor overleg met verpleegkundig specialisten of casemanager palliatieve zorg. Buiten kantoortijden hetzelfde nummer bereikbaar maar doorgeschakeld naar de verpleegafdeling oncologie.
 • Voor hartfalen patiënten; van ma- vrij van 8.00-17.00 bij vragen, problemen of calamiteiten contact opnemen met het hartfalencentrum 076-5954130 Buiten kantoortijden met de huisartsenpost.
Datum Hoeveelheid ascitesvocht
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Label