Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Verpleegkundig specialist, casemanager interne mamma oncologie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Verpleegkundig specialist, casemanager interne mamma oncologie

Inleiding
Kanker is een kwaadaardige ziekte. In totaal zijn er meer dan honderd verschillende vormen van kanker. De vorm wordt bepaald door de plaats in het lichaam waar de ziekte ontstaat. Elke vorm van kanker is een andere ziekte, met eigen kenmerken als het gaat om klachten, behandelmethoden en kansen op genezing. Bij u is er een afwijking gevonden van de borst.

Uw specialist bespreekt met u uw behandelplan. Dit behandelplan is op uw persoonlijke situatie  

afgestemd. Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met meerdere zorgverleners. De verpleegkundig specialist en de casemanager zijn uw vaste aanspreekpunt en begeleid u gedurende uw behandelplan.

Verpleegkundig specialist, casemanager mamma- Oncologie
De verpleegkundig specialist en de casemanager mamma- Oncologie werken nauw samen met de behandelend specialisten. De verpleegkundig specialist en de casemanager mamma- Oncologie zijn goed op de hoogte van uw situatie. Zij bespreken met u uw ziekte en behandeling, uw klachten, uw voeding en uw medicijnen. Verder hebben wij een adviserende en ondersteunende rol van u en uw naasten. De verpleegkundig specialist en de casemanager mamma- Oncologie coördineren uw totale zorgtraject en dragen zorg voor de afspraken met de verschillende zorgverleners. Als het nodig is kunnen de verpleegkundig specialist en casemanager contact opnemen met andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld de specialist, huisarts, praktijkondersteuner, thuiszorg diëtist.

Wie zijn wij:

 • Verpleegkundig specialist, Daan Broers
 • Casemanager, Danielle Nollen.

Bereikbaarheid- afspraken maken
De verpleegkundig specialist en de casemanager mamma- Oncologie zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 8.30 tot 16.30uur. Telefoonnummer (076)-595 1006, daarna wordt u verder geholpen door een keuze menu.    

Bezoek polikliniek
Bereid u goed voor op iedere afspraak in het ziekenhuis. Schrijf uw vragen vooraf op en neem ze mee naar het ziekenhuis. U kunt denken aan vragen zoals: zijn er meerdere behandelopties, kan ik de behandeling conditioneel aan, wat zijn de te verwachten gevolgen/bijwerkingen van de behandeling, wanneer kan ik weer werken etc. Breng gerust iemand mee naar uw afspraak. Samen hoort u meer dan alleen!

Waar kunt u ons vinden?
De verpleegkundig specialist en de casemanager mamma- Oncologie kunt u vinden op locatie Molengracht op de begane grond, route 43.  Er is een mogelijkheid om vragen te stellen via ‘mijn Amphia’ bijvoorbeeld een herhaalrecept, labformulieren en vragen met betrekking tot controle afspraken. Wist u dat u via het patiënten portaal mijn Amphia uw afspraken, brieven van uw behandelaars en uw uitslagen in kunt zien? U kunt zich hiervoor aanmelden. Kijk voor meer informatie op de website www.amphia.nl/mijnamphia(https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers/mijnamphia) of vraag er naar tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Wij helpen u graag verder!

Polikliniek oncologie:
Heeft u recent chemotherapie gehad en is er sprake van een evt. probleem;

Bij een NOOD-situatie bel dan 112.

Bij acute klachten moet u direct bellen naar: 

Telefoonnummer: (076) 595 1006

Dit is acuut:

 • Koorts boven 38,5 graden
 • Koude rillingen
 • Plotseling ontstane benauwdheid
 • Bloedneuzen of aanhoudend bloeden van een wondje, langer dan 30 minuten

Voor de volgende klachten belt u naar telefoonnummer: (076) - 595 1006

 • Hoesten en/ of benauwdheid
 • Misselijkheid langer dan 24 uur
 • Braken waarbij u niets binnen kunt houden
 • Pijn in de mond
 • Moeite en pijn bij het slikken
 • Diarree langer dan 24 uur
 • Obstipatie (verstopping) langer dan 2 dagen
 • Blauwe plekken zonder dat u bent gevallen, of zich heeft gestoten
 • Bloed in de ontlasting of urine
 • Hevige menstruatie
 • Hoofdpijn die niet over gaat
 • Hevige pijn die niet reageert op voorgeschreven medicatie
 • Een onrustig of opgejaagd gevoel
 • Stijve tong-, kaak- of nekspieren
 • Pijn bij het plassen
 • Plotselinge huiduitslag
 • Tintelingen of dood gevoel in vingertoppen, tenen of andere ledematen
 • Pijnlijke handen en/ of voeten (met kloven en blaren)
 • Dik, pijnlijk of warm arm en/ of been
 • Ernstige vermoeidheid waarbij u uw bed bijna niet meer uit kan komen.

Label