Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Orthoptie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Orthoptie

Wat is orthoptie?
Orthoptie wil zeggen 'recht kijken'. Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand kunnen beide ogen zich zo goed als mogelijk ontwikkelen. Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of aan de oogstand, wordt een orthoptist ingeschakeld.

Wat doet een orthoptist?
Een orthoptist onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien (bij kinderen).

Bij afwijkingen stelt de orthoptist, indien mogelijk, een behandeling in. De ontwikkeling van het zien vindt plaats in de eerste tien levensjaren. Afwijkingen hierin ontstaan dan ook in deze jaren. De samenwerking tussen de ogen kan echter op alle leeftijden en door verschillende oorzaken verstoord worden.

Het vroegtijdig opsporen van afwijkingen is van groot belang. Wanneer de oorzaak van de klacht op het terrein van een ander specialisme ligt, adviseert de orthoptist de oogarts of huisarts om u verder te verwijzen.

Welke klachten kan de orthoptist onderzoeken en behandelen?
De orthoptist onderzoekt en behandelt onder andere:

  • Scheelzien
  • Een lui oog
  • Dubbelzien
  • Leesklachten
  • Hoofdpijn
  • Verminderde gezichtsscherpte

Scheelzien
Scheelzien kan verschillende oorzaken hebben. De orthoptist onderzoekt dit en bepaalt welke behandeling het meest geschikt is. De behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van een bril en/of oefeningen. In sommige gevallen is het nodig het scheelzien te verhelpen door een operatie. De orthoptist overlegt met de oogarts welke operatie nodig is.

Een lui oog
Als er sprake is van scheelzien of een verschil in brilsterkte tussen de ogen, kan het zijn dat één van beide ogen niet (voldoende) gebruikt wordt. Daardoor ontwikkelt het gezichtsvermogen van dat oog zich niet zo goed. We noemen dit een lui oog. Een lui oog kan verholpen worden als het op tijd wordt behandeld. Soms al in het eerste levensjaar! De behandeling van de orthoptist kan bestaan uit het afplakken van het 'goede' oog, eventueel in combinatie met het voorschrijven van een bril.

Dubbelzien
Dubbelzien kan ontstaan doordat één of meerdere oogspieren niet goed functioneren. Dit kan veroorzaakt worden door verschillende aandoeningen, zoals suikerziekte of schildklierproblemen.

De orthoptist onderzoekt welke spier of welke groep spieren niet goed functioneert. Deze informatie is belangrijk voor de behandeling en eventuele verdere verwijzing.

Soms wordt dubbelzien veroorzaakt door een verminderde samenwerking tussen de ogen. De orthoptist kan oefeningen of speciale brilcorrecties voorschrijven om te zorgen dat u zo min mogelijk last heeft van dubbelzien.

Hoofdpijn, leesklachten, verminderde gezichtsscherpte
Door een verminderde samenwerking tussen de ogen kunnen hoofdpijn, leesklachten en/of een verminderd gezichtsvermogen ontstaan. 

De orthoptist onderzoekt en behandelt ook eventuele stoornissen op dit gebied. Oefeningen en speciale brilcorrecties kunnen deze klachten vaak verhelpen.

Bij een verminderd gezichtsvermogen als gevolg van een brilafwijking meet de orthoptist bij kinderen een bril aan.

Hoe lang duurt de behandeling?
De duur van de behandeling verschilt sterk per klacht of afwijking. In veel gevallen kan de orthoptist niet aangeven hoe lang een behandeling duurt omdat het verloop door veel factoren wordt beïnvloed. Bij de behandeling van een lui oog kan in het algemeen gesteld worden dat hoe eerder er met de behandeling wordt begonnen des te korter en minder intensief deze zal zijn. Controles blijven na de behandeling een aantal jaren noodzakelijk.

Tot slot
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van De Nederlandse Vereniging van Orthoptisten: www.orthoptie.nl

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Polikliniek Oogheelkunde: T (076) 595 10 77

Label