Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Thuistoediening
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Thuistoediening

Thuistoedieningen Oncologie

Toedienen van chemotherapie/doelgerichte therapie en/of ondersteunende medicatie in de thuissituatie

U bent onder behandeling van de internist-oncoloog/hematoloog. Deze heeft met u besproken dat (een deel van) de behandeling bij u thuis wordt gestart/voortgezet. Het betreft een behandeling met chemotherapie/doelgerichte therapie en/of ondersteunende medicatie.

De behandeling blijft onder de verantwoordelijkheid van de internist- oncoloog/hematoloog. Speciaal opgeleide oncologie-verpleegkundigen dienen het medicijn thuis bij u toe. Zij zijn werkzaam op het Oncologisch dagcentrum van Amphia en maken deel uit van het Amphia Thuis Team Oncologie.

Voorwaarden voor thuisbehandeling:

 • U woont binnen het verzorgingsgebied van Amphia.
 • De behandelend specialist vindt het verantwoord dat bij u thuis medicijnen worden toegediend.
 • U wordt behandeld met medicijnen die via een injectie onder de huid (subcutaan) of in de spier (intramusculair) worden toegediend.

Werkwijze

 • Via het Oncologisch Dagcentrum ontvangt u een afspraak voor de thuisbehandeling.
 • U krijgt daarbij een map met informatiemateriaal over het medicijn dat u krijgt toegediend.
 • De verpleegkundige brengt de medicijnen en de materialen mee die nodig zijn voor het toedienen.
 • De verpleegkundige neemt de naaldencontainer mee en doet hier de gebruikte naald in zij neemt deze ook weer mee terug. Andere gebruikte materialen kunt u gewoon bij het huisvuil doen.
 • Bij elke toediening van een medicijn zal de verpleegkundige u opnieuw vragen om uw naam en geboortedatum. Ook vraagt de verpleegkundige u om een handtekening te zetten, als uw naam en geboortedatum zijn gecontroleerd.
 • Soms kan thuisbehandeling gecombineerd worden met andere verpleegkundige handelingen, die normaal gesproken in het ziekenhuis zouden worden uitgevoerd. De verpleegkundige geeft door of dit mogelijk ook voor u geldt.
 • Wilt u ervoor zorgen dat er geen huisdieren aanwezig zijn in de ruimte waar u de injectie krijgt. Dit is belangrijk in verband met de hygiëne en het ongehinderd kunnen uitvoeren van werkzaamheden.

Persoonlijke aandacht
De zorg van de verpleegkundige stopt niet bij het toedienen van het medicijn. U kunt bij hem of haar ook terecht met uw vragen. Wij vragen wel uw begrip voor het feit dat de tijd die de verpleegkundige ter beschikking heeft beperkt is.

Heeft u nog andere vragen?

 • Heeft u vragen over het tijdstip van een geplande behandeling, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van het Oncologisch Dagcentrum/ Amphia Thuis Team Oncologie. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (076) 595 1006 of per mail: thuistoedieningenoncologie@amphia.nl

Bereikbaarheid
Het Oncologisch Dagcentrum is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (076) 595 1006, ook buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen.

Oncologisch Dagcentrum/Amphia Thuis Team Oncologie Breda

Label